Farge

Sparebanken Vest positiv til finanspakken

- Sparebanken Vest har ikke tatt stilling til om vi skal bruke pakken, sier Stein Klakegg som sammen med mange andre banksjefer er positiv til finanspakken.

Staten oppretter Statens finansfond og Statens obligasjonsfond med 50 milliarder i hvert av fondene. Bankene får mulighet til å låne penger i Statens Finansfond.

Hva gjør Sparebanken Vest

- Vi kjenner ikke til de konkrete betingelsene og må se på helheten og vår egen situasjon fremover, før vi tar noen beslutninger, sier Klakegg, og understreker at det på det nåværende tidspunkt ikke er noen endring i vekstrammer for utlån. Det tok et par måneder fra den forrige bankpakken ble lansert før den begynte å få effekt. Jeg håper detaljene nå kommer raskt på plass slik at det kommer bedriftene til gode.

Kjenner foreløpig ikke vilkårene

Bankene må selv bestemme seg for om de vil motta egenkapital fra finansfondet på 50 milliarder kroner som regjeringen vil opprette. Det tar nok litt tid før fondet blir praktisk etablert og vi får kjennskap til lånevilkår og andre vilkår.
– Regjeringen må tilkjennegjøre vilkårene slik at bankene så fort som mulig kan ta stilling hvor interessant det er å gå inn på denne avtalen og dermed bidra til ønsket effekt for næringslivet, sier Klakegg. Han understreker at det er en omfattende pakke regjeringen i går la frem.
– Det er positivt at regjeringen prøver å imøtekomme finansieringsbehovet i næringslivet, sier Klakegg.

Lønnskrav

En forutsetning for å motta penger fra staten er at ledelsen i bankene aksepterer lønnsfrys de to neste årene. De best betalte vil heller ikke få bonus.
– Prinsipielt synes jeg det bør være opp til styret i den enkelte bank å beslutte, sier Klakegg, men legger til at han har stilt seg bak initiativet fra flere finanstopper om å avstå fra lønnsøkninger og bonus i inneværende år.
- Lønnskravene vil ikke ha betydning for om Sparebanken Vest takker ja til penger fra staten, hvis vi velger å gå inn på denne avtalen, er det hensynet til banken og bankens kunder som er det avgjørende, sier Klakegg.

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor