Farge

Kampen om arbeidskraften og behovet for boliger

Vestlandet har høyt utdannet arbeidskraft. Men vil vi klare å beholde den i landsdelen? Klarer vi å tiltrekke oss talenter fra utlandet? Det blir essensielt dersom vi skal utvikle og omstille oss til et mer kunnskapsbasert næringsliv - som er nødvendig.

Det sa NHH-professor Kjell Gunnar Salvanes på Vestlandskonferansen i Bergen tidligere i februar. Kunnskap som forutsetning for vekst var tema for konferansen.

Fylkesordfører Tom Christer Nilsen pekte på frafallet i videregående skole som en av de største utfordringene. Og bedriftene kjenner behovet for kompetanse på kroppen; Vestlandsindeksen, som Sparebanken Vest nylig presenterte, viser at 60 prosent av bedriftene synes det er vanskelig å få fatt i faglært arbeidskraft. 29 prosent svarer at det er problematisk å få tak i folk med høyere utdanning.

Hvordan skal Vestlandet tiltrekke seg den arbeidskraften vi trenger fremover? Det er ikke nok å lene seg tilbake og vise til den sterke befolkningsveksten vi står foran. Ingenting kommer av seg selv. Folk med høy og etterspurt utdanning har flere valg. Osloområdet er attraktivt for mange. For andre er utlandet et alternativ. Det er en helt annen konkurranse om arbeidskraften enn for ti-tyve år siden.

En undersøkelse Business Region Bergen presenterte (BRB) onsdag i forrige uke gir håp. Den forteller at Bergensregionen er den mest synlige regionen i landet. Enda viktigere, når vi snakker om kompetanse, er at det er økning i oppfatningen av Bergen som en by med mange interessante jobber for folk med høy utdanning. Andelen som mener det er lett for begge å finne seg jobb når et par flytter til Bergen, har økt fra 53 prosent fra forrige måling for to år siden, til 73 prosent nå.

Interessante jobbmuligheter er en viktig, ja til dels avgjørende faktor i valg av bosted. Jo høyere utdanningen er, jo mer teller arbeidsmarkedet på stedet for valget. Men en jobb er ikke nok alene. Folk skal bo også. De skal reise frem og tilbake til arbeidsplassen. Skole, barnehager og lignende er også viktige faktorer.

Det bringer oss til en annen av foredragsholderne på Vestlandskonferansen. Den svenske økonomen Kjell A. Nordström var inne på dette temaet da han beskrev betingelsene som trengs for å fremme innovasjon. Det handler ikke bare om de faglige utfordringene. Alle må ha et sted å bo, minnet han om. Det må ikke være for dyrt å skaffe seg det. Infrastrukturen må fungere, det må være barnehager og skoler i nærheten. I dataverdenen har vi for lengst vent oss til plug and play, vi kobler maskinen til - og så fungerer det, påpekte han. Sånn må det også være når folk flytter til et nytt sted, sammenfattet Nordström.
Vi kan ikke bli flest, men vi kan bli best, sa fylkesordføreren på Vestlandskonferansen. Han siktet til næringer der vår region har god kompetanse og spesielle forutsetninger, som blant annet marin og maritim sektor.

Den samme Tom-Christer Nilsen redegjorde i Boligavisen i januar om fylkeskommunens ambisiøse planer for utvikling av kollektivtrafikk og etablering av gode bomiljøer for å møte befolkningsveksten regionen står foran.

Bør vi ikke ha som ambisjon å bli blant de beste i landet - også på dette området?

Både til beste for oss som bor her, og for de mange arbeidstakerne vi trenger fremover. For at Vestlandet fortsatt skal være et tyngdepunkt i landets verdiskaping.

Harald Queseth
Informasjonssjef Eiendomsmegler Vest

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor