Farge

Sparebanken Vests sammenslåing med Sauda Sparebank ble vedtatt torsdag 25. juni. Dette er første sparebankfusjon som følge av nye lovregler. De nye reglene kan gi store endringer i sparebanksektoren i Norge.
Viseadministrerende direktør Jan Erik Kjerpeseth– Nå er det blitt lov å betale oppkjøpspremie også for sparebanker. Dersom lokale banker slår seg sammen med andre sparebanker, vil lokalsamfunn kunne få betalt for verdier de har bygget opp lokalt gjennom mange tiår, sier viseadministrerende direktør Jan Erik Kjerpeseth i Sparebanken Vest.

Kjerpeseth mener fusjonen med Sauda Sparebank er et bevis på at Sparebanken Vest er en attraktiv strukturell partner for lokale sparebanker. Banken er stor og solid, har tatt betydelig samfunnsansvar gjennom mange år og tilbyr høy kompetanse innen alle deler av moderne bankvirksomhet. Banken har også vist god evne til forretningsutvikling, og har de seneste par årene vært en pådriver for etablering av forsikringsselskapet Frende og meglerhuset Norne.

– Sparebanker har og har hatt en meget viktig funksjon i det norske samfunnet. Bare vi alene delte gjennom Visjon Vest ut 100 millioner kroner til lag og organisasjoner både i 2007 og 2008, sier Kjerpeseth.

Sparebankene har hatt andre regler å forholde seg til enn forretningsbanker. Det har hindret en naturlig konsolidering. Under forrige fusjonsbølge hadde mange banker liten egenkapital og var i praksis tvunget til å slå seg sammen med andre. Nå er mange lokale banker sterke økonomisk, og klarer å stå på egne ben, selv om de ser at konkurransesituasjonen har endret seg betydelig og at det er klokt å finne sammen.

Det er den såkalte Tingvoll-modellen som nå er blitt tillatt som følge av at Odelstingsproposisjon 75 ble sanksjonert i Statsråd forrige uke. De nye lovreglene trer i kraft 1. juli. Modellen er oppkalt etter Sparebanken Tingvoll som vinteren 2005 ville slå seg sammen med Sparebanken Møre og samtidig ha kompensasjon for opparbeidet goodwill og markedsposisjon.
– Vi har selvsagt vært kjent med forslaget til nye lovregler, og etter at Sauda Sparebank kontaktet oss valgte vi sammen å gjennomføre sammenslåingen så raskt som mulig, sier Kjerpeseth.

Detaljer i avtalen ble offentliggjort i børsmelding tirsdag 23. juni. Betalingen var delvis i kontanter og delvis i utstedelse av nye grunnfondsbevis. Etter gjennomføringen av sammenslåingen økes grunnfondsbeviskapitalen i Sparebanken Vest med NOK 131.822.100 til NOK 398.410.800.

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor