Farge
Nå kan du kjøpe egenkapitalbevis!
Nå kan du kjøpe egenkapitalbevis!

Valgmøte for eiere av egenkapitalbevis

Valgmøte for eiere av egenkapitalbevis (SVEG) i Sparebanken Vest avholdes 31. januar 2020 - kl. 14.30 i Sparebanken Vest, Jonsvollsgaten 2, Bergen

 

Program:

  • Presentasjon av Regnskap 2019 v/Kornserndirektør Jan-Ståle Hatlebakk og Leder Regnskap Wegard Kristensen.
  • Valg av EK-beviseiernes representanter til generalforsamlingen.
  • Enkel servering

 

Det skal velges følgende representanter fra egenkapitalbeviseierne til bankens generalforsamling.

6 medlemmer med valgperiode på 4 år
2 varamedlemmer med valgperiode på 4 år


Bestemmelser om egenkapitalbeviseiernes representasjon og valg til generalforsamlingen finnes i vedtektenes §§ 3-2 og 3-7.

Personlig innkalling sendes egenkapitalbeviseierne. Valgkomiteens innstilling finner du her.
Stemmeberettiget er egenkapitalbeviseiere som er registrert i Verdipapirsentralen. Hvert egenkapitalbevis gir en stemme. Ingen kan ihht. vedtektene stemme for egenkapitalbevis som representerer mer enn 15 % av antall utstedte egenkapitalbevis. Regler om konsolidering av eierandeler følger av Finansforetakslov § 6-5.

Egenkapitalbeviseiere som selv vil delta på møtet, må melde dette via elektronisk skjema www.spv.no/valgskjema, eller ved å returnere påmeldingsblankett pr. post til Sparebanken Vest, v/Konsernstøtte, Postboks 7999, 5020 Bergen.

For å kunne delta på valget må påmelding være mottatt innen tirsdag 28. januar 2020 kl. 14.30. Dersom man vil møte ved fullmektig, må undertegnet fullmakt innsendes elektronisk på www.spv.no/valgskjema eller per post innen samme frist.

Registrering av møtedeltakere og utdeling av stemmebevis skjer fra kl. 13.30 på valgdagen (Sparebanken Vest, Jonsvollsgaten 2 – 1. etg.). Alle deltakere må legitimere seg ved mottak av stemmebevis.

For eventuelle spørsmål, ta kontakt på e-post ekvalg@spv.no.

Bergen, 9. januar 2020
Rune Stavenes
Generalforsamlingens leder

 

 

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring 915 05555

Åpent man-søn 07-23

Ring oss

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor