Farge

Etterspørselen etter arbeidskraft i Hordaland og Sogn og Fjordane når nye høyder.
Nærmere 50 % av bedriftene i Hordaland og 40 % av bedriftene i Sogn og Fjordane planlegger å tilsette flere i 2007 – totalt utgjør dette henholdsvis 10.000 og 2.200 nye medarbeidere i de to fylkene.
Tilgangen på arbeidskraft kan bli en bremse for den økono-miske veksten, dersom bedriftene ikke klarer å rekruttere arbeidstakere fra utlandet - eller tar i bruk uutnyttede ressurser. Resultatene er hentet fra Næringsbarometeret som ble presentert 17. januar i begge fylkene.

Næringsbarometeret søker å gi noen svar på blant annet disse spørsmålene:
  • Hva er statusen for næringslivet på Vestlandet? Og hva skjer i offentlig sektor?
  • Hvilke markedsutsikter er det for de enkelte næringene?
  • Hva er forventningene til lønnsomhet og investeringer for 2007?
  • Hvorledes påvirker rekrutteringsproblemene bedriftene?
Kraftig prisvekst gir rekordhøy eksport
Norge er inne i en kraftig høykonjunktur. Aldri tidligere har vi eksportert varer for større verdier enn i 2006. Hordaland forsterker posisjonen som det største eksportfylket, med en økning i eksportverdien på 28 %.

Positiv utvikling for ungdom
I begge fylkene er arbeidsløsheten redusert med over 30 % fra november 2005. Utviklingen har vært mest positiv for ungdom der aldersgruppen 20-29 år har hatt en reduksjon på 36 % i Sogn og Fjordane og 33 % i Hordaland.

Rekrutteringsproblemene vokser
Bedriftene i Hordaland og Sogn og Fjordane får ikke tak i den arbeidskraften de trenger. En av forutsetningene for at bedriftene skal klare den budsjetterte økte omsetningen og lønnsomheten i 2007, er at bedriftene øker rekrutteringen av utenlandsk arbeidskraft.

Eksportbedriftene mest optimistiske
Bedriftsundersøkelsen for Næringsbarometeret omfatter 1400 bedrifter - av disse 391 eksportbedrifter i Hordaland og Sogn og Fjordane.
- Også i årets utgave av Næringsbarometeret signaliserer eksportbedriftene en større optimisme enn resten av industrien. Hele 67 % forventer økt omsetning mot 58 % av de som opererer kun i hjemmemarkedet, sier direktør for Bedriftsmarked i Sparebanken Vest, Henning Nordgulen.

Datagrunnlag
Bedriftsundersøkelsen i Næringsbarometeret er gjennomført av Asplan Viak for aktørene bak Næringsbarometeret. Undersøkelsen er gjennomført i oktober/november og omfatter 1068 bedrifter i Hordaland og 326 bedrifter i Sogn og Fjordane.

Næringsbarometeret er et samarbeidsprosjekt med mellom Innovasjon Norge,NAV, NHO, Sparebanken Vest og fylkeskom-munene i Hordaland og Sogn & Fjordane. Målet med undersøk-elsen er å kartlegge næringsutviklingen i de to fylkene.

Hele rapporten blir tilgjengelig onsdag 17. januar 2007 kl 14:00

For ytterligere informasjon, kontakt:
Sparebanken Vest Prosjektleder Anne Tove Koldal -
55 21 74 14 – 907 48 105 - anne.koldal@spv.no
Informasjonssjef Christine Wigand -
952 65 910
NHO Regiondirektør Tom Knudsen -
55 23 98 04 – 908 30 688
NAV Avdelingsdirektør Tommy Johansen –
55 54 28 28 – 975 67 035
Innovasjon Norge Direktør Nina Broch Mathisen –
917 15 453
Hordaland fylkeskommune Strategi- og næringsdirektør Jan-Per Styve
55 23 92 90 - 920 28 915
Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor