Farge

Styrket kapitaldekning og bedret lønnsomhet i 2012

Sparebanken Vest fikk et resultat før skatt i 2012 på 1.191 millioner kroner mot 732 millioner kroner i 2011. For fjerde kvartal oppnådde banken et resultat før skatt på 483 millioner kroner mot 199 millioner kroner i samme periode i 2011.
Styret foreslår overfor representantskapet et kontantutbytte på 2,50 (2,0) kroner per egenkapitalbevis.

- Farten i økonomien på Vestlandet er god. Det gjenspeiles i bankens resultater. Sparebanken Vests resultat for 2012 er godt og preget av økt kundeaktivitet, samlet vekst i inntektene, god kostnadsstyring og lave tap. Vi har i 2012 gjennomført grep som styrker langsiktig lønnsomhet og som øker bankens kapitaldekning ytterligere, sier administrerende direktør Stein Klakegg.

Nominell rentenetto i 2012 er 1,797 (1,590) millioner kroner, tilsvarende 1,45 (1,46) % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Egenkapitalavkastningen økte til 12,3 % i 2012 fra 8,7 % året før.

- Foruten god utvikling i bankens ordinære drift har utviklingen i bankens tilknyttede selskaper med Frende Forsikring i spissen vært svært positiv i 2012. Resultatbidraget fra disse selskapene er snudd fra minus 50 millioner kroner i 2011 til et overskudd på 34 millioner kroner i 2012. Vi venter et fortsatt positivt bidrag i 2013, sier Klakegg.


Kapitaleffektivisering
Sparebanken Vest sin finansielle posisjon er robust og bankens utlånsportefølje har en privatmarkedsandel på 73 prosent. Bankens tap er lave også i 2012. Sparebanken Vest tilfredsstiller videre alle gjeldende regulatoriske kapitalkrav med god margin.

Kjernekapitaldekningen per 31.12.12 er på 14,0 % mot 12,9 % i samme periode i fjor (Basel II fullt implementert).

Banken har i 2012 gjennomført flere kapitaleffektiviserende tiltak. Blant annet har banken redusert veksttakten på utlån til bedrifter, gjennomført endring i regulering av ytelsespensjonsordningen og gjennomført et forbedringsprogram som har redusert antall årsverk med 50. Arbeidet med kapitaleffektivisering vil fortsette i 2013 som følge av signaler om ytterligere skjerpede kapitalkrav. Ytterligere forbedring av kundeopplevelse og effektivisering av underliggende drift står høyt på bankens agenda. Det er fastsatt mål om 2 % gjennomsnittlig årlig kostnadsvekst i morbanken frem til 2015.

Gledelig kundevekst
Sparebanken Vest har i løpet av 2012 totalt fått 15.500 nye kunder, hvorav om lag halvparten kommer fra den vellykkede integrasjonen med Sparebanken Hardanger primo 2012. Totalt har Sparebanken Vest ved utgangen av 2012 over 253.000 privatkunder.

- Vi er svært fornøyd med at enda flere Vestlendinger velger å benytte oss som sin hovedbankforbindelse, og at stadig flere av våre kunder benytter seg av flere tjenester og produkter som finanshuset Sparebanken Vest tilbyr, sier Klakegg.

- Etterspørselen etter tjenestene våre autoriserte rådgivere tilbyr øker. Vi ser at stadig flere ønsker en fast, dyktig rådgiver å diskutere større, viktige økonomiske spørsmål med. Samtidig ser vi at kundene tar raskt i bruk nye digitale, selvbetjente løsninger. Eksempelvis lanserte banken i fjerde kvartal en mobilbank uten innlogging med kodebrikke. På bare knappe tre måneder hadde nær 30.000 kunder tatt i bruk den nye tjenesten tilsvarende 19 prosent av våre aktive nettbankkunder, sier Klakegg.

Resultatet per egenkapitalbevis var i 2012 på 6,10 kroner mot 4,55 kroner i 2011.
Styret foreslår overfor representantskapet et rent kontantutbytte på 2,50 (2,00) kroner per eierandelsbevis. Dette tilsvarer en utdelingsgrad på 50,0 % (56 %). Utbytteforslaget er i tråd med Sparebanken Vests utbyttepolitikk.

Videre foreslås det at det deles ut 35 (30) millioner kroner i allmennyttige midler som skal bidra til samfunns- og næringsutvikling på Vestlandet. Dette vil gi en tilbakeholdelsesgrad på 87 % (85 %) av overskuddet.

- Fortsatt sterk kundeorientering, god kjernebankdrift, redusert kostnadsvekst og positive bidrag fra bankens datter- og tilknyttede selskaper ventes å bidra til en positiv utvikling for Sparebanken Vest også i 2013, sier administrerende direktør Stein Klakegg.


Hovedtall fjerde kvartal 2012 (2011 i parentes):
Driftsresultat før nedskrivninger og skatt: 526 mill. kroner (254)
Resultat før skatt: 483 mill. kroner (199)
Resultat/utvannet resultat pr egenkapitalbevis: 2,39 kr (1,24)
Rentenetto: 1,51 % (1,43)
Kostnadsprosent: 62,3 % (65,1)
Egenkapitalavkastning (ROE) annualisert: 18,6 % (9,9)

Hovedtall 2012 (2011 i parentes):
Driftsresultat før nedskrivninger og skatt: 1.338 mill. kroner (858)
Resultat før skatt: 1.191 mill. kroner (732)
Resultat/utvannet resultat pr egenkapitalbevis: 6,10 kr (4,55)
Rentenetto: 1,45 % (1,46)
Kostnadsprosent: 59,5 % (62,5)
Egenkapitalavkastning (ROE) annualisert: 12,3 % (8,7)

Mer informasjon:
Se vedlagte delårsrapport og delårspresentasjon.

Kontaktpersoner:
Stein Klakegg, administrerende direktør, tel: 911 01 500
Jan Erik Kjerpeseth, viseadministrerende direktør, tel: 951 98 430
Ragnhild Janbu Fresvik, investorkontakt, tel: 959 28 038
Lars Ove Breivik, informasjonssjef, tel: 415 06 999

Presentasjoner:
Sparebanken Vest legger frem regnskapstall for fjerde kvartal 2012 - onsdag 6. februar i Oslo og i Bergen.

Oslo:
Hotel Continental, Stortingsgata 24,
Onsdag 6. februar kl 10.00 ved administrerende direktør Stein Klakegg.

Bergen:
Bølgen & Moi – Vågsallmenningen 16,
Onsdag 6. februar kl 08.30 ved viseadministrerende direktør Jan Erik Kjerpeseth.
Frokost serveres fra kl 08.15.

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor