Hopp til hovedinnholdet
Bli kunde
Sara Vabø, ansatt i Sparebanken Vest

Møt våre ansatte

En inspirerende lederspire

«En av grunnene til at jeg ville arbeide i Sparebanken Vest var nettopp deres fokus på utvikling»

Hvem: Sara Vabø

Stilling: Produkteier for Digital Vekst

Lederansvar et år senere

Før Sara kvalifiserte seg til lederspireprogrammet arbeidet hun som digital markedssjef som del av teamet Digitalt Salg. Sara søkte på lederspireprogrammet med et ønske om å lære mer om lederrollen, og bare et år etter programmet fikk hun et bredere ansvarsområde i rollen som produkteier for Digital Vekst.

 

Tryggere i jobben

Som teamleder bruker Sara aktivt det hun lærte som lederspire. Ledertreninger med fokus på presentasjonsteknikk og budskapsformidling er noe Sara trekker frem som særlig nyttig. Med besøk av dyktige instruktører fra Speaklab fikk kandidatene trene på formidling, presentasjoner og kroppsspråk.

Sara legger videre til at hun lærte mye om seg selv, og har fått nyttige verktøy for å trene på å bli en enda bedre teamspiller.

Ledertreningene gir gode knagger til hva en kan trene videre på og som er nyttige uansett om du har lederrolle eller en stilling med faglig ansvar.
- Sara Vabø

Å stå i ubehag

Gjennom ledersamlinger fikk kandidatene besøk av flere dyktige kursholdere, blant dem Ihlen-psykologene. Her lærte deltakerne hvordan handle mot reflekser som tenderer å oppstå i ubehagelige situasjoner. På kurset trente de på å se ting fra andres ståsted og ikke la seg styre av egne følelser.

Givende med et mangfoldig miljø

I lederspireprogrammet fikk Sara møte ledere og lederspirer fra ulike divisjoner i banken som har gitt henne god innsikt i bankens mange områder.

Sara trekker særlig frem innsikt i lederes refleksjoner og diskusjoner som givende for dem som ikke var leder på det tidspunktet. Hun fikk selv en ledermentor fra en annen divisjon for sparring og refleksjon som har forberedt henne godt til lederrollen.

Foto: Anita Vedå