Farge

Rentenedsettelse som ventet

Norges Bank satte på sitt rentemøte i dag (6. mai) ned styringsrenten med 0,5 prosentpoeng til 1,5 prosent. Dette er den sjette rentenedsettelsen på rad siden oktober i 2008.
Sjefsøkonom Hallgeir Isdahl- Denne rentenedsettelsen er helt i tråd med de signalene som ble utlagt i Pengepolitisk rapport 1/2009, sier sjefsøkonom i Sparebanken Vest, Hallgeir Isdahl. Den økonomiske utviklingen har stort sett vært i tråd med de anslagene som ble gitt av Norges bank i denne rapporten. Rask stigende arbeidsledighet og en fortsatt svak utvikling av privat forbruk, samt fallende kredittvekst preger situasjonen i Norge.

Videre vises det til en fortsatt svak utvikling i internasjonal økonomi med det sterkeste økonomiske tilbakeslaget etter 2. verdenskrig.

Det Internasjonale pengefondet (IMF) har nedjustert sine anslag for den økonomiske veksten internasjonalt. De industrialiserte landene antas å ha en negativ økonomisk vekst på 3,8 prosent, mens de fremvoksende økonomiene antas å vokse med rundt 1,6 prosent.

Den økonomiske aktiviteten internasjonalt har falt i første kvartal, men med klare tendenser til en oppbremsing av fallet. Videre er det synlige tendenser til tiltagende vekst i Kina og en stabilisering av flere av de fremvoksende økonomiene.

Innenlands preges bildet av at forventningsindikatorene rett nok holder seg på et lavt nivå, men de har sluttet å falle. Vareforbruket utvikler seg svakt og industriproduksjonen faller fortsatt. Utlånsundersøkelsen fra Norges Bank indikerer fortsatt restriktiv utlånspolitikk fra norske banker mot bedriftsmarkedet.

Utviklingen tilsier at vi følger rentebanen slik den ble fastsatt på Norges Banks rentemøte den 25. mars. Dette innebærer at vi kan bevege oss ned mot 1 prosent frem mot sommeren, så lenge den økonomiske utviklingen er i tråd med det Norges Bank la til grunn da rentebanen ble endret på forrige rentemøte.

Det ble ingen større reaksjoner i markedet etter rentenedsettelsen, bortsett fra at kronen i skrivende stund har styrket seg med 8 øre mot Euro til 8,69. På forhånd var det en etablert konsensus blant norske økonomer om en nedsettelse på 0,5 prosentpoeng.

Sparebanken Vest vil ta stilling til rentespørsmålet i begynnelsen av neste uke.Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor