Farge

Sparebanken Vest fortsetter klimasatsningen

Norsk Klimastiftelse ble lansert 18. mars i Bergen Næringsråd. Det er en ikke-kommersiell stiftelse forankret i internasjonalt ledende norske kunnskaps- og klimaforskningsmiljøer.

Norsk Klimastiftelse skal være pådriver for å få utviklet og tatt i bruk ny teknologi og nye energiformer som kan bidra til å redusere energiforbruk og utslipp av klimagasser. Stiftelsen skal være møteplass for næringsliv, forskningsmiljøer og myndigheter.

– Norsk Klimastiftelse skal arbeide for at riktige klimavennlige industrielle produkter blir utviklet og tatt i bruk. Tempoet må økes, for utsiktene for klodens klima er ikke oppløftende, sier styreleder Pål W. Lorentzen i Norsk Klimastiftelse i en pressemelding.

Norsk Klimastiftelse - www.klimastiftelsen.no Les mer om Norsk Klimastiftelse:
www.klimastiftelsen.no

Sparebanken Vests allmennyttige virksomhet, Visjon Vest, har bidratt med betydelige økonomiske midler til forskning på klimafeltet, og har blant annet finansiert et eget klimaprofessorat ved NHH. Visjon Vest fortsetter sin satsning på klima, og har finansiert Norsk Klimastiftelse i oppstartsfasen.

Organisasjonen
Stifterne er Sparebanken Vests allmennyttige virksomhet, Visjon Vest, Nansensenteret, Institusjonen Fritt Ord og Biskopen i Bjørgvin.

Styret representerer Norsk Klimastiftelse utad og består av følgende medlemmer:

 • Helga Flesche Kleiven PHD og forsker ved Bjerknessenteret,
 • Martin Smith-Sivertsen daglig leder
 • Arvid Nøttveit administrerende direktør ved Christian Michelsen Research
 • Pål W. Lorentzen (styreleder), høyesterettsadvokat.

Rådet har en rådgivende funksjon og uttaler seg om stiftelsens strategi, stiftelsens prosjekter, regnskap og årsberetning, nye medlemmer til styret og andre saker som rådet blir forelagt.

Norsk Klimastiftelse har ved oppstart et råd på 16 medlemmer. Disse er:

 • Bergen kommune v/Lisbeth Iversen
 • Bergen Næringsråd v/Erik Bøckmann
 • Biskopen i Bjørgvin v/Halvor Nordhaug
 • Bjerknessenteret v/ Arne Svindland
 • BKK v/Atle Neteland
 • Christian Michelsen Research v/Arvid Nøttveit
 • Eidesvik Offshore ASA v/ Jan Fredrik Meling
 • G.C. Rieber Fondene v/Bernt Sommersten
 • Hordaland fylkeskommune v/Toril Selsvold Nyborg
 • Institusjonen Fritt Ord v/Erik Rudeng
 • Nansen Senter for Miljø og Fjernmåling v/Ola M. Johannessen
 • Norges Naturvernforbund v/Lars Haltbrekken
 • NTNU v/Gabriella Tranell
 • SINTEF Energi AS v/Sverre Aam
 • Sparebanken Vest v/Siren Sundland
 • Universitetet i Bergen v/Sigmund Grønmo

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor