Farge

Vestlendingene tror på prisvekst på 3,4 prosent

Boligprisene kommer til å stige med 3,4 prosent i 2013, tror folk på Vestlandet. Det går frem av en spørreundersøkelse Respons Analyse har gjort for Eiendomsmegler Vest på Vestlandet.

Undersøkelsen er gjort i Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland.

Ser man Hordaland under ett, inkludert Bergen, tror folk prisveksten blir 3,2 prosent. Folk i Stavanger-regionen er de som tror på sterkest boligprisvekst. Befolkningen der venter en prisøkning på 4,8 prosent. I Sogn og Fjordane tror folk at prisveksten blir 1,5 prosent i 2013. Gjennomsnittet for Vestlandet er 3,4 prosent. Svarene baserer seg på de som har oppgitt et prosenttall. 26 prosent er usikre på hvor mye prisene vil stige.

- Boligprisene drives av stor etterspørsel og lav boligbygging i byområdene. På Vestlandet har prisene det siste året økt spesielt sterkt i Stavanger, Sandnes og Bergen. Det er i disse byområdene folkeveksten er størst. Det er derfor ikke unaturlig at det er her folk tror på størst prisstigning fremover, sier administrerende direktør Rune Hansen i Eiendomsmegler Vest.

Venter lavere stigning i 2013
I følge Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk som ble lagt frem tidlig i desember er prisøkningen i Bergen hittil i år 7 prosent. Tilsvarende tall for Stavanger og Sandnes er 8-9 prosent. Folk venter altså at prisstigningen i 2013 blir lavere enn i år.

- Prisveksten har vært høy gjennom flere år. Vi opplever en finansiell uro i Europa. Den kan også ramme Norge. Det kan være to viktige årsaker til at folk venter at prisveksten vil avta, tror daglig leder Thore Gaard Olaussen i Respons Analyse.

Rune Hansen i Eiendomsmegler Vest ser det på samme måte.
- Stor etterspørsel og for få boliger virker prisdrivende. Økonomisk uro er et forhold som trekker i motsatt retning. Det er ingen gitt å komme med et presist anslag på prisveksten i lys av disse faktorene. Skal jeg forsøke en spådom, vil jeg anta vi får en prisvekst på 4-6 prosent i 2013, sier han.

Om undersøkelsen
Med Bergens-regionen menes i undersøkelsen Bergen, Os, Fjell, Sund og Askøy,
Med Stavanger-regionen menes Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg.
Undersøkelsen er gjort som telefonintervjuer blant 1203 personer i Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland i tidsrommet 3.-7. desember 2012.

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor