Farge

Nyheter

Ketchup-effekten kjem ikkje på Vestlandet

06. september 2017
Vestlandsindeks 3/17 viser at det verste er bak oss og sysselsettinga stig igjen på Vestlandet, særleg blant bedrifter tilknytt olje og gass-sektoren. Samstundes er framtidsutsiktene noko avdempa – ketchup-effekten kjem ikkje. Ei knapp veke før Stortingsvalet meiner Vestlandsbedriftene og at den komande regjeringa bør satse på lågare skatter og avgifter, og auka investeringar i samferdsle for å sikre økonomisk vekst blant vestlandsbedriftene. Særleg lågare arbeidsgivaravgift segler opp som den føretrekte skattereduksjonen for å auka sysselsettinga.

Låge tap for Sparebanken Vest i andre kvartal

14. august 2017
Sparebanken Vest fekk i fyrste halvår eit resultat før skatt på 868 (826) millionar kroner og ein eigenkapitalavkastning på 10,7 % (11,9 %). Resultatet for fyrste halvår 2016 var påverka av netto positive eingongseffektar på 55 millionar kroner.

FinTech som ny norsk eksportnæring?

Bergen - 04. august 2017
En ny rapport fra Menon laget på oppdrag fra Sparebanken Vest konkluderer med at Norge har kompetansen og infrastukturen som skal til for å gjøre finansielle tjenester og løsninger til en ny eksportnæring.

Forsiktig oppgang, men er det tilstrekkelig til å sikre høyere vekst fremover?

09. juni 2017
Vestlandsindeks for andre kvartal bekrefter at optimismen er tilbake i det kriserammede Vestlandet. Bedriftslederne melder om en svak bedring i den økonomiske situasjonen, men er litt mer tilbakeholdne om utsiktene ut året. Oljerelaterte bedrifter derimot melder om både bedre tider i dag og ser betydelig lysere på fremtiden.

Lavere kostnader, lave tap og økte resultatbidrag fra tilknyttede selskap

03. mai 2017
Sparebanken Vest har i første kvartal et resultat før skatt på 432 (322) millioner kroner og en egenkapitalavkastning på 10,6 prosent (8,8). Resultatforbedringen kan i hovedsak tilskrives økt resultat fra finansielle instrumenter, økning i bidrag fra tilsluttede selskaper, økte provisjonsinntekter, lavere kostnader og fortsatt lave tap.

Har du ikke mottatt spillegevinsten på konto?

24. april 2017
Alle norske banker er fra 24. april pålagt av Lotteritilsynet å returnere spillegevinster fra pengespill uten norsk tillatelse.

Uendret fra Norges Bank, men renteoppgang skjøvet langt ut i tid

16. mars 2017
Som ventet av alle i markedet holdt Norges Bank styringsrenten uendret på 0,5 prosent ved dagens møte. I dag presenterte også Norges Bank sin pengepolitiske rapport med sine forventinger til utviklingen i norsk økonomi og styringsrenten.

Norges Bank holder fortsatt døren på gløtt for et rentekutt

15. mars 2017
I morgen 16. mars offentliggjøres rentebeslutningen til Norges Bank. Det går litt bedre i norsk økonomi.

Sparebanken Vest støtter Vestlandet med 100 millionar

01. februar 2017
God bankdrift i 2016 legg grunnlag for at Sparebanken Vest kan dele ut 100 millionar kroner til gode føremål på Vestlandet.

Hvorfor stiger renten? - “The good, the bad and the ugly answer”.

05. desember 2016
I løpet av de siste 30 årene har rentene så og si kun gått en vei. Ned! ’80 tallet handlet om å få inflasjonen under kontroll. Lavere og mer stabil inflasjon førte til lavere renter. ’90 og 2000 tallet handlet om det globale spareoverskuddet som presset renten ytterligere ned. Etter finanskrisen kom investeringsaversjonen til syne.

Beskjeden fremgang på Vestlandet

02. desember 2016
Vestlandsindeks 4/2016 viser at bedriftslederne på Vestlandet fortsetter å se en liten fremgang fra forrige kvartal, men fremgangen er beskjeden. Vestlandsbedriftene melder om noe svakere etterspørsel siste tre måneder, men også om bedre lønnsomhet - noe som tyder på bedriftene har gjennomført vellykkede kostnadsreduksjoner. Vestlandsbedriftene viser god omstillingsevne, som gir utslag i økt forventninger om lønnsomhet.

Sterkt kvartal opnar for auka utdelingsgrad

26. oktober 2016
Sparebanken Vest leverer i tredje kvartal 2016 eit sterkt resultat før skatt på 769 millionar kroner, opp frå 300 millionar kroner i same periode i fjor. Eigenkapitalavkastninga auka i same periode til 20 % frå 8,9 %.