Farge

Operasjonelle tjenester

Operasjonelle tjenester har ansvaret for å levere tjenester til både bankens andre forretningsområder samt kunder. Følgende tradisjonelle stabstjenester hører inn under Operasjonelle tjenester:

Innkjøp og Infrastruktur

Ansvar for 4 hovedområder i banken; Facility services, Forvaltning, Drift og Vedlikehold, Prosjekt og kontraktsforvaltning og sist Innkjøp. Facility Services inkluderer alle servicefunksjoner og tilhørende tjenesteavtaler, som skal sikre at bankens krav til servicenivå tilfredsstilles. Eksempel på slike tjenester er renhold, kantine og resepsjonstjenester. Forvaltning, drift og vedlikehold er ansvarlig for teknisk drift, vedlikehold og fysisk sikkerhet, mens Prosjekt/ Kontraktsforvaltning har ansvar for alle nyetableringer og større oppgraderinger i bankens kontornett bestående av totalt 35 kontorer. En stor bedrift har også et stort innkjøpsbehov og denne avdelingen skal styre anskaffelsesprosessene i banken. Det er også denne avdelingen som har ansvaret for drift og forvaltning av Jonsvollskvartalet, hvor Sparebanken Vest har sitt hovedkontor.

Organisasjon og utvikling

Organisasjons og utvikling (HR) leverer alle personaladministrative tjenester til banken og også til de fleste av våre tilknyttede selskaper. Rekruttering og en sterk start til våre nye medarbeidere er viktige arbeidsområder.  I tillegg ivaretar avdelingen det som handler om organisasjonsutvikling, blant annet kompetanseutvikling, medarbeiderutvikling og lederutvikling. 

Marked og Kommunikasjon

Avdelingens jobb er å få Sparebanken Vest og medarbeiderne i banken til å skinne. Vi skal gjøre banken mer synlig og sørge for at omdømmet vårt er så godt som mulig. Noe kommunikasjon utarbeider vi selv fra A til Å, andre ganger jobber vi sammen med reklame- media-  eller designbyråer og noen ganger hjelper vi kollegaer i banken til å kommunisere godt. Arbeidet i vår avdeling er variert og vi har mange interesse- og målgrupper som vi imøtekommer og ønsker å nå:

Media: Sparebanken Vest ønsker å ha en relevant og engasjert stemme i viktige saker i vår region og for våre kunder. Derfor finner du daglig reportasjer om Sparebanken Vest i avisene, i radio eller på TV. Vår jobb er å sørge for at vi er lett tilgjengelige når media tar kontakt, men også å arbeide aktivt ut til media for å presentere våre egne budskap og fortellinger. Vi skriver artikler både om personlig økonomi og Vestlandsøkonomi, og vi stiller gjerne opp i intervjuer.

Investorer: Som børsnotert sparebank må vi kommunisere åpent, tydelig og godt med både eksisterende og potensielle investorer. Her jobber vi tett og godt sammen med bankens Investor Relations avdeling, og vi bidrar til at finansiell informasjon og børsmeldinger om Sparebanken Vest er lett tilgjengelige.

Sosiale medier: Du finner oss på de fleste sosiale medier, og samtlige 34 lokal kontorer har egne Facebooksider. Sentralt jobber vi med godt innhold til sosiale medier innen alle områder av bankens virksomhet.

Sponsorater: Sparebanken Vest er hovedsponsor til Brann og Sogndal Fotball. Det innebærer blant annet at vi får vår logo på draktene til spillerne, men i tillegg til det bidrar vår avdeling til at også kundene får ta del i sponsoratet. Det gjør vi gjennom for eksempel familiedag på Brann Stadion, konkurranser og felles aktiviteter. En rekke andre, mindre lag og organisasjoner nyter også godt av et tett samarbeid med Sparebanken Vest.

Reklamekampanjer, arrangementer og aktiviteter: En rekke annonsekampanjer utvikles og administreres av markedsavdelingen. Kontinuerlige aktiviteter som Google-annonsering og kampanjeaktiviteter knyttet til f.eks. boliglån, sparing, forsikring eller BSU. Nærmest hver uke er det arrangementer i regi av banken. Marked og Kommunikasjonsavdelingen er sentral i en rekke av disse, enten det er frokostmøter for bedriftskundene, møter med stortingspolitikerne fra Hordaland, Vestlandskonferansen, Småkraftdagene, eller at vi sammen med Raske Menn fyller Grieghallen med 600 unge for et Lynkurs om boligkjøp.

Økonomi og Regnskap og Treasury

Består av to avdelinger som arbeider med økonomistyring og regnskap i banken.

  1. Regnskapsavdelingen utarbeider intern- og eksternregnskap for banken og tilhørende selskaper. Avdelingen har fag og prosessansvar for at all rapportering utføres i henhold til gjeldende lover og regler, samt de frister som er satt til markedet. Det utføres avstemming og kontroll av regnskapsdata, og det brukes mye tid på rapportering til offentlige myndigheter. Avdelingen er også ansvarlig for system for fakturahåndtering og at dette fungere effektivt for alle brukere i banken.
  2. Økonomiavdelingen arbeider med resultatoppfølging og –rapportering, budsjett- og prognosearbeid og mye analyser av lønnsomhet innenfor person og bedriftsmarkedssegmentene, og banken generelt. I tillegg arbeider avdeling svært tett mot person- og bedriftsmarkedet, og deltar fast i ledergruppene for kundeenhetene. Avdelingen utfører også løpende konkurrentsammenligninger, og er sentral i prissetting av banken produkter.

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor