Farge

Nyheter

Forsiktig oppgang, men er det tilstrekkelig til å sikre høyere vekst fremover?

09. juni 2017
Vestlandsindeks for andre kvartal bekrefter at optimismen er tilbake i det kriserammede Vestlandet. Bedriftslederne melder om en svak bedring i den økonomiske situasjonen, men er litt mer tilbakeholdne om utsiktene ut året. Oljerelaterte bedrifter derimot melder om både bedre tider i dag og ser betydelig lysere på fremtiden.

Lavere kostnader, lave tap og økte resultatbidrag fra tilknyttede selskap

03. mai 2017
Sparebanken Vest har i første kvartal et resultat før skatt på 432 (322) millioner kroner og en egenkapitalavkastning på 10,6 prosent (8,8). Resultatforbedringen kan i hovedsak tilskrives økt resultat fra finansielle instrumenter, økning i bidrag fra tilsluttede selskaper, økte provisjonsinntekter, lavere kostnader og fortsatt lave tap.

Har du ikke mottatt spillegevinsten på konto?

24. april 2017
Alle norske banker er fra 24. april pålagt av Lotteritilsynet å returnere spillegevinster fra pengespill uten norsk tillatelse.

Uendret fra Norges Bank, men renteoppgang skjøvet langt ut i tid

16. mars 2017
Som ventet av alle i markedet holdt Norges Bank styringsrenten uendret på 0,5 prosent ved dagens møte. I dag presenterte også Norges Bank sin pengepolitiske rapport med sine forventinger til utviklingen i norsk økonomi og styringsrenten.

Norges Bank holder fortsatt døren på gløtt for et rentekutt

15. mars 2017
I morgen 16. mars offentliggjøres rentebeslutningen til Norges Bank. Det går litt bedre i norsk økonomi.

Optimismen attende på Vestlandet

03. mars 2017
Rogaland går i brodden når Vestlandsindeks 1/2017 syner at verksemder på Vestlandet melder om ei positiv utvikling dei siste tre månadene. Det oljetunge fylket er no på same nivå som dei andre fylka i regionen.

Sparebanken Vest støtter Vestlandet med 100 millionar

01. februar 2017
God bankdrift i 2016 legg grunnlag for at Sparebanken Vest kan dele ut 100 millionar kroner til gode føremål på Vestlandet.

Hvorfor stiger renten? - “The good, the bad and the ugly answer”.

05. desember 2016
I løpet av de siste 30 årene har rentene så og si kun gått en vei. Ned! ’80 tallet handlet om å få inflasjonen under kontroll. Lavere og mer stabil inflasjon førte til lavere renter. ’90 og 2000 tallet handlet om det globale spareoverskuddet som presset renten ytterligere ned. Etter finanskrisen kom investeringsaversjonen til syne.

Beskjeden fremgang på Vestlandet

02. desember 2016
Vestlandsindeks 4/2016 viser at bedriftslederne på Vestlandet fortsetter å se en liten fremgang fra forrige kvartal, men fremgangen er beskjeden. Vestlandsbedriftene melder om noe svakere etterspørsel siste tre måneder, men også om bedre lønnsomhet - noe som tyder på bedriftene har gjennomført vellykkede kostnadsreduksjoner. Vestlandsbedriftene viser god omstillingsevne, som gir utslag i økt forventninger om lønnsomhet.

Sterkt kvartal opnar for auka utdelingsgrad

26. oktober 2016
Sparebanken Vest leverer i tredje kvartal 2016 eit sterkt resultat før skatt på 769 millionar kroner, opp frå 300 millionar kroner i same periode i fjor. Eigenkapitalavkastninga auka i same periode til 20 % frå 8,9 %.

Bunnen er nådd - men når kommer oppturen?

13. september 2016
Vestlandsindeks 3/2016 viser for første gang på over 2 år en positiv utvikling og er på sitt høyeste nivå siden andre kvartal i 2105. Bunnen er trolig nådd for norsk økonomi, men investeringstakten er fortsatt for lav.

Stødig resultatforbedring med lave tap

18. august 2016
Sparebanken Vest har i andre kvartal et resultat før skatt på 504 millioner kroner (348 millioner kroner) og en egenkapitalavkastning på 15,0 % (11,1 %). Den positive resultatutviklingen skyldes økt nominell rentenetto, god kostnadsstyring, lave tap og inntektsføring av utbytte fra VISA med 94 millioner kroner.