Farge

Konsernet Sparebanken Vest oppnådde et resultat før skatt på 870 mill kroner i 2007, viser foreløpige tall fra banken.
Resultatfremgangen på 77 mill kroner fra året før, skyldes i høy grad en sterk markedsposisjon, fornøyde kunder og engasjerte medarbeidere. Sparebanken Vest fikk en nettotilgang på 10.000 nye personkunder og 1.100 nye bedriftskunder i 2007.
Samtidig viser målinger høy kundetilfredshet. Nylig ble også Sparebanken Vest kåret som den beste av storbankene i Norge i den store undersøkelsen til Norsk Familieøkonomi.

226.500 kunder
- Vi lever av fornøyde kunder. Det er gledelig at vi har så positiv utvikling. Dette viser også at kundene setter pris på våre produkter, priser og ikke minst rådgivning og service. Jeg er meget godt fornøyd med resultatet. Dette er en honnør til alle medarbeiderne i Sparebanken Vest som har bidratt til at vi kan legge frem bankens beste resultat noensinne, sier administrerende direktør Stein Klakegg i Sparebanken Vest. Totalt har Sparebanken Vest nå 217.000 helkunder innen personkundesegmentet og 9.500 innen bedriftsmarkedssegmentet.

Ekspansjon og god drift
2007 var preget høy aktivitet. Sparebanken Vest har utvidet virksomheten i både Rogaland og Sogn og Fjordane. Banken har stått sentralt ved opprettelsen av Frende Forsikring med hovedkontor i Bergen. Det sterke 2007-resultatet kan tilskrives en meget sterk markedsposisjon, volumvekst, god bankdrift, lave tap og en positiv økonomisk utvikling i landsdelen. Bankens datterselskap Eiendomsmegler Vest AS og AS Filialbygg viser gode resultater for driftsåret.

Gir 150 millioner til positive formål på Vestlandet
Etter skatt ble resultatet 653 mill kroner, mot 603 mill kroner i 2006. Fjerde kvartal viser en fremgang i resultatet før skatt til 189 (181) mill kroner. Resultatet tilsvarer en egenkapitalavkastning på 16,29 (17,86) %, og gir rom for forslag om 19 (18,25) kroner i utbytte pr grunnfondsbevis, samt avsetning av 150 mill kroner til gaveformål der 100 mill kroner deles ut i løpet av 2008 og 50 mill kroner går til gavefondet. Styret vil til Representantskapets møte i mars fremme forslag om en utbytteemisjon rettet mot grunnfondsbeviseierne. Kjøpskurs fastsettes senere.
- Vi satser på Vestlandet og ønsker å gi tilbake til det samfunnet vi er en del av. Vi ønsker å støtte strategiske viktige tiltak for barn og unges oppvekstvilkår, kultur, klima, næringsutvikling og forskning, sier administrerende direktør Stein Klakegg.

Vokser med 15 milliarder på Vestlandet
– Vårt ferske næringsbarometer basert på forventningene fra 1400 næringslivsledere i Hordaland og Sogn og Fjordane viser at fremtidstroen er sterk og at det går meget godt for næringslivet på Vestlandet. Vi deltar i denne veksten, som vi mener er solid og kontrollert. Jeg gleder meg over at vår forvaltningskapital økte med over 15 milliarder kroner i løpet av fjoråret, til 75,1 milliarder kroner, sier administrerende direktør Stein Klakegg i Sparebanken Vest.

Bankens forvaltningskapital økte med 24.7% i løpet av 2007. Samlede kundeinnskudd er 37.6 (31.1) mrd kr, hvilket gir en vekst på 20.9 %. Av innskuddene kommer 23.3 (20.3) mrd kr fra personmarkedet og 14.3 (10.7) mrd kr fra bedriftsmarkedet. Innskuddsveksten siste 12 måneder er 14.9 (15.5) % i personmarkedet og 33.3 (30.0) % i bedriftsmarkedet. 1.6 (0.8) mrd kr er innskudd fra pengemarkedet. Netto utlån til kunder beløper seg til 64.7 (53.5) mrd kr. Veksten i året er på 21.0 (14.5) %. Av utlånene er 50.2 (42.1) mrd kr til personmarkedet og 14.5 (11.4) mrd kr til bedriftsmarkedet. Veksten i de to segmentene er henholdsvis 19.2 (16.6) og 27.2 (6.5) %. Konsernets kostnads-/inntektsrelasjon er 53.7 (55.3) % for året og 55.9 (59.4) % i kvartalet

Framtidsutsikter
Ved årsskiftet 2007/2008 er det sterk vekst og høy sysselsetting i norsk økonomi. Usikkerheten knyttet den økonomiske utvikling er likevel større enn for forholdsvis kort tid siden. Vestlandets næringsliv har høy aktivitet og er godt posisjonert. Bankens portefølje er godt diversifisert. Det er ventet at rentenivået vil stabilisere seg i 2008.
De økonomiske utsiktene for landsdelen preges av optimisme og økt sysselsetting. Konkurransesituasjonen i bankmarkedet forventes fortsatt å være skarp. Sparebanken Vest har som mål å være landsdelens bank gjennom tilstedeværelse over hele regionen.

I 2008 vil banken delta i etableringen av Frende Forsikring. Så langt er Frende godt mottatt i markedet. Med 14 frittstående sparebanker, som til sammen har nær 660.000 kunder og 170 salgskontorer, som distribusjonsnettverk, har Frende gode muligheter til å lykkes. Ekspansjon og fornyelse ventes sammen med god bankdrift å bidra til at banken også i 2008 vil oppnå en tilfredsstillende egenkapitalavkastning


Kontaktpersoner:

Administrerende direktør
Stein Klakegg 55 21 72 60-911 01 500

Direktør for Informasjon og Samfunn
Jørn Lekve 55 21 74 37-952 65 973

Økonomisjef
Terje Mjelde 55 21 73 71-957 02 595


Administrerende direktør Stein Klakegg i Sparebanken Vest vil foreta en presentasjon av de foreløpige regnskapstall for 2007:

I Bergen: Torsdag 24.1.2008 kl 16.30. Hotel Norge
Presentasjonen i Bergen kan også følges via bankens hemmeside
I Oslo: Fredag 25.1.2008 kl.08.15.
Shippingklubben, Håkon 7. gt. 1
Frokost serveres fra kl.08.00.


Resultatanslaget bygger på foreløpige tall som ble behandlet i bankens styre torsdag 24. januar 2008. Endelig årsoppgjør vil bli styrebehandlet den 27. februar 2008 og fastsettes av representantskapet den 13. mars 2008 som endelig regnskap.

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor