Farge

Nyheter

Sterk bankdrift gir godt resultat for 2017

01. februar 2018
Sparebanken Vest fekk eit resultat før skatt på 1.844 millionar kroner i 2017 samanlikna med 1.615 millionar kroner (ekskl. eingongseffektar) året før. Eigenkapitalavkastninga for året som heilskap vart 11,0 % mot 10,7 % (ekskl. eingongseffektar) i 2016.

Åpningstider og betalingsfrister jul og nyttår 2017

18. desember 2017
Her finner du viktig informasjon om betalingsfrister og åpningstider i jul og nyttår.

Fem gode grunner til å starte julehandelen nå

13. november 2017
Vil du spare penger og unngå panikkhandel i desember? Da er smart å starte julegavehandelen tidlig. Det er flere grunner til det.

God bankdrift opnar for auka overskotsdeling til Vestlandet

24. oktober 2017
Sparebanken Vest presenterer i dag ein auke i resultatet frå i fjor på 60 millionar kroner før skatt til 513 millionar kroner for tredje kvartal, tilsvarande ein eigenkapitalavkastning på 12,2 %.

Ketchup-effekten kjem ikkje på Vestlandet

06. september 2017
Vestlandsindeks 3/17 viser at det verste er bak oss og sysselsettinga stig igjen på Vestlandet, særleg blant bedrifter tilknytt olje og gass-sektoren. Samstundes er framtidsutsiktene noko avdempa – ketchup-effekten kjem ikkje. Ei knapp veke før Stortingsvalet meiner Vestlandsbedriftene og at den komande regjeringa bør satse på lågare skatter og avgifter, og auka investeringar i samferdsle for å sikre økonomisk vekst blant vestlandsbedriftene. Særleg lågare arbeidsgivaravgift segler opp som den føretrekte skattereduksjonen for å auka sysselsettinga.

Låge tap for Sparebanken Vest i andre kvartal

14. august 2017
Sparebanken Vest fekk i fyrste halvår eit resultat før skatt på 868 (826) millionar kroner og ein eigenkapitalavkastning på 10,7 % (11,9 %). Resultatet for fyrste halvår 2016 var påverka av netto positive eingongseffektar på 55 millionar kroner.

FinTech som ny norsk eksportnæring?

Bergen - 04. august 2017
En ny rapport fra Menon laget på oppdrag fra Sparebanken Vest konkluderer med at Norge har kompetansen og infrastukturen som skal til for å gjøre finansielle tjenester og løsninger til en ny eksportnæring.

Forsiktig oppgang, men er det tilstrekkelig til å sikre høyere vekst fremover?

09. juni 2017
Vestlandsindeks for andre kvartal bekrefter at optimismen er tilbake i det kriserammede Vestlandet. Bedriftslederne melder om en svak bedring i den økonomiske situasjonen, men er litt mer tilbakeholdne om utsiktene ut året. Oljerelaterte bedrifter derimot melder om både bedre tider i dag og ser betydelig lysere på fremtiden.