Farge

Bruce ny administrerende direktør i Norne Securities

Styret i Norne Securities har utnevnt Peder Bruce (52) til ny administrerende direktør i meglerhuset.

Bruce har sittet i styret til Norne Securities siden etableringen i 2008 og har lang fartstid fra sentrale finansstillinger i blant annet Vital Forsikring, Nordic Investor Services, First Jersey Securities, International Fund Management, Phillips Petroleum og DnBNor Markets. Han har arbeidet som både investor, forvalter, megler og tilrettelegger og er utdannet siviløkonom fra University of San Francisco.

- Styret i Norne er overbevist om at Peder Bruce har de beste forutsetninger for å lede meglerhuset videre inn i en ny fase til beste for både kunder, aksjonærer og ansatte, og vi er takknemlige for at han har takket ja til utfordringen, sier Benedicte Schilbred Fasmer. Hun er Direktør for Kapitalmarked i Sparebanken Vest og styremedlem i meglerhuset hvor banken har en eierandel på 42 prosent.

- Jeg vil samtidig på vegne av styret takke Gunnar Gullaksen for hans innsats som administrerende direktør siden etableringen. Gunnar har gjort en svært god jobb med å etablere den strukturen som meglerhuset har i dag og knyttet til seg mange solide og svært dyktige medarbeidere. Nå står imidlertid meglerhuset ved et strategisk veiskille som krever andre lederferdigheter og vi har derfor blitt enige om at nye krefter skal få slippe til, sier Schilbred Fasmer.  

Samtidig har også Benedicte Schilbred Fasmer og Trond Tostrup byttet plasser i styret til meglerhuset. Ettersom Tostrup, mangeårig administrerende direktør i Sparebanken Øst og en av eierbankene i Norne, skal gå av med pensjon i juni, har Schilbred Fasmer og Tostrup blitt enige om at de to skal bytte roller i styret.

- Nå som Trond Tostrup går av med pensjon vil han ha bedre kapasitet tidsmessig til å påta seg det krevende styreledervervet, sier Schilbred Fasmer. Hun vil imidlertid fortsette som ordinært styremedlem i meglerhuset.
Trond Tostrup vil foruten styreledervervet i Norne Securities, også ha en redusert stilling som administrerende direktør for Kredittforeningen for Sparebanker. 

Schilbred Fasmer sier i det samme at hun er glad for at Tostrup vil ta over hennes posisjon i styret.
- Tostrup har sittet i styret i meglerhuset siden oppstarten og kjenner Norne godt fra mange vinkler. Nå har han både kapasitet og lyst til å innta styreledervervet og det er et gode for alle parter, påpeker hun.

Meglerhuset Norne Securities ble etablert sommeren 2008 og eies av Fondsfinans og 14 frittstående sparebanker. Norne er et fullservice verdipapirforetak, og tilbyr internetthandel, tradisjonelle meglertjenester og corporate finance tjenester. Meglerhuset startet også med obligasjonsmegling tidligere i år. Totalt har selskapet 25 ansatte, og omsatte i 2010 for 25,8 millioner kroner.

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor