Farge

Hvor tid når vi bunnen av boligmarkedet?

For å gi en pekepinn på utviklingstrekk i boligmarkedet i perioden som kommer er det tre faktorer det er spesielt viktig å ta i betraktning: Endringen i kredittpraksis hos bankene, markant lavere renter, samt utviklingen i arbeidsledigheten.

Sjefsøkonom Hallgeir IsdahlDen økonomiske utviklingen internasjonalt, tilsier at vi sannsynligvis står overfor det sterkeste økonomiske tilbakeslaget siden andre verdenskrig. I Norge opplever vi negativ vekst i fastlandsøkonomien for første gang siden åttitallet. Samtidig øker arbeidsledigheten hurtig. Hvilke følger kan dette ha for boligmarkedet i perioden som kommer?

Sterk økning i arbeidsledigheten

– Når en skal si noe om boligmarkedet er arbeidsledigheten en viktig faktor. At det påvirker atferden til de som er ledige er selvsagt. Økende arbeidsledighet gjør noe med folks tenkning som forbrukere. I perioder hvor folk mister jobbene sine eller står i fare for å miste jobb, skapes det en usikkerhet i markedet. Den raskt økende arbeidsledigheten i Norge kan på denne måten være med å senke boligetterspørselen, sier sjefsøkonom i Sparebanken Vest Hallgeir Isdahl. Prognosene til Statistisk sentralbyrå anslår at arbeidsledigheten vil øke gjennom 2009 og 2010 og ha en topp på rundt 4,6 %. Isdahl er redd for at disse anslagene kan vise seg å være for lave. Han mener vi ikke kan utelukke en ledighet på godt over 5 %.

Strengere utlånspraksis og lave renter

En annen viktig påvirkningsfaktor i forhold til boligmarkedet gjelder kredittpraksisen til bankene. Strengere kredittvurdering fra bankene gjør at det ikke er like lett å få lån som tidligere. Ettersom boligsalget i det vesentlige er kredittdrevet, er dette svært sensitivt for bankenes kredittpraksis. For at det skal skje en omvending i boligmarkedet er det derfor svært viktig med et velfungerende finansieringssystem.
For å få fart på økonomien har Norges bank satt styringsrenten kraftig ned. Dette har bidratt til markedsrente, og dermed mer penger disponibelt til for eksempel boligkjøp. Samtidig er det viktig å påpeke at gjeldsgraden i norske husholdninger allerede er høy. Dette, kombinert med fortsatt stor usikkerhet knyttet til den økonomiske utviklingen generelt og til boligmarkedet spesielt, kan bidra til folk sparer pengene i banken og bygger opp egenkapital og kanskje utsetter å investere i bolig.

Blaff eller omslag?

I forkant av finanskrisen gjennomgikk norsk økonomi en av sine kraftige vekstperioder noensinne. Oppgangen i boligmarkedet som med små korreksjoner hadde vedvart helt siden 1993, var ekstremt sterk i perioden 2004 – 2008. Etter det kraftige fallet i fjor har boligmarkedet den siste perioden fått et lite oppsving. Isdahl tror ikke dette er en varig endring, men heller en av flere mindre svingninger i tiden som kommer.
– Jeg tror Boligmarkedet med stor sannsynlighet vil nå bunnen i løpet av 2009, men jeg tror ikke på en ny kraftig økning etter dette. Det er viktig å huske på at perioden vi har lagt bak oss utgjør den sterkeste økonomiske veksten i Norge på svært lenge. Ettersom boligprisene var kommet alt for høyt både i forhold til byggekostnader, men også i forhold til folks inntekt, ville vi fått en eller annen korreksjon uansett, sier Isdahl. Han liker ikke å omtale fallet i boligmarkedet som et krakk. – Jeg tror at 2009 og 2010 er et bra tidspunkt å kjøpe leilighet for førstegangskjøpere selv om den økonomiske usikkerheten fortsatt synes høy, legger han til.

Boligbehov i Bergen

Administrerende direktør i Eiendomsmegler vest Rune Hansen ser også arbeidsledigheten som svært sentral i forhold til boligmarkedet.
– Til syvende og siste er det behovet for bolig som styrer hvorvidt folk kjøper bolig eller ikke. Bergen er en netto tilflytningskommune. Dette betyr at behovet for boliger er til stede. Men selv om det meste skulle peke i retning av boligkjøp, kommer en ikke utenom arbeidsledighetsnivået som en svært avgjørende faktor, sier administrerende direktør i Eiendomsmegler Vest Rune Hansen.

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor