Farge

Forsker fra institutt for biomedisin, UiB, vant BTO/Sparebanken Vest Innovasjonspris 2011

For andre år på rad premierte Bergen Teknologioverføring (BTO) og Sparebanken Vest den beste nye ide eller forskingsprosjekt med kommersielt potensial fra Bergen. En rekke gode ideer fra fremragede forskere ble meldt inn, og juryen har nå kåret en vinner: Professor James Lorens fra institutt for biomedisin, UiB.

Utdelingen skjedde 16. mars under innovasjonskonferansen GROW.

Vinneren mottok et stipend fra Sparebanken Vest på kr 100 000,-, samt forretningsutvikling fra BTO med verdi på minst NOK 100 000,-.

Det er rundt 4000 forskningsårsverk i de offentlige forskningsinstitusjonene i Bergen. Disse utfører årlig fremragende forsking for tett opptil 4 MRD kroner. Forskningsmiljøene i Bergen er dermed en formidabel kilde for kunnskapsproduksjon og innovasjon – sentrale byggestener for nytt kunnskapsbasert næringsliv.

- Forskerne i Bergen er en unik kilde for innovasjon og utvikling av nytt kunnskapsbasert næringsliv. Sparebanken Vest mener det er viktig å skape enda bedre koblinger mellom forskning og næringsliv, sier direktør for bedriftsmarked Henning Nordgulen.

BTO og Sparebanken Vests stipendkonkurranse ble delt ut første gang under GROW 2010. Da ble fire vinnere kåret, de fikk hver utdelt et stipend på kr 100 000,-. Oppfølgingen av fjorårets vinnere viser at stipendene har hatt utløsende effekt på prosjektenes kommersielle fremdrift og på å komme raskt i effektiv dialog med næringslivet.

- Alle snakker om hvor viktig nyskaping og innovasjon er. Samarbeidet med Sparebanken Vest er med å skape oppmerksomhet om at de fantastiske forskerne vi har - er viktige bidragsytere for fremtidig vekst også i vår egen region, sier daglig leder i BTO Anders Haugland. Stipendene gir også BTO mulighet til å intensivere vårt operative arbeide med innovasjon og nyskaping. For oss er utdelingen et av årets høydepunkt, avslutter Haugland.

I år har forskere og ansatte ved de fire største forskningsinstitusjonene (Universitetet, Haukeland Universitetssykehus, Havforskningsinstituttet og Høyskolen) hatt mulighet til å delta i stipendkonkurransen. Vi er svært fornøyd med oppslutningen - en rekke gode ideer fra fremragende forskere ble meldt inn, og alle forskningsinstitusjonene var representert i konkurransen.

Juryen har hatt en utfordrende jobb med å komme frem til en vinner. De har lagt vekt på å tildele prisen til et prosjekt med internasjonalt kommersielt potensial, og at prisen skal utgjøre en forskjell. Juryen har bestått av Hans Hekland (Sarsia Innovasjon), Karstein Lien (Sparebanken Vest), Carl Fredrik Joys (Bergen Venture AS), og juryleder Dag Finne (Forretningsutvikler i BTO AS).
Juryen har kåret en vinner som scorer høyt i forhold til kriteriene som er lagt til grunn for konkurransen. I tillegg hadde den en godt beskrevet foretningsmodell, som gjør at juryen tror veien til et internasjonalt stort marked er innen rekkevidde. Juryen vil med dette gi en anerkjennelse til forskeren og fagmiljøet rundt, og man håper at dette vil virke ansporende for andre forskere med spennende prosjekt og resultat.

Sjeføkonom Hallgeir Isdahl i Sparebanken forventer også moderat prisvekst på boliger på Vestlandet i 2011.

VINNER AV INNOVASJONSPRIS 2011
Professor James Lorens
fra institutt for biomedisin,
Universitetet i Bergen

 

 

Vinner er Professor James Lorens fra institutt for biomedisin, Universitetet i Bergen.
Professor Lorens har omfattende internasjonal forskningserfaring, flere års industrierfaring samt erfaring fra industrisamarbeid med stort antall biotech- og farmasøytiske selskaper. Han er også oppfinner på mer enn 25 patenter. Instituttet han tilhører har en meget god kultur for innovasjon. Juryen mener Lorens og hans bidrag er en verdig vinner, og vil med dette gi en anerkjennelse til forskeren og fagmiljøet rundt om å fortsette dette viktige arbeidet. Stipendet er planlagt brukt til å utvikle prosjektet i retning av kommersialisering.

Vi må være litt tilbakeholdne med hva vi kan si om vinnerbidraget, av forretningsmessige grunner.

Vinnerbidraget beskriver en ny teknologi som viser hvordan biologisk aktive naturstoffer av farmasøytisk interesse utvikles til nye legemidler.
Metoden anvender genetiske prinsipper for å finne virkningsmekanismen til naturstoffene på kreftceller. Dette er et viktig ledd i utvikling av nye medisiner, men som er i dag en tidskrevende prosess. Denne teknologien vil kunne bidra til raskere utvikling av nye kreftmedisiner og til å styrke den nasjonale innsatsen i arbeidet med marin bioprospektering. Naturstoffer er organisk molekyler isolert fra mikroorganismer, planter osv. som påvirker biologiske prosesser. Kjente eksempler er antibiotika og mange kreftmedisiner.

Kontaktinfo:
Anders Haugland, daglig leder, BTO AS
Mob: 926 02 381 - Email: anders.haugland@bergento.no 

Henning Nordgulen, direktør bedriftsmarked, Sparebanken Vest
Mob: 952 65 990 - Email: henning.nordgulen@spv.no 

Dag Finne, juryens leder, Forretningsutvikler, BTO AS
Mob: 920 16 360 - Email: dag.finne@bergento.no 

James Lorens, prisvinner 
Professor, institutt for biomedisin, UiB
Mob: 975 57 112 - Email: jim.lorens@biomed.uib.no
(befinner seg i USA/Italia uke 11) 

Rolf Reed, stedfortreder prisvinner
Instituttleder, instiutt for biomedisin, UiB
Mob: 950 70 434 - Email: Rolf.Reed@biomed.uib.no 


 


 

 

 

 

 

 

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor