Farge

Valgmøte for egenkapitalbeviseiere i Sparebanken Vest 2018

Valgmøte for egenkapitalbeviseierne avholdes 29. januar 2018 - kl. 13.00 i Auditoriet Jonsvoll i Sparebanken Vest, Jonsvollsgaten 2, Bergen

Det skal velges følgende representanter fra egenkapitalbeviseierne til bankens generalforsamling.

3 medlemmer med valgperiode på 4 år
1 varamedlem med valgperiode på 4 år


Bestemmelser om egenkapitalbeviseiernes representasjon og valg til generalforsamlingen finnes i vedtektenes §§ 3-2 og 3-7.

Personlig innkalling vedlagt valgkomiteens innstilling sendes egenkapitalbeviseierne. Innstillingen er lagt ut på bankens hjemmeside www.spv.no/valg

Stemmeberettiget er egenkapitalbeviseiere som er registrert i Verdipapirsentralen. Hvert egenkapitalbevis gir en stemme. Ingen kan ihht. vedtektene stemme for egenkapitalbevis som representerer mer enn 15 % av antall utstedte egenkapitalbevis. Regler om konsolidering av eierandeler følger av Finansforetakslov § 6-5.

Egenkapitalbeviseiere som selv vil delta på møtet, må melde dette på e-post til ekvalg@spv.no eller ved å returnere påmeldingsblankett pr. post, adressert til Sparebanken Vest v/Direksjonssekretariatet, Postboks 7999, 5020 Bergen.

For å kunne delta på valget må påmelding være mottatt innen fredag 26. januar 2018 kl. 13.00. Dersom man vil møte ved fullmektig, må undertegnet fullmakt på foreskrevet skjema innsendes til nevnte e-post eller postadresse innen samme frist.

Registrering av møtedeltakere og utdeling av stemmebevis skjer fra kl. 12.00 på valgdagen i Sparebanken Vest, Jonsvollgaten 2 - 1. etg.
Alle deltakere må legitimere seg ved mottak av stemmebevis.

Bergen, 12. januar 2018
Rune Stavenes
Generalforsamlingens leder

 

 

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring 915 05555

Åpent man-søn 07-23

Ring oss

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor