Farge
Sparebanken Vest - innskytervalg

Kundevalg 2017

I perioden 4.–11. januar 2017 ble det avholdt valg av representanter for kundene til bankens øverste organ, generalforsamlingen, for markedsområdene Rogaland (sør for Boknafjorden) og Sunnhordland/Haugalandet/Sauda/Sand.

Generalforsamlingen i Sparebanken Vest har 48 medlemmer og 24 varamedlemmer, sammensatt av representanter valgt av kundene, det offentlige (Bergen kommune og fylkestingene i Hordaland, Sogn & Fjordane og Rogaland), egenkapitalbeviseiere og ansatte. Kundene velger 16 medlemmer og 8 varamedlemmer fordelt på valgdistrikt. Oppgavene til generalforsamlingen er blant annet å fastsette bankens vedtekter, vedta bankens regnskap, disponere overskudd, velge styre og valgkomitéer. 

I 2017 ble det valgt 2 medlemmer fra kundene etter følgende fordeling:
Valgdistrikt Sunnhordland/Haugalandet/Sauda/Sand: 1 medlem
Valgdistrikt Rogaland (sør for Boknafjorden): 1 medlem 

Medlemmene velges for 4 år. 

Basert på bl.a. innkomne forslag utarbeider Valgkomiteen en innstilling på kandidater som kan velges. Listen vil inneholde minst dobbelt så mange kandidater som det skal velges. Det kan ikke føres opp andre kandidater enn det som fremgår av innstillingen. 

Resultatet av valget ble at følgende to kandidater ble valgt inn:

Valgdistrikt Rogaland (sør for Boknafjorden):

Bjarte Skrettingland (gjenvalg)

Valgdistrikt Sunnhordland/Haugalandet/Sauda/Sand:
Irene Kvalvik (ny)

Snakk med oss - 915 05555

Åpent man-søn 07-23.

Ring meg

Stikk innom

Skriv til oss

Send oss en e-post.

Send e-post