Farge

Nyheter

Mekling i tariffoppgjøret i finans

29. mai 2018
Streiken i finansnæringen er over etter at Finans Norge og LO ble enige hos Riksmekleren tirsdag 5. juni.

Sterk bankdrift gir godt resultat for 2017

01. februar 2018
Sparebanken Vest fekk eit resultat før skatt på 1.844 millionar kroner i 2017 samanlikna med 1.615 millionar kroner (ekskl. eingongseffektar) året før. Eigenkapitalavkastninga for året som heilskap vart 11,0 % mot 10,7 % (ekskl. eingongseffektar) i 2016.

Åpningstider og betalingsfrister jul og nyttår 2017

18. desember 2017
Her finner du viktig informasjon om betalingsfrister og åpningstider i jul og nyttår.

Fem gode grunner til å starte julehandelen nå

13. november 2017
Vil du spare penger og unngå panikkhandel i desember? Da er smart å starte julegavehandelen tidlig. Det er flere grunner til det.

God bankdrift opnar for auka overskotsdeling til Vestlandet

24. oktober 2017
Sparebanken Vest presenterer i dag ein auke i resultatet frå i fjor på 60 millionar kroner før skatt til 513 millionar kroner for tredje kvartal, tilsvarande ein eigenkapitalavkastning på 12,2 %.

Ketchup-effekten kjem ikkje på Vestlandet

06. september 2017
Vestlandsindeks 3/17 viser at det verste er bak oss og sysselsettinga stig igjen på Vestlandet, særleg blant bedrifter tilknytt olje og gass-sektoren. Samstundes er framtidsutsiktene noko avdempa – ketchup-effekten kjem ikkje. Ei knapp veke før Stortingsvalet meiner Vestlandsbedriftene og at den komande regjeringa bør satse på lågare skatter og avgifter, og auka investeringar i samferdsle for å sikre økonomisk vekst blant vestlandsbedriftene. Særleg lågare arbeidsgivaravgift segler opp som den føretrekte skattereduksjonen for å auka sysselsettinga.

Låge tap for Sparebanken Vest i andre kvartal

14. august 2017
Sparebanken Vest fekk i fyrste halvår eit resultat før skatt på 868 (826) millionar kroner og ein eigenkapitalavkastning på 10,7 % (11,9 %). Resultatet for fyrste halvår 2016 var påverka av netto positive eingongseffektar på 55 millionar kroner.

FinTech som ny norsk eksportnæring?

Bergen - 04. august 2017
En ny rapport fra Menon laget på oppdrag fra Sparebanken Vest konkluderer med at Norge har kompetansen og infrastukturen som skal til for å gjøre finansielle tjenester og løsninger til en ny eksportnæring.