Farge

Nye forsikringsselskaper etableres i Bergen. To nye selskaper for skade- og livsforsikring skal nå etableres i Bergen. Bak selskapene står de uavhengige sparebankene; Sparebanken Vest, Fana Sparebank, Sparebanken Øst og Helgeland Sparebank.
 Selskapene skal ha hovedkontor i Bergen. Etableringene forventes å ville bidra med inntil 100 nye arbeidsplasser.

Stein Klakegg
Adm.dir. Stein Klakegg
- Kundene får med denne etabler-ing større valgmuligheter. Videre er det viktig for satsingen og utvik-lingen i regionene. Etableringen fører også til en styrking av finans-byen Bergen, sier administrerende direktør i Sparebanken Vest, Stein Klakegg.

De nye forsikringsselskapene vil innebære en vesentlig styrking av kompetansen og miljøet i finans-sektoren i Bergen. De nye arbeids-plassene vil fordele seg med ca 50 i livsforsikrings- selskapet og 50 i skadeforsikringsselskapet.

Prosessen med å rekruttere ledelse og medarbeidere til selskap-ene er startet. Under forutsetning av at myndighetene gir sin tillatelse, er målet at selskapene skal være operative innen tolv måneder.

Sterk satsing fra uavhengige sparebanker
Liv og skadeselskapene vil bli 100 prosent eiet av et holdingselskap, som vil ha følgende eierfordeling:

- Sparebanken Vest: 49,99 %
- Sparebanken Øst: 26,00 %
- Fana Sparebank: 14,01 %
- Helgeland Sparebank: 10,00 %

Egenkapitalen i holdingselskapet vi utgjøre ca 300 millioner kroner, basert på kapitalinnskudd fra de ulike eierne.

Eierselskapene har betydelig distribusjonskraft, kunder og kompetanse. Sparebanken Vest og Fana Sparebank har sitt tyngdepunkt på Vestlandet og i Bergen, Sparebanken Øst på Østlandet og Helgeland Sparebank i Nord-Norge.

Etableringen får ingen konsekvenser for kunder i de nevnte sparebanker som har forsikringen sin gjennom banken i dag.

Nasjonalt dekkende
- Vi sikrer vår konkurransekraft innenfor et viktig område. Vi får en bredere produktplattform og dermed økte muligheter for positiv utvikling for både banken og våre kunder, sier administrerende direktør Trond Tostrup i Sparebanken Øst.
De nye selskapene vil være nasjonalt dekkende, men i etableringsperioden er det naturlig med størst distribusjonskraft på Vestlandet, Østlandet og Nord-Norge.
Administrerende banksjef Arnt Krane i Helgeland Sparebank sier at nyskapingen i norsk finanssektor sikrer gode relasjoner til kundene, samt at det vil styrke bankens posisjon og langsiktige inntjening.

Eierne utfyller hverandre godt
- Det har vært en meget god prosess mellom aktørene som står bak nyskapingen. Vi utfyller hverandre meget godt og vi har stor tro på at dette over tid vil kunne styrke vår konkurranseevne, sier administrerende banksjef Nils Martin Axe i Fana Sparebank. Han opplyser at et nøkternt anslag tilsier at både liv – og skade-selskapet skal være lønnsomme investeringer etter få driftsår.
- Dette styrker nå vår strategiske uavhengighet og øker våre muligheter for andre inntekter, understreker Axe.

Kompetanse og distribusjonskraft
- Vi mener at tiden for nyetableringer innenfor forsikring er riktig nå. Vi kan tilføre noe nytt og positivt, til beste for kundene. Jeg ser med spenning frem til vi kan lansere navn på de nye selskapene, i tillegg til at det blir en meget interessant oppgave å ta fatt på å sette sammen nye lederteam for de to selskapene, sier administrerende direktør Stein Klakegg i Sparebanken Vest.

Stein Klakegg understreker at sammensetningen av aktørene bak nyskapingen er en meget god gruppe av uavhengige banker med ambisjoner, kompetanse og distribusjonskraft, og ikke minst økonomisk løfteevne til å lykkes.

Helgeland fortsetter sitt samarbeid med Terra Skadeforsikring AS
- Helgeland Sparebank selger i dag skadeforsikring fra Terra Skadeforsikring AS. Samarbeidet med Terra Skadeforsikring er godt og vi er ikke i direkte konkurranse med banker som tilhører Terra alliansen. Derfor vil vi beholde skadeforsikringsporteføljen i Terra Skadeforsikring og videreføre salgssamarbeidet med Terra Skadeforsikring sier adm. banksjef Arnt Krane.

Pressekonferanser i Bergen og Drammen

Det inviteres til pressekonferanser følgende steder tirsdag 17. april kl 11.00:

Bergen:
Hotell Neptun, Valkendorfs gt. 8. kl 11.00.

Her gis det en kort presentasjon av planene om selskaps-etableringene ved administrerende direktør i Sparebanken Vest, Stein Klakegg og administrerende banksjef Nils Martin Axe i Fana Sparebank.

Drammen:
Bragernes Torg 2 A – annen etasje kl 11.00

Her gis det en kort presentasjon av planene om selskaps-etableringene ved administrerende direktør Trond Tostrup i Sparebanken Øst.

Mer informasjon kan finnes på nettsidene eller ved direkte kontakt til:

Stein Klakegg, administrerende direktør i Sparebanken Vest
mob 911 01 500
Nils Martin Axe, administrerende banksjef i Fana Sparebank
mob 920 28 279
Arnt Krane, administrerende banksjef i Helgeland Sparebank
mob 415 56 271
Trond Tostrup, administrerende direktør i Sparebanken Øst.
mob 901 69 369
Jørn Lekve, informasjonsdirektør i Sparebanken Vest
mob 952 65 973

Fakta om eierne bak etableringene:

Sparebanken Vest: Forvaltningskapital 60 milliarder kroner, 750 medarbeidere i konsernet, 57 salgskontorer. Hovedkontor i Bergen.

Fana Sparebank: (www.fanasparebank.no) Forvaltningskapital 10,1 milliarder kroner, 140 medarbeidere i konsernet, 6 salgskontorer. Hovedkontor på Nesttun, Bergen.

Sparebanken Øst: (www.oest.no) Forvaltingskapital 21,3 milliarder kroner, 260 medarbeidere i konsernet, 23 salgskontorer. Hovedkontor i Drammen.

Helgeland Sparebank: (www.hsb.no) Forvaltningskapital 12,7 milliarder kroner, 190 medarbeidere, 16 salgskontorer. Forretningsadresse i Mo i Rana.

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor