Farge

Vulkanutbrudd på Island - dine forsikringsrettigheter

Vulkanen Grimsvötns utbrudd stengte luftrommet over Island søndag morgen, 22.05.11. Nasjonal og internasjonal flytrafikk kan bli rammet som følge av dette. Informasjonen nedenfor er relevant for kunder som er forsikret gjennom Frende Forsikring.

Ved fjorårets utbrudd i Eyjafjallajökull dekket Frende Skadeforsikring utgifter til reisende utover vilkårene i forsikringsavtalen. Dette fordi det var en ny og uklar situasjon både for forsikringsbransjen og for de reisende. Dette var kostnader som etter regelverket skulle vært dekket av flyselskap/reiseselskap.

Vi gjør oppmerksom på at selskapet i år vil forholde seg til vilkårene i forsikringsavtalene og henviser de reisende til å kontakte sine flyselskap og reiseselskap hvis de rammes av askeskyen.

Forsikringen dekker ikke omkostninger, som kan kreves refundert av flyselskap eller reisearrangøren. Du må derfor kontakte flyselskapet eller reisearrangøren.

Er du i de berørte områdene og har behov for rådgivning kan du kontakte reisearrangøren din, eller Frendes alarmsentral, SOS International, på telefon: +45 38 48 80 91.

Hva du kan kreve av flyselskapet
Innenfor EØS/EU gjelder EF-forordning 261/2004, som gir sterke passasjerrettigheter overfor flyselskapene. EF-forordningen gjelder for:

  • alle flyvninger fra flyplass innen EØS-området
  • flyvninger til EØS-området, når transporterende luftselskap er hjemmehørende i EØS. 

Utdrag fra EF-forordningen
Ved forsinket og innstilt avgang, skal flyselskapet ordne dette for passasjeren:

  1. Måltider og forfriskninger som står i rimelig forhold til ventetiden
  2. Hotellinnkvartering i tilfeller der:
    - en eller flere ekstra overnattinger er nødvendig, eller
    - et lengre opphold enn det passasjeren hadde planlagt, er nødvendig
  3. Transport mellom lufthavnen og innkvarteringsstedet (hotell eller annet)
  4. Ved innstilling skal passasjeren tilbys omruting snarest mulig, på tilsvarende transportvilkår, til det endelige bestemmelsessted.

Vær oppmerksom på at det gjelder karenstid på to til fire timer ved forsinkelse, før transportørens ansvar gjelder. Se nærmere i forordningens artikkel 6,1.

NB! Hvis passasjeren aksepterer refusjon for betalt flybillett, bortfaller alle flyselskapets forpliktelser overfor passasjeren. Det er passasjeren som kan velge refusjon, eller omruting. Flyselskapet kan ikke pålegge passasjeren å akseptere refusjon.

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor