Farge

Sparebanken Vest har kjøpt 100 % av aksjene i selskapet Jonsvollskvartalet AS og overtar dermed utbyggingstomten Jonsvollskvartalet i Bergen sentrum.
Banken planlegger å reise et nytt finanshus på den ca. 3.300 kvadratmeter store tomten. Planene vil gi nytt liv til denne delen av Bergen og vil bidra til nye arbeidsplasser.

Sparebanken Vest vil også åpne opp for andre sentrale finans-institusjoner i bygget og legger stor vekt på medvirkning og dialog med både kommunen og beboerne i området.
Det nye bygget skal utformes slik at det fremstår som attraktiv, moderne og nyskapende, med plass for Bergens nye store Finanshus med lett tilgjengelige og publikumsvennlige områder. Ved å realisere sitt nye Finanshus ønsker Sparebanken Vest å aktivt kunne medvirke til å skape naturlig dynamikk og liv i området. I denne sammenheng vil banken se på alternative muligheter for etablering av andre former for publikumstilbud, som for eksempel butikk, restaurant, kultur og lignende, beregnet for både besøkende og beboerne i området. Nybygget skal ha en energiriktig og miljømessig god profil.

Stein Klakegg
Adm.dir. Stein Klakegg
Styrker finansbyen Bergen

Sparebanken Vest vil flytte og samlokalisere sin virksomhet i det nye bygget, inkludert nåvær-ende hovedkontor i Kaigaten 4.
- Et nytt Finanshus i Bergen vil bidra til en videre utvikling av byen. Dette vil også styrke og videreutvikle finansbyen Bergen gjennom at det kan skapes et enda mer synlig finansmiljø, sier administrerende direktør i Sparebanken Vest, Stein Klakegg.

Av konsernet Sparebanken Vests ca 750 ansatte har ca 410 ansatte sine arbeidsplasser i Bergen. Det vil være naturlig at de fleste av disse får nytt arbeidssted i Jonsvollskvartalet. Siden et nytt Finanshus planlegges å ha plass til ca 650 arbeidsplasser, vil det være anledning å tilby andre aktører arbeidssted for ca 250 kontorer/arbeidsplasser.

Ferdig om fire år
Det foreligger en godkjent reguleringsplan for Jonsvollskvar-talet som gjør det mulig for banken å kunne realisere et nytt Hovedkontor/Finanshus innen år 2011. Praktisk plan- og detaljeringsarbeid for realisering av finanshuset vil starte innen kort tid.
- Vi ser frem til å kunne åpne et sentralt plassert og godt synlig Finanshus i Bergen sentrum med gode og tjenlige møteplas-ser med kundene, sier Stein Klakegg i Sparebanken Vest.
Gjennom kjøpet av selskapet overtar Sparebanken selgers forpliktelser knyttet til Ekserserhuset. Banken vil i tett dialog med kommunen og fylkeskommunen håndtere disse forpliktelsene videre.
Innholdet i kjøpsavtalen mellom Sparebanken Vest og selger Ole Jan Strønen AS er fortrolig.

- Det har vært et mål for meg å bygge ut Jonsvollskvartalet med et tungt prosjekt for byutvikling, sier selger Ole Jan Strønen. I utgangspunktet ønsket jeg å realisere mitt eget prosjekt for utleie. Når Sparebanken Vest nå selv ønsker å føre opp og selv eie et regionalt finanshus, er det et meget godt alternativ til våre tidligere planer, sier Ole Jan Strønen, som etter salget beholder et større forretningsbygg i kvartalet. Dette bygget blir nå rehabilitert.

Mer informasjon:
Administrerende direktør Stein Klakegg
55 21 72 60 / 911 01 500
Direktør Informasjon og Samfunnskontakt, Jørn Lekve
55 21 74 37 / 952 65 973
Rådgiver for Ole Jan Strønen, Dankert Freilem
32 82 30 00 / 932 37 000

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor