Farge

Bjørn Thømt (52) skal lede skadeforsikringsselskapet og Bjørn Olafsson (48) skal lede livforsikringsselskapet som er under etablering i Bergen.
Selskapene er eid av de fire uavhengige sparebankene Vest, Fana, Helgeland og Øst, og vil over tid tilføre ca 100 nye arbeidsplasser ved hovedkontorene i Bergen. Både Thømt og Olafsson tiltrer i stillingene umiddelbart. De har ledet hver sine prosjektgrupper i planleggingen av etableringene av de to nye selskapene. Inntil lokalisering for de nye selskapene er funnet vil arbeidssted være i Sparebanken Vest.

Bjørn Olafsson

Adm.dir. Bjørn Olafsson

Bjørn Thømt

Adm.dir. Bjørn Thømt

Viseadm. direktør Jan Erik Kjerpeseth

Viseadm.dir. Jan Erik Kjerpeseth

- Jeg er meget tilfreds med at Bjørn Thømt og Bjørn Olafsson har takket ja til å lede vår spennende etablering. De har meget god bakgrunn og kompetanse og er klar til å gi kundene nye og gode valg-muligheter innen forsikringsbransjen, sier styreleder for de to selskapene, viseadministrerende direktør Jan Erik Kjerpeseth i Sparebanken Vest.

Bjørn Thømt har lang bakgrunn fra forsikringsbransjen, med 24 års erfaring fra Vesta, med en rekke ulike leder-posisjoner før han i 2002 ble konstituert administrerende direktør. I en fireårs-periode frem til 2005 var han vise-administrerende direktør, før han etablerte sitt eget konsulentselskap.

Bjørn Olafsson har lang ledererfaring fra både finansnæringen, telekom og offshore, i selskaper som Nevi, Bergen Bank, Vital Forsikring AS, Odfjell Drilling og Nera ASA. Han var stabsdirektør i Vital Forsikring AS i perioden 1990 til 1996, og finansdirektør i Nera ASA fra 2000 før han ble administrerende direktør i samme selskap i 2005 frem til september 2006. Begge er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen.

De nye forsikringsselskapene vil innebære en vesentlig styrking av kompetansen og miljøet i finanssektoren i Bergen. Prosessen med å rekruttere ledelse og medarbeidere til selskapene er startet. Under forutsetning av at myndighetene gir sin tillatelse, er målet at selskapene skal være operative innen tolv måneder.

Sterk satsing fra uavhengige sparebanker
Liv og skadeselskapene vil bli 100 prosent eiet av et holdingselskap, som vil ha følgende eierfordeling:

- Sparebanken Vest: 49,99%
- Sparebanken Øst: 26,00%
- Fana Sparebank: 14,01%
- Helgeland Sparebank: 10,00%

Egenkapitalen i holdingselskapet vi utgjøre ca 300 millioner kroner, basert på kapitalinnskudd fra de ulike eierne. Eierselskapene har betydelig distribusjonskraft, kunder og kompetanse. Sparebanken Vest og Fana Sparebank har sitt tyngdepunkt på Vestlandet og i Bergen, Sparebanken Øst på Østlandet og Helgeland Sparebank i Nord-Norge. Etableringen får ingen konsekvenser for kunder i de nevnte sparebanker som har forsikringen sin gjennom banken i dag.

- Vi mener at tiden for nyetableringer innenfor forsikring er riktig nå. Vi kan tilføre noe nytt og positivt, til beste for kundene. Vi ser med spenning frem til vi kan lansere navn på de nye selskapene, i tillegg til at det blir en meget interessant oppgave å ta fatt på å sette sammen nye lederteam i selskapene, sier Bjørn Thømt og Bjørn Olafsson.

Mer informasjon:
Bjørn Thømt, administrerende direktør for skadeforsikring
913 23 467
Bjørn Olafsson, administrerende direktør for livforsikring
901 26 409
Jan Erik Kjerpeseth, viseadm. direktør Sparebanken Vest
951 98 430
Jørn Lekve, direktør Informasjon og Samfunn, Sparebanken Vest
952 65 973

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor