Farge

Sentralbanksjefen er optimist på Norges vegne, men ser mørke skyer for gjeldstyngede husholdninger og stater.

Sparebanken Vest fikk sentralbanksjefen på tomannshånd. Han ser lyst på norsk økonomi fremover, men varsler renteøkning og er bekymret for dem med høy gjeld.

Gjennomgangstonen blant de rundt 160 deltakerne på Norges Handelshøyskoles (NHH) Vårkonferanse 31. mai var at den norske økonomien går gått, på lik linje med Kina og andre fremvoksende økonomier. Vi har lyse utsikter for fremtiden, men utviklingen blant flere av våre gjeldstyngede naboland i Europa følges med argusøyne. Sentralbanken følger også svært godt med på den sterke gjeldsveksten til norske husholdninger.

Sentralbanksjef Øystein Olsen.
(foto Norges Bank)

- Jeg er optimist på Kinas vegne. Kina er en suksesshistorie, sier sentralbanksjef Øystein Olsen og viser til eventyrlig vekst de siste 25 årene i verdens mest befolkede land.

- Men hva med Norge, er du ikke optimist på Norges vegne?
- Jo, jo, for all del, sier Olsen til Sparebanken Vest. – Eller - jeg får vel uttale meg slik en sentralbanksjef skal, og si at jeg er betinget optimist, sier sentralbanksjefen med et smil. – Utsiktene for Norge er gode sett i forhold til andre land.

Sentralbanksjef Olsen var en av hovedtalerne under Vårkonferansen som arrangeres av NHH i samarbeid med Sparebanken Vest, Ernst & Young, Hydro og Statoil. Konferansen, som har vært arrangert hvert år siden 1995, samler en rekke ledere i norsk nærings- og samfunnsliv samt fremstående akademikere. Årets tema lød “Nye globale mønstre – og norske globale aktører”.

Olsen forklarer til Sparebanken Vest at Norge kom seg både raskere og bedre gjennom finanskrisen enn andre land, og vi har nytt godt av og høstet gevinster av den økte globaliseringen ved at vi har solgt dyre produkter og kjøpt billige.

- Og til forskjell fra andre land som sliter med høy statsgjeld har vi penger på bok, og stor handlefrihet i finanspolitikken, sier Olsen.

- Vi har også lav arbeidsledighet, fortsetter han og viser til eksempel Spania som både har store økonomiske utfordringer og en arbeidsledighet som har bitt seg fast på et svært høyt nivå.

- Vi er heldigvis ikke der, lyder det.

Hever pekefingeren
Men, selv om norsk økonomi skildres i positive ordlag, er sentralbanksjefen likevel påpasselig med å si at norsk økonomi er avhengig av det som skjer rundt oss, og han viser til nærområdene våre i Europa, hvor finanskrisen i en rekke land nå har utviklet seg til en enorm gjeldskrise.

- Vi er spente på utviklingen internasjonalt, sier Olsen.

Norges Bank er også påpasselig med å følge med på de norske husholdningene som har bygget seg opp mye lån og som samtidig har lite penger på bok.

- Her hjemme er vi oppmerksomme på at en del husholdninger har høy gjeldsbelastning, sier Olsen. Han tror det vil være noen tusen husholdninger som vil møte utfordringer når rentene stiger. – De vil kunne få en gjeldsbelastning som kan bli plagsom, sier han.

- For renteøkning er jo varslet, sier Olsen, som derved skuffer nordmenn som hadde håpet rentene ville fortsette å holde seg på et historisk lav nivå. Norges Bank hevet styringsrenten med 0,25 prosentpoeng allerede i begynnelsen av mai til 2,25 prosent, og har tidligere varslet at rentenivået vil gradvis øke mot tre prosent ved begynnelsen av 2012.

Ny pengepolitisk rapport og ny, oppdatert renteprognose vil imidlertid komme i forbindelse med neste hovedstyremøte i sentralbanken som er 22. juni.

Olsen sier til Sparebanken Vest at foruten å følge nøye husholdningenes gjeldsutvikling ser sentralbanken også på boligprisene, som har steget betraktelig.

En av bankens mange utfordringer er å ikke heve rentene så mye at folk strammer for mye inn på forbruket og der igjen reduserer den nasjonale etterspørselen som holder hjulene i gang, kontra å forhindre et overopphetet boligmarked.
En annen foredragsholder og akademisk tungvekter professor Øystein Thøgersen på NHH, uttalte også at han var optimistisk på Norge og norsk økonomis vegne. Han hadde imidlertid laget en liste over vinner-land og taper-land.

- De ultimate taperne er Hellas og Portugal, dernest Spania og Irland. Her er det dramatikk men som i stor grad er selvpåført, sier Thøgersen.

Han sier også at det er svake utsikter for økonomiene i Italia og Frankrike, mens Tyskland ser ut til å ha kommet seg godt gjennom finanskrisen og er en vinner. Også Norge, Kina og andre fremvoksende økonomier fremholdes som velkjente vinnere.

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor