Farge

Norges Bank holder styringsrenten uendret på 2,0%

Sjeføkonom Hallgeir Isdahl i Sparebanken Vest vurderer trendene som ligger til grunn for Norges Banks beslutning om ikke å endre styringsrenten.

Hallgeir Isdahl er sjeføkonom i Sparebanken Vest. 
INGEN OVERRASKELSER FRA
NORGES BANK: Sjeføkonom
Hallgeir Isdahl i Sparebanken Vest.
Foto: Sparebanken Vest

- Beslutningen var helt i tråd med markedets forventninger, og reflekterer både en antatt svakere utvikling hos våre handelspartnere og en nedjustering av vekstforventningene for Norge, forteller sjeføkonom Hallgeir Isdahl i Sparebanken Vest.

Det har vært små endringer i markedsrenten som følge av beslutningen som ble offentliggjort kl. 14 idag.

Større sannsynlighet for svakere utvikling i Europa

Ser man på innholdet i begrunnelsen for den hevingen av styringsrenten som ble gjort på forrige rentemøte den 5. mai, vises det til en sterkere vekst i verdensøkonomien, relativt høye oljepriser og en vekst i tråd med forventningene i norsk økonomi. På rentemøtet i mai ble det som et alternativ vurdert å holde renten uendret.

I avveiningen ble det vektlagt at sannsynligheten for at vi kunne få en svakere utvikling i Europa enn tidligere antatt øker. Gjeldssituasjonen i Europa er hovedårsaken til økt usikkerhet om den økonomiske utviklingen.

Pengepolitisk Rapport

Samtidig med rentebeslutningen offentliggjorde Norges Bank også Pengepolitisk Rapport (PPR2/2010). Denne rapporten er enkelt sagt en vurdering av utsiktene for norsk økonomi, og basert på dette Norges Banks anslag for utviklingen av styringsrenten. I lederen i rapporten som ble publisert samtidig med rentevedtaket heter det:

Det er vanskelig å si om uroen i finansmarkedene vil blåse over eller forsterkes. Veksten i handel og produksjon kan bidra til at den dempes, men uroen kan i seg selv bidra til nye fall i den økonomiske aktiviteten. Risikobildet og utviklingen den siste tiden trekker i retning av å øke renten noe senere enn vi så for oss i mars. Vi bygger vårt bilde på at uroen i finansmarkedene etter hvert går over. Hovedstyrets strategi er at styringsrenten bør ligge i intervallet 1½–2½ prosent fram til neste rapport legges fram 27. oktober med mindre norsk økonomi blir utsatt for nye store forstyrrelser.

Pengepolitisk Rapport (PPR2/2010)

- Å holde renten uendret og justere ned rentebanen er en klar refleksjon av at forventningene til en oppgang i styringsrentene ute er skutt frem i tid og at usikkerheten i Europa tilsier en sannsynliggjøring av lavere vekst ute, sier Isdahl.

Nedjustert rentebane

Rentebanen nedjusteres med ca 25 rentepunkter i den nærmeste perioden, og ned mot 60-70 rentepunkter i 2012. Den nye rentebanen indikerer en rente på 2,25 første halvår 2011 og 2,75 ved utgangen av 2011.

I tillegg til argumentene om usikkerhet og potensielt lavere vekst i Europa, vektlegger styret i sin begrunnelse at også norsk økonomi har vist en noe svakere utvikling enn det som var lagt til grunn i forrige Pengepolitisk Rapport (PPR1/2010).

Prisstigningen er moderat og klart innenfor målsonen til Norges Bank. Arbeidsledigheten er lav og øker svakt.
- Det er lite som sannsynliggjør at det oppstår press i norsk økonomi i nær fremtid, påpeker Isdahl.

Uroen i pengemarkedet knyttet til situasjonen i Europa har bidratt til økte risikopåslag og en oppgang i pengemarkedsrenten i Norge. Dette er også en del av beslutningsunderlaget for å holde styringsrenten uendret.

Beslutningene og begrunnelsene var i tråd med Sparebanken Vests forventninger.

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor