Farge

Sparebanken Vest har besluttet en renteøkning med inntil 0,25 % -poeng for bankens hovedprodukter på sparing og utlån.

På høyrentekonto vil innskuddsrenten for bankens fordelskunder være 5,75 % for innskudd på kr 250 000,- mens innskuddsrenten på BSU-konto blir 6,55 %.

Laveste boliglånsrente utgjør etter dette 6,70 % p.a. nominelt. Den effektive renten på laveste boliglånstilbud vil bli 6,94 %, innenfor 60 prosent av forsvarlig verdi, for et boliglån på 2 000 000 kroner med løpetid på 20 år, inkl. etablerings, termin- og depotgebyr.

Renteøkningen har virkning for nye lån fra 3. juni 2008, mens renten på eksisterende lån og innskudd vil bli endret med virkning fra 22. juli 2008.

Renteendringen gjøres med bakgrunn i økt pengemarkedsrente som betyr at det å skaffe penger i markedet er blitt dyrere. Dette betyr høyere innskudds- og utlånsrente for kundene.

Kundene vil bli tilskrevet om nye rentesatser.

Det tas forbehold om å endre beslutningen dersom det generelle rentenivået skulle endres før iverksettelse.

Mer informasjon:
Eventuelle spørsmål kan rettes til direktør for Informasjon og Samfunnskontakt,
Jørn Lekve 55 21 74 37 (952 65 973)

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor