Farge

Sparebanken Vest tar i bruk elektronisk signering

Sparebanken Vest er første bank i Norge som tilbyr elektronisk signering. Gjennom EDBs løsning for signering forventer banken fremover å redusere behandlingstiden på mange av tjenestene sine. Løsningen er klar, og de første kundene får i disse dager tilbud om å ta den i bruk.

I løpet av de siste årene har stadig flere av bankenes tjenester blitt lansert på nett, men i forbindelse med signering av dokumenter og kontrakter har bankkundene frem til nå vært avhengige av post eller fysisk oppmøte i bankens lokaler. Med elektronisk signering kan hele kontraktsprosessen gjennomføres i nettbanken, fra forespørsel til signering.

- Mange benytter BankID kun til innlogging i nettbanken, men potensialet med bruk av BankID er langt større. Vi legger derfor til rette for at kunder med nettbank fremover kan benytte BankID til elektronisk signering av dokumenter. I første omgang ved tegning av forsikringer i Frende, forsikringsselskapet som er etablert gjennom et samarbeid mellom Sparebanken Vest og fjorten andre sparebanker, sier Jan Erik Kjerpeseth, viseadministrerende direktør i Sparebanken Vest. Banken ser samtidig på ytterligere anvendelsesområder for elektronisk signering ved hjelp av BankID og EDBs signeringsløsning. Løsningen vil gradvis gjøres tilgjengelig for kunder i Sparebanken Vest.

- Vi arbeider for å finne fram til hvilke områder som egner seg best for elektronisk signering slik at våre kunder kan velge å utføre sine banktjenester på en effektiv måte. Dette er kun første steg, sier Kjerpeseth.

- En prosess som tidligere kunne ta dager og uker på grunn av postgang og krav til manuell behandling av dokumenter, kan man nå utføre på få minutter i nettbanken, sier Geir Espeland, direktør betaling og sikkerhet i EDB. Det er høye kostnader knyttet til distribusjon og signering av dokumenter, både for bankene og andre bedrifter. Bruk av elektronisk signering vil medføre betydelig effektivisering og kostnadsbesparelser. – Dette er derfor en løsning som vil komme både kunder og leverandører til gode, og vi vil se stadig nye bruksområder, sier Espeland.

Om elektronisk signering
Elektronisk signering betyr at én eller flere kontraktsparter kan signere et dokument elektronisk. Banken eller bedriften slipper fysisk distribusjon av papirer, og kunden kan signere dokumentet gjennom sin nettbank eller annen sikker portal. EDB tilbyr løsning for elektronisk signering med godkjente eID-er, som for eksempel BankID.

Kontaktpersoner:

Liv Næss, informasjonsrådgiver, Sparebanken Vest …………. 482 59 695

Geir Espeland, direktør betaling og sikkerhet, EDB …………….906 23 007
Asbjørn Hønsvall, informasjonssjef EDB ………………………...915 86 868

Sparebanken Vest

Sparebanken Vest er landets tredje største sparebank med en forvaltningskapital på 95 milliarder kroner. Bankens primære markedsområde er Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane, med hovedkontor i Bergen. Banken har 250.000 kunder, 59 salgskontorer og 841 medarbeidere. Sparebanken Vest eier Eiendomsmegler Vest AS og AS Filialbygg. Sammen med 14 andre sparebanker står Sparebanken Vest bak etableringene av Frende Skadeforsikring, Frende Livsforsikring og Norne Securities.

EDB
EDB Business Partner er et av Nordens ledende børsnoterte IT-konsern. Konsernet har mer enn 6 000 ansatte og en omsetning på om lag NOK 8 milliarder. Selskapet tilbyr løsninger som dekker hele bredden av virksomhetskritiske IT-tjenester, fra applikasjonstjenester og bransjeløsninger til drift og nettverksløsninger. EDB skal være en sterk og nær IT-partner som bidrar til at kundene løser sine oppgaver mer effektivt og når målene for sin virksomhet. EDB Business Partner er notert på Oslo Børs under symbolet: EDBASA. Se www.edb.com for nærmere informasjon.

Ring oss - 915 05555

Åpent man-søn 07-23.

Våre kontorer

Skriv til oss

Send oss en e-post.

Send e-post