Farge

Nytt finansieringsselskap etableres i Bergen

Sparebanken Vest og Fana Sparebank går sammen med åtte andre frittstående sparebanker om å danne et leasingselskap med hovedkontor i Bergen.
Administrerende banksjef i Fana Sparebank, Nils Martin Axe, og administrerende direktør i Sparebanken Vest, Stein Klakegg, kunne fredag 14. mai 2010 annonsere etableringen av et nytt finaniseringsselskap med hovedkontor i Bergen. 

LANSERER NY TILVEKST TIL FINANSBYEN BERGEN: Nils Martin Axe, administrerende banksjef i Fana Sparebank og Stein Klakegg, administrerende direktør i Sparebanken Vest, skaper flere finansarbeidsplasser i Bergen.
Foto: Sparebanken Vest

Det nye finansieringsselskapet vil tilby tilpassede finansieringsprodukter med hovedvekt på leasing, og selskapet vil bli fullfinansiert av deltakende banker. Kapitalbehovet i etableringsfasens tre første år er beregnet til omkring NOK 200 millioner fordelt på de 10 eierbankene.

Sparebanken Vest og Fana Sparebank vil være største eiere i selskapet og følgende andre sparebanker vil delta ved oppstart: Etne Sparebank, Flekkefjord Sparebank, Haugesund Sparebank, Helgeland Sparebank, Luster Sparebank, Skudenes & Aakra Sparebank, Sparebanken Sør og Voss Sparebank.

Målsetningen er at det nye selskapet skal være operativt i løpet av fjerde kvartal 2010.

Videreføring av suksessfullt samarbeid i Frende Forsikring og Norne Securities

I 2007 ble liv- og skadeforsikringsselskapet Frende Forsikring etablert som et samarbeid mellom 14 sparebanker, og året etter ble verdipapirforetaket Norne Securities startet, også der med flere sparebanker inne på eiersiden.
- Vi ønsker å ta med oss det gode samarbeidet som har vært mellom sparebankene i Frende og Norne inn i det nye selskapet, sier administrerende direktør i Sparebanken Vest, Stein Klakegg.

Fana Sparebank tror også samarbeidsmodellen fra Frende og Norne er en styrke for det nye selskapet.
- Sparebankenes rådgivningskompetanse, kunnskap om lokale forhold og brede distribusjonsnett gjør at vi sammen kan tilby våre kunder et konkurransedyktig produkt gjennom det nye leasingselskapet, forteller Nils Martin Axe, administrerende banksjef i Fana Sparebank.

Styrking av Bergen som finansby

Nyetableringen i Bergen betyr at finansmiljøet i byen blir ytterligere styrket. Det nye selskapet vil ved full drift tilføre 20-30 nye arbeidsplasser ved hovedkontoret.
- Finansbyen Bergen tilbyr nå et kompetanse- og produktspekter som er helt på høyde med sammenlignbare byer, mener administrerende direktør Stein Klakegg.

Begge de to banklederne mener det er plass for et selskap med denne type finansieringsprodukter som har en sterk regional forankring og hovedkontor i Bergen.
- Vi er overbevist om at dette bidrar til en styrking av Bergens finansielle kompetanse, til beste for det lokale næringslivet, sier administrerende banksjef Nils Martin Axe.

Stort potensiale

Den totale leasingporteføljen i Norge var ved utgangen av 2009 ca. NOK 85 milliarder. Markedet i Norge for leasingfinansiering er dominert av nasjonale og internasjonale aktører, og det nye selskapet har til hensikt å ta markedsandeler i de regionale kjerneområdene til eierbankene.
- Det nye leasingselskapet vil gjennom sin regionale forankring kunne tilby produkter som er tilpasset lokale forhold. Beslutningene vil ikke bli tatt i Oslo eller i en europeisk storby, forteller Stein Klakegg.

Administrerende banksjef Nils Martin Axe i Fana Sparebank trekker frem at det nye selskapet vil benytte teknologi som et konkurransefortrinn.
- Vi ønsker å kunne tilby smidig, rask og kontinuerlig produktutvikling som er innovativ og rettet mot det lokale næringsliv, avslutter Axe.

Kontaktpersoner

Sparebanken Vest: Stein Klakegg, Administrerende direktør, Mob: 91 10 15 00
Fana Sparebank: Nils Martin Axe, Administrerende banksjef, Mob: 92 02 82 79
Flekkefjord Sparebank: Tobias Oftedal, Banksjef, Mob: 97 58 65 65
Etne Sparebank: Rune Ramsvik, Banksjef, Mob: 95 00 50 70
Sparebanken Sør: Øyvind Aasen, Direktør bedriftsmarked, Mob: 90 15 72 94
Helgeland Sparebank: Arnt Angell Krane, Administrerende direktør, Mob: 41 55 62 71
Haugesund Sparebank: Knut Grinde Jacobsen, Banksjef, Mob: 91 38 92 12
Skudenes & Aakra Sparebank: Alf Inge Flokketvedt, Banksjef, Mob: 91 19 09 78
Luster Sparebank: Oddstein Haugen, Banksjef, Mob: 93 04 95 46
Voss Sparebank: Kjell Jostein Bøe, Banksjef, Mob: 95 42 28 92


De 10 deltakende sparebankene hadde totalt en forvaltningskapital på NOK 185.163.000.000 per 31.12.2009.

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor