Farge

Valgmøte for eiere av egenkapitalbevis (SVEG) i Sparebanken Vest

Valgmøte for egenkapitalbeviseierne avholdes 31. januar 2019 - kl. 14.00 i Sparebanken Vest, Jonsvollsgaten 2, Bergen

Det skal velges følgende representanter fra egenkapitalbeviseierne til bankens generalforsamling.

3 medlemmer med valgperiode på 3 år
3 varamedlemmer med valgperiode på 3 år


Bestemmelser om egenkapitalbeviseiernes representasjon og valg til generalforsamlingen finnes i vedtektenes §§ 3-2 og 3-7.

Personlig innkalling vedlagt valgkomiteens innstilling sendes egenkapitalbeviseierne. Innstillingen er lagt ut på bankens hjemmeside www.spv.no/valg

Stemmeberettiget er egenkapitalbeviseiere som er registrert i Verdipapirsentralen. Hvert egenkapitalbevis gir en stemme. Ingen kan ihht. vedtektene stemme for egenkapitalbevis som representerer mer enn 15 % av antall utstedte egenkapitalbevis. Regler om konsolidering av eierandeler følger av Finansforetakslov § 6-5.

Egenkapitalbeviseiere som selv vil delta på møtet, må melde dette via elektronisk skjema på våre nettsider www.spv.no/valgskjema, eller ved å returnere påmeldingsblankett pr. post, adressert til Sparebanken Vest, v/Konsernstøtte, Postboks 7999, 5020 Bergen.

For å kunne delta på valget må påmelding være mottatt innen mandag 28. januar 2019 kl. 14.00. Dersom man vil møte ved fullmektig, må undertegnet fullmakt innsendes elektronisk på www.spv.no/valgskjema eller per post innen samme frist.

Registrering av møtedeltakere og utdeling av stemmebevis skjer fra kl. 13.00 på valgdagen (Sparebanken Vest, Jonsvollsgaten 2 – 1. etg.). Alle deltakere må legitimere seg ved mottak av stemmebevis.

Bergen, 14. januar 2019
Rune Stavenes
Generalforsamlingens leder

 

 

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring 915 05555

Åpent man-søn 07-23

Ring oss

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor