Farge

Resultatfremgangen fortsetter

Sparebanken Vest har et foreløpig resultat før skatt på 500 mill kroner for 2009, en fremgang på 89 mill kroner fra 2008. Fjerde kvartal gir et resultat før skatt på 148 mill kroner, en fremgang på 98 mill kroner sammenlignet med fjerde kvartal 2008.

Årets egenkapitalavkastning er 8,0 %. Justert for regnskapsmessig verdiendring på gjeld er egenkapitalavkastningen 11,8 %. Resultatet per egenkapitalbevis er kr 9,06.

- Dette er et resultat som reflekterer at den økonomiske utviklingen på Vestlandet har vært bedre enn det vi hadde grunn til å forvente ved årets inngang. Bak resultatet ligger god drift i banken og datterselskapene, og en positiv utvikling i verdipapirmarkedet. Tapene er lavere enn fryktet, sier Stein Klakegg, administrerende direktør i Sparebanken Vest.

God underliggende bankdrift

- Det er spesielt gledelig å registrere at den underliggende bankdriften viser en god utvikling. Vårt arbeid med risikoprising av lån og kreditter har gitt synlige resultater, sier Klakegg.

Positiv utvikling i verdipapirmarkedene bidrar til at bankens finansielle investeringer viser et resultat på 35 mill kroner som er 128 mill kroner bedre enn fjoråret.

Nedskrivninger på utlån og tap på garantier er 65 (115) mill kroner i fjerde kvartal og akkumulert 270 (204) mill kroner. Av nedskrivningene i fjerde kvartal skyldes 45 mill kroner økning i gruppe-nedskrivninger knyttet til næringslivsengasjementer.

Godt år for Eiendomsmegler Vest

- Også eiendomsmarkedet så turbulent ut ved årets inngang. Derfor er det ekstra gledelig å konstatere at Eiendomsmegler Vest AS leverer tidenes beste resultat. Selskapet gjennomførte flere tiltak på kostnadssiden i 2008, det har gitt tydelig effekt, sier Klakegg.

Samtidig har Eiendomsmegler Vest styrket satsingen i Rogaland med ytterligere to kontorer. Megleren har formidlet over 3000 eiendommer i 2009, en økning på vel 30 % i forhold til 2008. Omsetningen via Eiendomsmegler Vest var vel 6,3 mrd kroner. Antall formidlinger har særlig økt i Rogaland, der veksten er 139 %.

Strategisk knoppskyting – fremgang for tilknyttede selskaper

Sparebanken Vest er godt fornøyd med satsingen i Rogaland gjennom 2009 med godt tilfang av nye kunder og høy kundetilfredshet. Banken åpnet ytterligere to nye kontorer i Stavangerområdet, og etter fusjonen med Sauda Sparebank er banken representert med syv kontorer i Rogaland.

Frende Forsikring kan vise til god utvikling i 2009. Frende Skade har god vekst og er blant de selskapene som har hatt størst utvikling i premiebestand i 2009. Frende Liv kan også vise til meget tilfredsstillende utvikling når det gjelder bestandsutvikling på personforsikring. Begge selskapene er tidlig ute med å anvende ny teknologi og drives meget effektivt. Samlet har Frende Forsikring 100 ansatte.

Verdipapirforetaket Norne Securities hadde sitt første driftsår i 2009. Selskapet er fullt operativt innenfor nettmegling, aksjemegling og corporate finance. Pr desember hadde Norne ca 10.000 registrerte kunder. Verdipapirforetaket er etablert som et samarbeidsprosjekt mellom Sparebanken Vest, Fondsfinans og 13 andre sparebanker. Norne Securities har 18 ansatte.

Hovedtall pr 4. kvartal 2009: 
Driftsresultat før nedskrivninger og skatt 213 (165) mkr
Resultat før skatt 148 (50) mkr
Resultat/utvannet resultat pr egenkapitalbevis 2,80 (-0,18) kr
Rentenetto 1,58 (1,71) %
Regnskapsmessig kostnads-/inntektsrelasjon 59,3 (63,3) %
Egenkapitalavkastning (ROE) annualisert 10,0 (-0,0) %

Hovedtall 2009:
Driftsresultat før nedskrivninger og skatt 770 (615) mkr
Resultat før skatt 500 (411) mkr
Resultat pr egenkapitalbevis 9,06 (5,34) kr
Rentenetto 1,58 (1,60) %
Regnskapsmessig kostnads-/inntektsrelasjon 60,4 (63,5) %
Egenkapitalavkastning (ROE) annualisert 8,0 (4,9) %
Egenkapitalavkastning (ROE) justert for FVO gjeld 11,8 % (1,8) %
Finansieringsgrad (ultimo) 54,5 (53,2) %
Likviditetsindikator (ultimo) 101,7 (104,5) %
Kjernekapitaldekning ultimo (Basel II fullt implementert) 11,8 (9,6) %
Samlet kapitaldekning ultimo (Basel II fullt implementert) 13,2 (11,2) %
Samlet kapitaldening ultimo (Basel II fult implementer) 11,8 (9,1) %

Sammenlignbare tall for 2008 i parentes

Mer informasjon

Når det gjelder mer utfyllende informasjon om bankens økonomiske utvikling, så vises det til:
- Delårsrapport 4/2009
- Presentasjon
- Informasjon er også tilgjengelig på Oslo Børs

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor