Farge
Nå kan du kjøpe egenkapitalbevis!
Nå kan du kjøpe egenkapitalbevis!

Valgmøte for eiere av egenkapitalbevis

Valgmøte for eiere av egenkapitalbevis (SVEG) i Sparebanken Vest ble avholdt 31. januar 2020 - kl. 14.30 i Sparebanken Vest, Jonsvollsgaten 2, Bergen

 

Program:

  • Presentasjon av Regnskap 2019 v/Kornserndirektør Jan-Ståle Hatlebakk og Leder Regnskap Wegard Kristensen.
  • Valg av EK-beviseiernes representanter til generalforsamlingen.
  • Enkel servering

Det skal velges følgende representanter fra egenkapitalbeviseierne til bankens generalforsamling.

6 medlemmer med valgperiode på 4 år
2 varamedlemmer med valgperiode på 4 år


Bestemmelser om egenkapitalbeviseiernes representasjon og valg til generalforsamlingen finnes i vedtektenes §§ 3-2 og 3-7.

Personlig innkalling sendes egenkapitalbeviseierne. Stemmeberettiget er egenkapitalbeviseiere som er registrert i Verdipapirsentralen. Hvert egenkapitalbevis gir en stemme. Ingen kan ihht. vedtektene stemme for egenkapitalbevis som representerer mer enn 15 % av antall utstedte egenkapitalbevis. Regler om konsolidering av eierandeler følger av Finansforetakslov § 6-5.

Egenkapitalbeviseiere som selv vil delta på møtet, må melde dette via elektronisk skjema www.spv.no, eller ved å returnere påmeldingsblankett pr. post til Sparebanken Vest.

For å kunne delta på valget må påmelding være mottatt innen tirsdag 28. januar 2020 kl. 14.30. Dersom man vil møte ved fullmektig, må undertegnet fullmakt innsendes elektronisk på www.spv.no.

Resultat av valget 2020 (for perioden januar 2020 - januar 2024):

Medlemmer:
Trond Mohn
Bjørn Eknes
Åsmund Skår
Borghild Storaas Ones
Jon Olav Heggeseth
Lars Martin Lunde

Varamedlemmer:
Siri Schwings Birkeland 
Magne Roar Sangolt

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring 915 05555

Åpent man-søn 07-23

Ring oss

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor