Farge

Styringsrenten uendret

Norges Bank holdt som ventet styringsrenten uendret på 1,50 prosent. Ingen rentekutt var diskutert.
Kristina Håvås Hanson

Imidlertid forskyver sentralbanken neste renteøkning betydelig ut i tid. Fra å tidligere vente at neste renteheving skulle komme sommeren 2014 forventer nå Norges Bank ingen renteoppgang før sommeren 2015. 

Årsakene til nedjusteringen er i all hovedsak : Lavere kapasitetsutnyttelse, lavere prisvekst og lavere utenlandske renter. 

Veksten i norsk økonomi ser ut til å bli noe lavere enn anslått i forrige rapport. Arbeidsledigheten i Norge har økt og regionalt nettverk melder om at veksten i produksjonen har avtatt. De siste månedene har vi også sett en nedkjøling av boligmarkedet hvor boligprisene har falt de siste tre måneder. Utsiktene til norsk prisvekst er nå noe lavere enn hva som ble lagt til grunn tidligere. 

Vekstanslagene for 2013 holdes uendret, men tas ned i 2014 og 2015 til tilsvarende 2 prosent og 2,5 prosent. Internasjonalt er veksten litt svakere, og markedsforventningene til styringsrentene fremover er lavere. Det er først ut i 2015 det forventes renteøkninger i de største industrilandene. 

Kronekursen er nå mer eller mindre den eneste faktoren som trekker opp rentebanen ettersom kronen har svekket seg markant i løpet av høsten. At Norges Bank trekker frem et svakere vekstbilde og lavere renter ute som begrunnelse for endringene er som ventet, men at de skjøv renteøkningen så mye som ett år ut i tid var noe overaskende. 

Vi kan nå stå overfor et vendepunkt i norsk økonomi, og fortsetter den svake utviklingen kan det fort komme endringer i rentebanen. Spesielt blir det spennende å følge utviklingen i boligmarkedet. En kraftigere nedgang i boligprisene kan føre til betydelig mindre boliginvesteringer og mindre privat forbruk. Arbeidsledigheten vil øke også øke noe som vil føre til lavere lønnsvekst og igjen lavere prisvekst. 

Et rentekutt kan dermed bli svært aktuelt.

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor