Farge

Kulturen og det regionale Norge

For ett år siden tok Sparebanken Vest, og viktige samarbeidspartnere innenfor det allmennyttige området, initiativ til å opprette prosjektet "Kulturen og det regionale Norge". Formålet var å kartlegge fordelingen av statens bruk av økonomiske ressurser på kultursektoren.

Gro ReppenFomålet var å skape debatt for endring av den regionale fordelingen av midlene. Agderforskning fikk oppdraget, og bankens representanter i refefransegruppen har vært Siren Sundland og Gro Reppen.

Tirsdag 30. juni blir rapporten fremlagt for Trond Giske. Rapporten presenteres av Agderforskning sammen med Sparebanken Vest ved Gro Reppen og Cultiva.
- Vi har store forventninger til at rapporten vil skape debatt, sier Gro Reppen.

Rapporten vil bli overlevert til kulturminister Trond Giske på hans kontor tirsdag 30. juni kl. 11.00.

Store forskjeller i tildelingen av ressurser

Rapporten innholder blant annet en analyse av den regionale fordelingen av statens ressursinnsats på kulturfeltet. Den viser store forskjeller mellom de ressurser som går til Oslo-området og alle de øvrige landsdelene. Rapporten gir også en analyse av statens ressursinnsats på kultur fordelt på fylker. Det er første gang en slik analyse er gjennomført i Norge. Rapporten behandler også ulikheter i sysselsettingen i kulturlivet, den regionaløkonomiske betydningen av kultur og nyskapning innenfor kunst og kultur i regionene i Norge.

Les rapporten her

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor