Farge

Lokalhistorie på timeplanen

Høgskolen i Bergen, Høgskolen Stord/Haugesund, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Universitetet i Bergen samt 12 skoler på Vestlandet driver i fellesskap et utviklingsprosjekt om historieundervisning i skolene. 12. og 13. januar var det samling i Bergen for å diskutere resultater og utveksle erfaringer.

Høgskolen i Bergen, Høgskolen Stord/Haugesund, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Universitetet i Bergen samt 12 skoler på Vestlandet driver i fellesskap et utviklingsprosjekt om historieundervisning i skolene. 12. og 13. januar var det samling i Bergen for å diskutere resultater og utveksle erfaringer.

- Vi ser at disse seminarene er svært nyttige, ikke bare med tanke på utvikling og deling av kunnskap, men også ved at lærerne blir kjent med hverandre på tvers av skoler og fylker og har opprettet kontakt for videre samarbeid med prosjektet, sier prosjektleder Harald Eikaas.

Pilotprosjekt

”Vestlandets historie ut i skolen” er et pilotprosjekt som gjennomføres skoleåret 2008/2009 med elever fra 5. klasse og opp til 3. VGS. Prosjektet har sitt utgangspunkt i trebindsverket ”Vestlandets historie” som kom ut i 2006. Bokverket ble finansiert av Sparebanken Vest sin allmennyttige virksomhet, Visjon Vest, og alle skolene på Vestlandet fikk bokverket i gave fra banken. Sparebanken Vest har gitt to millioner kroner i støtte til pilotprosjektet – Lokalhistorie på timeplanen. Midlene gjør det mulig at to lærere fra hver av skolene kan frikjøpes to timer per uke i et helt år, noe som skaper rom for planlegging og gjennomføring. Samtidig gir det lærerne mulighet til å få et faglig løft gjennom prosjektet.
- Sparebanken Vest ønsker å støtte prosjekter som bidrar til kompetanseheving, kompetansedeling og nettverksbygging. ”Vestlandets historie inn i skolen” oppfyller alle disse kriteriene, sier banksjef Gro Reppen.

Digitale verktøy

Hensikten med pilotprosjektet er å utvikle samfunns- og kulturhistoriske undervisningsopplegg og læremidler i samarbeid mellom de lærerutdannende institusjonene, og et utvalg på 12 skoler på Vestlandet. Prosjektet har som siktemål at det også legges til rette for at erfaringene fra prosjektet i neste omgang kan utnyttes av skoler og lærere over hele Vestlandet. Det faglige hovedmålet for pilotprosjektet er å gi barn og unge en inngangsport til den regionale samfunns- og kulturutviklingen på Vestlandet fra forhistorisk tid til i dag. Elevene skal få også få opplæring i å stille spørsmål rundt kilder og kildebruk, samt få innsikt i og kunne ta i bruk IKT som verktøy. Prosjektet vektlegger bruk av digitale verktøy sammen med andre pedagogiske tilnærminger fordi digitale arenaer gir svært gode muligheter for interaktivitet og samarbeid. Tankegangen er at de digitale verktøyene skal integreres på en naturlig måte i det faglige, og at digitale ressurser lettere kan deles og dermed komme andre skoler til nytte.

Fra melkerampe til oljeplattform

Skolene har tatt for seg tema som kraftproduksjon, olje og gass, kraftkrevende industri, den industrielle revolusjon, industrien i krigsårene og gryende industri på Vestlandet.

Skranevatnet skole
Skranevatnet skole har jobbet med Sandslis historie, og var en av dem som fikk presentere sitt prosjekt ”Fra melkerampe til oljeplattform” under seminaret. Tre 10. klasser ved skolen har undersøkt hvordan Sandsli har utviklet seg fra utmark til moderne kunnskapsbasert forstad til Bergen.
- Fanaområdet var rikt på historie, men Sandsli visste vi lite om. Da vi spurte elevene hva Sandsli hadde vært før, fikk vi svaret ”ingenting”. Dermed måtte vi begynne pionerarbeidet med å samle inn informasjon om området, forteller lærerne Lisbeth Veddeng og Bjarte Laukeland. De fant mange som satt med verdifull kunnskap. I tillegg arbeidet elevene med historisk arkivmateriale fra området. Resultatene ble presentert gjennom Googlemaps, blogg og digitale fortellinger.
- Prosjektperioden var mine mest fantastiske uker som lærer. Elevene viste en enorm glede og entusiasme for prosjektet, sier Veddeng. Også lokalsamfunnet har engasjert seg.
- Responsen har vært overveldende, og mange har bedt om å få bidra. Intervjuobjektene har tatt elevene på alvor, og dette har inspirert elevene, sier de. Skolen har også blitt sponset av StatoilHydro med 60 000 kroner til å lage en digital fortelling i forbindelse med prosjektet. Filmen skal være en del av en utstilling på StatoilHydro, Skranevatnet skole og andre institusjoner i nærmiljøet.

Tangen skule
7. klasse ved Tangen skule i Årdal deltar også i pilotprosjektet. I Årdal har elevene arbeidet med industrireisingen og kraftutbyggingen på 1900-tallet, med særlig fokus på industrien under andre verdenskrig.
- Vi har fokusert på at elevene skal bli kjent med grunnlaget for industrisamfunnet som de i dag er en del av. Bygden og naturen rundt er full av vitnesbyrd fra denne historien, noe elevene har blitt oppmerksomme på, sier lærerne Jan Grønsberg og Kari Lysne. De kan fortelle at prosjektet har økt interessen for lokalhistorien blant elevene. Nå ønsker skolen å legge deler av prosjektet inn som faste poster i årsplanene.

Ringvirkninger

Førstelektor ved Høgskolen i Bergen Bente Brathetland har vært en sentral aktør i pilotprosjektet. Hun mener at det er viktig for dagens unge å delta i et slikt prosjekt.
- Vi tror at prosjektet øker forståelsen av eget ståsted og lokalsamfunnets samspill med resten av regionen. Fra Vestlandet rettes blikket mot resten av landet og den videre omverden Vestlandet har åpnet seg mot gjennom tidene. Slik lokalbasert læring vil være en naturlig vei inn i samfunns- og kulturhistorien og bidra til å utvikle elevenes historiebevissthet, sier hun.
Brathetland håper at prosjektet vil leve videre gjennom lærernes engasjement.
- Forhåpentligvis kan de dra med seg kollegaer og på den måten spre kunnskap om det vestlandske til nye klasser, sier hun. Fra høsten av vil også samfunnsfagsstudentene ved lærerutdanningen i Bergen dra nytte av erfaringene fra prosjektet. - Dette prosjektet har ikke bare resultert i verdifull kunnskap om den vestlandske kulturutviklingen, men også gode fagdidaktiske eksempler med overføringsverdi til andre felt. I så måte ser vi at prosjektet får ringvirkninger utover de enkelte skoleprosjekt, sier Brathetland.

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor