Farge

Styreleder Pål W. Lorentzen og styremedlem Anne Gine Hestetun i Sparebanken Vests styre er nå valgt inn i styret for Festspillene i Bergen, som henholdsvis styreformann og styremedlem.
Videre er nestleder Anne Kverneland Bogsnes fra bankens styre oppnevnt som styreleder for Stiftelsen Harmonien.

Dette er en anerkjennelse for Lorentzens, Bogsnes og Hestetuns kompetanse. Til informasjon er nestleder i styret for Sparebanken Vest, Anne Kverneland Bogsnes, også styremedlem i Den Nationale Scene.

Sparebanken Vest har gjennom en årrekke bidratt med betydelige beløp i form av gaver og sponsing til kulturinstitusjoner på Vestlandet, herunder også de ovennevnte institusjoner.

Sparebanken Vest er en bank som legger vekt på å støtte kunst og kultur. Som et ledd i god virksomhetsstyring og selskapsledelse har banken vedtatt egne prinsipper og retningslinjer knyttet til dette. Herunder er det utarbeidet etiske retningslinjer som blant annet omhandler habilitet.

Dette innebærer at dersom institusjoner som mottar økonomiske bidrag fra Sparebanken Vest, har flere medlemmer i sitt styre som også har sentrale posisjoner i bankens ledelse og styre, så skal tildelinger til slike institusjoner løftes opp til beslutning i bankens øverste organ, Representantskapet, for å ivareta kravet til åpenhet og habilitet.

Som følge av de relasjoner som oppstår gjør vi for ordens skyld oppmerksom på at enhver tildeling av eventuelle gaver til institusjoner der flere enn ett styremedlem også er medlem i bankens styre, ikke skal behandles av styret i Sparebanken Vest, men av Representantskapet.


Bergen 15. januar 2008

Direktør Informasjon og Samfunnskontakt
Jørn Lekve, 952 65 973

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor