Farge

Skal redde Vossolaksen

Vossolaksen er verdens største villaks. Nå skal den utrydningstruede laksen reddes. Sparebanken Vest er med på spleiselaget.

Illustrasjon til VossolaksenOverlevde i genbank

Vossolaksen kollapset på 1980-tallet. Sur nedbør, kraftutbygging, vei- og brobygging og lakselus anses som årsaken. Siden den gangen har den overlevet i genbanken i Eidfjord. I 2008 ble det besluttet å sette i gang et arbeid for å bygge opp igjen en livskraftig stamme Vossolaks. Med i prosjektet er bl.a. havbruksnæringen, grunneiere langs Vossovassdraget, kommunene Vaksdal og Voss, Unifob Miljøforskning, BKK, reiselivet og bankæringen. Sparebanken Vest har gått inn med kr. 1 mill. i allmennyttige midler i prosjektet.

Omfattende arbeid for å gjennopplive laksestammen

Torsdag 25. juni ble det nye tilbygget til Voss klekkeri åpnet. Det er et viktig ledd i arbeidet med å gjenopplive laksestammen. Yngelen som skal klekkes ut og produseres ved Voss klekkeri blir som settefisk på 5 gram fraktet til eget oppdrettsanlegg ved Evanger for å forberede seg på et liv i havet. Deretter slepes den ut i spesialtank gjennom det lange fjordstrekket fra Bolstad og ut i åpent hav. Det forventes at 1-3 prosent av smolten som slippes ut i ytre kystfarvann kommer tilbake til Vosso. Det er i tilfelle lovende resultater som er i overensstemmelse med normale tilbakevandringstall for laks, og som gjør at man nå vurderer det som realistisk å få bestanden av Vossolaks tilbake til opprinnelig styrke. Håpet er at en kan fange den første fullvoksne laksen i 2012.

Prosjektet for å gjenopplive en laksestamme er unikt – både i norsk og internasjonal sammenheng. Det er også spesielt at villfisk- og oppdrettsnæringen samarbeider så godt. I mange sammenhenger har de vært på kollisjonskurs de siste årene.

- Vi er med i prosjektet fordi vi ønsker å bidra til å styrke nærings- og samfunnsliv på Vestlandet. Vossolaksen er en viktig del av friluftsliv, næringsliv og reiseliv. Den kan også bli et viktig symbol på at det går an å redde utrydningstruede arter, sier banksjef Harald Queseth i Sparebanken Vest.

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor