Farge

Sparebanken Vest, Fondsfinans og 13 frittstående sparebanker står bak etableringen av et nytt verdipapirforetak.

Det nye selskapet vil være et fullservice verdipapirforetak med corporatefinance - tjenester, analyse, samt aksje og obligasjonsmegling. Selskapet skal ha særlig spisskompetanse på vestlandsk næringsliv, og skal gi kundene et konkurransedyktig tilbud.

Største eier av verdipapirforetaket blir Sparebanken Vest. Verdipapirforetaket vil bli etablert gjennom et holdingselskap. Dette holdingselskapet vil Sparebanken Vest eie 49,35 prosent ved oppstart og de resterende eierandelene på 50,65 prosent blir fordelt mellom 13 frittstående sparebanker. Dette holdingselskapet vil opprette verdipapirforetaket og ha en eierandel på 77 prosent, mens Fondsfinans vil eie 23 prosent. Startkapitalen til meglerselskapet er på 50 millioner kroner. Selskapet vil søke om konsesjon til å yte tjenester som megling og corporate tjenester.

Eierbanker med stor distribusjonskraft
Bak selskapet står solide eiere med betydelig distribusjonskraft, kundemasse og kompetanse. De frittstående sparebankene fra Oslofjorden til Helgelandskysten har til sammen en forvaltningskapital på ca 180 milliarder kroner, 170 kontorer og 650.000 kunder. Fondsfinans er et av landets mest anerkjente og frittstående verdipapirforetak.

De største eierne bak holdingselskapet som vil opprette det nye verdipapirforetaket er:
Sparebanken Vest (49,4%), Sparebanken Sør (14,3%), Sparebanken Øst (9,7%), Fana Sparebank (8,4%), Helgeland Sparebank (6,5%).
De øvrige eierbankene Haugesund Sparebank, Spareskillingsbanken, Voss Sparebank, Skudesnes & Aakra Sparebank, Flekkefjord Sparebank, Søgne & Greipstad Sparebank, Luster Sparebank, Lillesands Sparebank og Sauda Sparebank vil eie til sammen11,7%.

Stein Klakegg og Benedicte S. Fasmer
Styrker finansbyen Bergen

- Etableringen vil innebære ytterligere kompetansebygging innen finanssektoren i Bergen og dette vil komme kundene til gode, sier administrerende direktør Stein Klakegg i Sparebanken Vest.

Han er veldig glad for at så mange frittstående sparebanker ønsker å stå sammen med Sparebanken Vest og Fondsfinans bak etableringen.

- Sparebanken Vest ønsker å satse mer på kapitalmarkedet. Denne etableringen er i tråd med denne satsingen. Vi gjør dette for å kunne gi kundene et enda bedre og bredere tilbud. Samtidig vil det tilføre eierne et viktig tjenestetilbud, sier direktør for Sparebanken Vests kapitalmarkedsdivisjon, Benedicte Schilbred Fasmer.


Vestlandet som spisskompetanse
Det nye verdipapirforetaket vil dekke tjenesteområdene megling av verdipapirer (aksjer og obligasjoner), corporate finance og analyse. Verdipapirforetaket vil ha et aktivt meglerbord innen verdipapirmegling som markedsfører seg mot nye kundegrupper, og mot eierbankenes eksisterende kundebase. Corporate finance avdelingen vil tilby plassering av emisjoner, bistand ved børsintroduksjoner mv og ellers tilby rådgiving med hensyn til kapitalstruktur, industriell strategi og fusjoner/oppkjøp av virksomheter. Gjennom samarbeidet med Fondsfinans er det nye verdipapirforetaket sikret bred analysedekning fra oppstart. I tillegg vil verdipapirforetaket også ha en analyseavdeling, som vil ha hovedfokus på typiske vestlandssektorer som shipping, olje og gass, fisk og energi.

Spare - og plasseringsmarkedet er i endring. Det nye verdipapirforetaket vil være et viktig verktøy i utviklingen av nye tjenestetilbud for eierne.

- Vi i Fondsfinans er glade for å få være med på denne spennende nyskapingen i norsk finans, og vi er overbevist om at selskapet vil bli godt mottatt i markedet. Fondsfinans vil bidra med analysedekning og tett samarbeid som vil gi selskapet et godt markedsmessig utgangspunkt allerede fra start. I tillegg gir styrken bak eierne verdipapirforetaket et unikt og sterkt utgangspunkt for vekst, til kundenes beste, sier administrerende direktør Nils Erling Ødegaard i Fondsfinans.

35 arbeidsplasser
- Verdipapirforetaket vil i oppstartperioden tilføre Bergen ca 20 nye arbeidsplasser. Målet er at verdipapirforetaket skal sysselsette vel 35 personer ved full drift. Verdipapirforetaket ventes å gi eierne positiv avkastning i løpet av tre års drift, sier administrerende banksjef Nils Martin Axe i Fana Sparebank.MER INFORMASJON:

Divisjonsdirektør Benedicte Schilbred Fasmer
55 21 73 76 - 950 60 034
Direktør for Informasjon og Samfunn Jørn Lekve
55 21 74 37 - 952 65 973
Administrerende direktør Nils Erling Ødegaard
23 11 30 30 - 977 48 852
Administrerende direktør Stein Klakegg
55 21 72 60 - 911 01 500
Administrerende banksjef Nils Martin Axe
55 91 98 55 - 920 28 279

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor