Farge

SPV Aksje og SPV Rente fyller 1 år

Det er i disse dager ett år siden oppstarten av fondene SPV Aksje og SPV Rente. Fondene har vært populære, og kan også skilte med god avkastning i første leveår.

SPV Aksje og SPV Rente er begge såkalte fond-i-fond produkter. Det innebærer at fondene investerer i andre verdipapirfond i motsetning til tradisjonelle fond som investerer i enkeltstående aksjer eller verdipapir. På den måten oppnår kunden god spredning mellom ulike fond og forvaltere - i ett og samme fond.

Siden oppstarten 2. juni 2010 har nærmere 3.500 kunder gått inn i enten SPV Aksje eller SPV Rente. Majoriteten har gått inn i SPV Aksje.

Samlet har disse kundene skutt inn om lag 190 millioner kroner i fondene, fordelt med 140 millioner kroner i SPV Aksje og 50 millioner kroner i SPV Rente.

- Jeg er veldig fornøyd med både produktene og oppstarten, og ser helt klart at dette er gode produkter som flere av våre kunder bør ha, sier Ronny Vabø, produktsjef sparing og plassering i Sparebanken Vest.

Kundene har i gjennomsnitt plassert 37.000 kroner i SPV Aksje og 72.000 kroner i SPV Rente. Til sammenligning har bankens øvrige fondskunder plassert i snitt 61.000 kroner i fond.

De aller fleste av kundene har også etablert en spareavtale til de to fondene, som begge har et minste månedlig tegningsbeløp på 300 kroner. På landsbasis har allerede 700.000 nordmenn inngått spareavtaler for fond.

- Ola Nordmann sparer i snitt 677 kroner per måned, men vi ser at det månedlige sparebeløpet stiger jevnt gjennom livsløpet, hvor eldre gjerne sparer et høyere beløp, sier Vabø. Han legger til at en fordel med SPV Aksje og SPV Rente er at her kan kunden få tilgang til mange gode fond som normalt sett er forbeholdt større investorer på grunn av høy minstetegning.

Fondene passer imidlertid også svært godt for kunder som skal investere større beløp og som ønsker en diversifisert portefølje.

Avkastningsmessig har de to fondene lagt bak seg et år med positiv avkastning. SPV Aksje har hatt en avkastning siste år på 10,7 prosent, mens SPV Rente har hatt en avkastning på 3,12 prosent.

SPV Aksje har som målsetning å oppnå bedre risikojustert avkastning enn fondets referanseindeks som består av 40 prosent Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX) og 60 prosent Morgan Stanley World Indeks. Målsetningen til SPV Rente er å oppnå en av¬kastning som overstiger fondets referanseindeks som er Oslo Børs 3 års statsobligasjonsindeks ( ST4X).

I løpet av første leveår tangerer SPV Aksje sin referanseindeks avkastningsmessig, mens SPV Rente har gitt bedre avkastning enn sin referanseindeks.

Fondsporteføljen i SPV Aksje er i skrivende stund fordelt på 10 ulike aksjefond, hvorav 57,8 prosent er eksponering mot norske aksjefond og resten internasjonale. Mens fondsporteføljen til SPV Rente består i dag av tre ulike fond. Både SPV Aksje og SPV Rente forvaltes av Danske Capital.

- Hvilke kunder vil du anbefale å spare i enten SPV Aksje eller SPV Rente?
- Begge fondene passer for kunder som synes det er vanskelig å foreta egne fondsvalg og gjøre endringer underveis på egenhånd. Da kan det være trygt å overlate sparingen til profesjonelle forvaltere som aktivt overvåker din fondssammensetning og som aktivt forvalter dine sparepenger, sier Vabø.

- I tillegg foretar disse forvalterne grundige analyser og har en kontinuerlig aktiv allokering mellom norske og globale fond, noe som bidrar til en god diversifisert portefølje, fortsetter Vabø.

Vabø sier videre at hvilke spareform som passer for hvilke kunder varierer i stor grad avhengig av hvor lang sparehorisont kunden har og hvor mye risiko kunden er villig til å ta.

- Dette vil naturlig nok variere fra person til person. Vi anbefaler derfor alltid kunden å ta en prat med sin bankrådgiver slik at man i fellesskap kan vurdere hva som er beste spareform for hver enkelt, lyder det.

Klikk her for å lese mer om SPV Aksje og SPV Rente

Du kan også ta kontakte med oss på telefon: (+47 915) 05555, eller besøke oss på et av våre lokale kontorer.

 

 

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor