Farge

”Full rulle” også i 2008

 
Direktør BM Henning Nordgulen
Divisjonsdirektør Henning Nordgulen, Sparebanken Vest åpnet presentasjonen av Næringsbarometeret
Næringslivet i Hordaland og Sogn og Fjordane går på høygir – og de gode tidene fortsetter i 2008.
Bedriftene i privat sektor i de to fylkene hadde i fjor en netto tilvekst på ca. 10.200 ansatte og planlegger en enda større økning frem motkommende årsskifte. Nær 70 prosent av bedriftene budsjetterer med større omsetning og nesten 60 prosent tror lønnsomheten skal bli bedre.

Næringsbarometeret gir status for de ulike næringer i fylkene og hvilke forventninger de har til 2008 med hensyn til utvikling i antall ansatte, omsetning, investeringer og lønnsomhet.
I løpet av 2006 og 2007 ble 20.000 flere personer sysselsatt i de to fylkene. I tillegg kommer veksten i tallet på ansatte i offentlig sektor. Arbeidsledigheten i Hordaland er redusert til 1,5 prosent og i Sogn og Fjordane til 0,9 prosent. Den største usikkerheten fremover er knyttet til om behovet for mer arbeidskraft faktisk lar seg løse. 40 prosent av deltakerne i bedriftsundersøkelsen opplyser at de har alvorlige problemer med å rekruttere arbeidskraft som har den kompetansen bedriften har behov for.

Toppen ikke nådd i Hordaland
Den viktigste årsaken til at næringslivet i Hordaland går så det suser er at olje- og skipsrelatert industri opplever ordreboom og at det bygges mer enn noen gang. Kombinert med høyt forbruk i husholdningene gir dette en svært god markedssituasjon for det meste av næringslivet. Den siste bedriftsundersøkelsen for Næringsbarometeret tyder på at de gylne tidene fortsetter.
I bedriftsundersøkelsen for Hordaland forteller 70 prosent av bedriftene at de forventer høyere omsetning i 2008 enn i fjor. Det er flere bedrifter som tror på omsetningsvekst i 2008 enn det var i undersøkelsen som ble presentert ved inngangen til 2007. Over halvparten av bedriftene tror bunnlinjen skal bli bedre enn i fjor, mens bare 10 prosent gjør regning med svakere lønnsomhet. 40 prosent sier de skal øke sine investeringer og 50 prosent vil holde disse på samme nivå som i 2007.
Det store behovet for arbeidskraft har resultert i en sterk økning i innvandringen til Hordaland. Fra 3. kvartal 2006 til 3. kvartal 2007 var netto innflytting fra utlandet til fylket på 3 400 personer, dobbelt så mange som i foregående 12 måneders-periode. Mange er kommet fra Øst-Europa for å arbeide.
Veksten i tallet på ansatte i private bedrifter i Hordaland var ca 9.000 personer i 2007, og dette var i samsvar med bedriftenes prognoser ved inngangen til året. I den siste undersøkelsen er anslaget for netto bemanningsvekst totalt 8.600 personer. Innen finans, eiendomsdrift og forretningsmessig tjenesteyting kan det bli skapt 2.800 nye arbeidsplasser, mens det i varehandelen blir anslått et behov for 1.100 nye medarbeidere. Innen bygg og anlegg beregner bedriftene et bemanningsbehov på 900 flere enn i 2007, det samme som i industribedriftene.

Optimisme i Sogn og Fjordane
Også for næringslivet i Sogn og Fjordane var 2007 et gull-år. Netto tilvekst i bemanningen i privat sektor ble ca. 1.200 personer, som var noe mindre enn bedriftenes anslag ved inngangen til året. Forventningene til 2008 er at det skal bli etablert nesten 1.850 nye arbeidsplasser. 600 av disse skal i følge undersøkelsen komme i finans, eiendomsdrift og forretningsmessig tjenesteyting, 250 i bygg og anlegg og like mange i industrien. Samlet venter 50 prosent av bedriftene at de vil ha flere ansatte ved utgangen av 2008 enn de hadde da året startet.
I underkant av 70 prosent av bedriftene i Sogn og Fjordane gjør regning med høyere omsetning i 2008 enn i fjor og nesten 60 prosent tror bunnlinjen kommer til å utvikle seg positivt.

Om Næringsbarometeret
Næringsbarometeret er et samarbeidsprosjekt mellom NAV, Innovasjon Norge, NHO, Sparebanken Vest og fylkeskommunene i Hordaland og Sogn og Fjordane. Målet med undersøkelsen er å kartlegge næringsutviklingen i de to fylkene. Næringsbarometeret blir utgitt to ganger hvert år. Vinterutgaven blir offentliggjort onsdag 16. januar. Bedriftsundersøkelsen i Næringsbarometeret gjennomføres av Asplan Viak, delvis i tilknytning til NHO sitt Økonomibarometer. Bedriftsundersøkelsen som ble gjennomført i oktober / november 2007 omfatter 1 382 virksomheter i alle deler av næringslivet, hvorav 1 034 i Hordaland og 348 i Sogn og Fjordane.

Se hele Næringsbarometeret her

Kontaktpersoner:
Sparebanken Vest
– Informasjonsdirektør Jørn Lekve telefon 95265973
- Informasjonsrådgiver Liv Næss telefon 48259695

Innovasjon Norge
– Direktør Nina Broch Mathiesen telefon 91715453

Hordaland Fylkeskommune
- Strategi- og næringsdirektør Jan- Per Styve telefon 920 28 915

NHO
– Direktør Tom Knudsen telefon 55239800

NAV
– Direktør Kenneth Stien telefon 92415659

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor