Farge

Kandidater Kundevalg 2020

Nedenfor finner du en oversikt over kandidatene til Kundevalget 2020 til Generalforsamlingen i Sparebanken Vest. Kandidatene er sortert i det valgdistriktet som de tilhører.

Stemmeavgivningen foregår elektronisk i perioden 3. - 10. januar der du benytter deg av BankID/BankID mobil for identifikasjon.
Kandidatene er ført opp i den rekkefølgen som angir Valgkomiteens innstilling. 

Stemmeavgivningen er avsluttet

VALGDISTRIKT BERGEN 
Kandidatnavn Kandidatens bakgrunn

1. Camilla Meland Madsen (1978)
gjenvalg
 

Camilla Meland Madsen er advokat (partner fra 01.01.2020) i Harris Advokatfirma AS. Hun er utdannet Cand.jur. fra Universitetet i Bergen med konkurranserett som spesialfag. I tillegg har hun en Master of Arts innen konkurranserett fra Kings College, London. Camilla er leder av Harris’ transaksjonsgruppe, og rådgir innen selskapsrett, kontraktsrett, offentlige anskaffelser, konkurranserett og skatt- og avgiftsrett. Camilla har tidligere jobbet i Bergen Energi AS (nå Kinect Energy AS) som konsernjurist, hvor hun i tillegg satt i styret i et av selskapets datterselskaper. Camilla har vært medlem av bankens Generalforsamling siden 2012 og var medlem i bankens kontrollkomité frem til 2016. Hun er i dag leder av bankens valgkomite. Hun innehar i tillegg eksterne styreverv, og sitter i ressursgruppen «Strategiske rådgivere» i Bergen Næringsråd.

Motivasjon til å stille som kandidat er: 
- Å fortsatt bidra til videre positiv utvikling av Sparebanken Vest som fremtidens bank – en bank med solid økonomi som forvalter sitt samfunnsansvar på en bevisst måte.
Ønsker å bidra med faglig styrke og kontinuitet i Generalforsamlingen sitt arbeide med å styre bankens videre utvikling. Og ved videre å kunne bruke sin erfaring og bakgrunn som et tydelig talerør for kundene i generalforsamlingen når dette er påkrevd.


2. Morten Meyer (1972) ny

Morten Meyer er selvstendig næringsdrivende og innehaver av MORTEN MEYER EFTF inkludert forlaget mortenmeyerbooks.com. Meyer har tidligere vært 11 år i ulike direktørstillinger ved Ullevål sykehus, Rikshospitalet og Oslo universitetssykehus: HR-direktør, kommunikasjonsdirektør, HR-sjef. Før Oslo-sykehusene manager i Deloitte Consulting og førstekonsulent/prosjektleder i Justisdepartementet. Meyer er utdannet cand.polit. fra UiB, NHH og Universität Konstanz. Han har også 2-årig etats-/befalsutdannelse fra Forsvaret. 

Motivasjon til å stille som kandidat er:
- Har vært kunde i Sparebanken Vest siden 1972. Brenner for gode digitale løsninger og vil gjerne bidra til Sparebanken Vest sin videre utvikling. En bank jeg har satt høyt i livets ulike faser.

Hva skjer etter at du har søkt
3. Barbara Salopek (1979) ny

Barbara Salopek er eier og daglig leder i Vinco Innovation (vinco.no). Tidligere forretningsutvikler/innovasjonskonsulent i VIS Innovation. Hun har erfaring fra diverse styreverv og mer en 15 års av profesjonell jobberfaring. Har sin hovedutdannelse fra NHH som siviløkonom inkludert utdanning  fra Universitetet i Köln. Har også tilleggsutdanning fra BI Oslo, Universitetet i California og Solstrandprogrammet Yngre Ledere ved NHH/AFF. Barbara har bachelor grad i makroøkonomi fra Universitetet i Zagreb, Kroatia.

Motivasjon til å stille som kandidat er:
- Dette passer bra med min utdanning, bakgrunn og interesse. Jeg er både privat- og bedriftskunde i banken og følger aktivt med på hva som skjer med banken i de siste årene og ønsker bli mer aktivt involvert.


4.
Sturle Pedersen (1961) ny

Sturle Pedersen har over 30 års internasjonal erfaring som leder i små og mellomstore bedrifter i inn- og utland. Han har videre erfaring fra styreverv som styreformann i FiberStrength, Gexcon USA, UK, India China, Australia, UEA , Australia og Nederland, Ceylon Heritage (Sri Lanka), Dale of Norway USA  og Canada, Norwegian Spirit AS, Norwegian Spirit Ltd. Sri Lanka, samt SEAE Pvt. Ltd. Thailand og flere andre internasjonale selskaper. Er utdannet siviløkonom, med grad fra USA og påfølgende etterutdanning blant annet hos AFF Solstrandprogrammet.

Motivasjon til å stille som kandidat er:
- Ønsker å bidra til at Sparebanken Vest fortsetter den positive utviklingen og forblir en sterk lokal bank og samarbeidspartner, med ledende digitale løsninger samt dyktige medarbeidere med god innsikt og kompetanse innen nye vekstnæringer og markeder som kan bidra til å støtte lokalt næringsliv til videre vekst og utvikling.

 5. Jarl Høva
(1959) gjenvalg

Jarl Høva driver sin egen virksomhet – Høva Elektro AS. Tidligere verv som styremedlem Ekonor, leder i Åsane idrettslag, leder i Bergen Arbeiderparti, bystyremedlem for Arbeiderpartiet, vara til Stortinget og har vært medlem i valgkomiteen i Vestbo. Er utdannet elektroinstallatør.

Motivasjon til å stille som kandidat er:
- Å være med å påvirke banken sitt engasjement for fellesskapet.  


6. Per Ivar Kjærgård (1968) ny
Per Ivar Kjærgård er Førstelektor Høgskolen på Vestlandet. Er styremedlem i Helgatunlia Borettslag og i Helgatun Fjellpensjonat AS. Er utdannet Førstelektor i pedagogikk og har Bachelor i økonomi.


Motivasjon til å stille som kandidat er:
- Ønsker å utvikle Sparebanken Vest videre til å være et naturlig førstevalg for enda flere i bankens nedslagsfelt. Dette må gjøres gjennom å utvikle kundevennlige løsninger til konkurransedyktige betingelser. Ønsker også å bidra til at banken kan øke kunnskap hos sine kunder om økonomiske beslutninger, slik at de tar ansvarlige økonomiske valg. 

VALGDISTRIKT SUNNHORDLAND/HAUGALAND/SAUDA/SAND
Kandidatnavn Kandidatens bakgrunn

1. Irene Kvalvik
(1980) gjenvalg

Irene Kvalvik er Quality Manager i Wärtslâ Norway AS. Har tidligere yrkespraksis ved Apply Leirvik AS som kvalitets- og HMS ingeniør, BIR AS som kvalitetsansvarlig og Karsten Moholt som kvalitets og HMS ansvarlig. Har erfaring fra styreverv innen Stord Vatn & Avlaup, KF styremedlem, HMS styret for Norsk Industri, og styremedlem Stord Høgre Board vara. Har sin utdannelse fra Høyskolen Stord/Haugesund i ledelse, organisasjon og strategi, BI styrekompetanse, Høyskolen Stord/Haugesund Bachelor kvalitet, HMS og teknisk sikkerhet, og IT Akademiet Webdesigner.

Motivasjon til å stille som kandidat er:
- Er å få være med å videreutvikle banken som en god bank for Vestlandet, både innenfor hva tjenester banken tilbyr og det samfunnsøkonomiske bidraget.

2. Nils Dale Elde
(1945) gjenvalg
         

Nils Dale Elde har vært advokatfullmektig i Norges Bondelag, juridisk konsern og administrasjonssjef i Stord Elektro AS/Aker Elektro AS, lokalbanksjef i Bergen Bank på Stord og hatt eigen advokatpraksis på Stord. Har vært representantskapsmedlem i Stord Sparebank, kommunestyremedlem, styremedlem i Stord Boligbyggelag og styremedlem i diverse virksomheter og lag. Har Juridisk embetseksamen.

Motivasjon til å stille som kandidat er:
- Er å kunne medvirke til at innskyterne sine interesser i banken blir ivaretatt. 


3. Raymond Kristiansen (1973) ny

Raymond Kristiansen er seksjonsleder i Aibel. Tidligere elektriker, automatiker og prosjektleder.


Motivasjon til å stille som kandidat er:
- Lære noe nytt og komme med innspill fra min side og erfaring. 


4. Stian Ollila
(1983) ny

Stian Ollila er mekaniker. Har organisasjonserfaring som hovedtillitsvalgt landsstyre Norsk Arbeidsmandsforbund, hovedtillitsvalgt Norsk Stein, landsstyrerepresentant Norsk Arbeidsmandsforbund, styremedlem Norsk Stein AS og i HeidelbergCement Nord-Europa og Norsk Arbeidsmandsforbunds bergverksråd. Har fagbrev platearbeider og fagbrev industrimekaniker.


Motivasjon til å stille som kandidat er:
- Ønske om å være med å påvirke banken for den vanlige mann og kvinne.


5. Tore Mauno
(1951) ny

Tore Mauno jobber i dag som fagansvarlig/sosionom ved Juvåsen Ressurssenter på Sand. Har mange års erfaring innen økonomi, administrasjon og ledelse i det private næringsliv (fiskeri, skogbruk, bygg- og anlegg). Er utdannet sosionom og har også utdannelse innen økonomi.


Motivasjon til å stille som kandidat er:
- Ønske å bidra til at Sparebanken Vest skal fortsette å være en god bank for et levende lokalsamfunn. Jeg er også samfunnsengasjert og interessert i økonomi.


6.
Audhild Halvorsen Hesjedal
(1955) ny

Audhild Halvorsen Hesjedal er renholdsoperatør offshore. Er styremedlem i Dill AS. Har vært med i ulike utvalg i kommunen og i kommunestyret. Har organisasjonserfaring som Verneombud offshore. Har handelskoleutdannelse og erfaring med kontorarbeider innkjøpsavdeling, butikkerfaring,  ufaglært vikar i skoleverket og har fagbrev som renholdsoperatør.


Motivasjon til å stille som kandidat er:
- Er topp motivert.

VALGDISTRIKT HARDANGER/MIDTHORDLAND/VOSS 
Kandidatnavn Kandidatens bakgrunn

1. Hallvard Bjørgum (1955) gjenvalg

Hallvard Bjørgum er gullsmed og daglig leder hos Gullsmed Bjørgum AS. Har erfaring med lederverv fra Kvam Reiselivslag, Norheimsund Næringslag og Norheimsund Grandautval. Hatt styreverv i Musikkfestivalen Hardingtonar, Hardanger Trebåtfestival, Norheimsund Hamneutvikling og Norheimsund Næringslag. Er utdannet gullsmed og har diverse kurs fra NHH.

Motivasjon til å stille som kandidat er:
- Stiller som kandidat som kundekontakt for å kunne formidle kundesynspunkt direkte til styret og konsernledelsen og for å få innblikk i forvaltningen av banken.
2. Øystein Hide
(1975) ny

Øystein Hide er universitetslektor i filosofi ved Universitetet i Bergen siden 2004, etter studier i litteratur og analytisk filosofi ved UiB, University of Southampton og McMaster University, Canada. Faglitterær forfatter, oversetter og konsulent for bl.a. Gyldendal, Cappelen Damm og NRK. Fem års forskererfaring ved Cambridge University og University of Oxford. Tildelt Statens kunstnerstipend som faglitterær forfatter og oversetter i 2009–2012. Styremedlem i Olav H. Hauge-stiftinga (2019–2023) og medlem i Norges fotballforbunds etiske komité (2018–2022). Nåværende PhD-student i skriftkultur ved Universitetet i Oslo, med et prosjekt om Olav H. Hauges dagbok. Særlig engasjert i lokalt fotballarbeid, samt inkludering og integrering av flyktninger.

Motivasjon til å stille som kandidat er:
- Sparebanken Vest viser et helhjertet engasjement for prosjekter med samfunnsnyttig verdi. Ønsker å være med å sikre at disse bidragene til lokal idrett, inkludering og gode oppvekstforhold bevares og videreutvikles. 


3. Thor-Arvid Hagen Pedersen (1978)
ny 

Thor-Arvid Hagen Pedersen er daglig leder i reiselivsbedriften Hardangerfjord Adventure. Styreleder og eier i firmaene Toffis Invest AS og Djarf AS. Er styremedlem i Fjord Film AS. Har 10 års erfaring som økonomisjef, 9 års erfaring som mellomleder og 2 års erfaring som forretningsutvikler. Har lang erfaring som styreleder i idretten. Har en Bachelorgrad i Samfunnsøkonomi fra Universitetet i Bergen.  

Motivasjon til å stille som kandidat er:
- Ønsker å bidra til at Sparebanken Vest har solid økonomisk utvikling, samt utøver sitt samfunnsansvar på en god måte.

 


4. Lilliann Høyvang Andreassen
(1954) gjenvalg

Lilliann Høyvang Andreassen er arbeidsutfør fra mai 2018. Tidligare daglig leder i Sysendalen Skisenter, daglig leder i Eidfjord Utvikling AS, senior rådgiver og en periode daglig leder i Bedriftskompetanse AS, oppdrettskonsulent både hos Fiskerisjefen i Rogaland og Fiskerisjefen i Hordaland. Har vært styreleder i flere virksomheter og organisasjoner som Sysendalen Skisenter AS, Xtremeidfjord og  Leiarnettverket i Hardanger. Er styreleder i Sameiet Sentrumstunet Eidfjord, styremedlem i Hordaland Bladdrift AS konsern og datterselskap. Har Master of Fisheries Sciences, UiT, Master of Management BI, delfag i markedsføringsledelse NHH, Coach CPCC The Coaches Training Institute (CTI), California Leadership, CTI, Sitgjes ORSC, London.

Motivasjon til å stille som kandidat er:
- Sparebanken Vest er en svært viktig bank for Vestlandet og en bank det er lett å være stolt av. Flere av virksomhetene jeg har ledet/vært i styret er mottaker av gavemidler. Flere av de er og kunde i Sparebanken Vest.

 

5. Birger Aga
(1967) ny 

Birger Aga er daglig leder og eier av Faginnredning AS som er en av landets ledende produsenter av innredning til næringsbygg. Har bakgrunn som prosjektleder/ingeniør i Skansa eid entreprenørselskap. Tidligere daglig leder i Hardanger Bygg, markedsdirektør i EA Smith AS med ansvar for egeneide byggevarehus på Vestlandet, oppkjøp og etablering av nye byggevarehus. Deltager i EA Smith konsernledelse. Styreverv som ansattrepresentant i styre for Byggmontering. Tidligere leder og styreformann i Kvam Næringsråd, tidligere vararepresentant til heradstyre i Kvam for Høyre og tidligere styreformann i Hodneland Innredning. Har hatt flere styreverv i datterselskap til EA Smith AS. Styremedlem i Hardanger Fishfarm. Har en aktiv livsstil med fysisk aktivitet og musikk som hobby.

Motivasjon til å stille som kandidat er:
- Har stor interesse og engasjement for ulike interessegrupper i samfunnet som idrett, musikk, kunst og kultur. Har en aktiv interesse for næringsutvikling som kan bidra til økt aktivitet med lokal produksjon på Vestlandet. Ser på Sparebanken Vest som en aktiv samfunnsbygger og en viktig aktør for å ivareta og bygge opp enkeltpersoner sine gode prestasjoner til samfunnsgrupper som bidrar til vekst og trivsel. 

VALGDISTRIKT VEST (INKL. ASKØY) 
Kandidatnavn Kandidatens bakgrunn

1. Frode Høyland (1966) gjenvalg
Frode Høyland har sin yrkeserfaring som CFO i Global Maritime Mooring Group, administrerende direktør i JO Invest AS, CFO i JO Tankers AS, økonomidirektør/CFO i Jebsen Management AS, Sparebanken Vest, Bailey Norge AS og revisjonsmedarbeider i PWC. Er medeier og styreleder i Marthas Delikatesser AS og har en rekke andre styreverv. Er utdannet siviløkonom, statsautorisert revisor og autorisert finansanalytiker, samt har en MBA innen finans fra NHH. 

Motivasjon til å stille som kandidat er:
- Sparebanken Vest er en utrulig spanende bank som viser en offensiv tilnærming til de store utfordringene bankene står overfor fremover. Gjennom etablering av Bulder Bank, innføring av kundeutbytte samt oppkapitalisering av stifting som vil være en stabil eier av grunnfondsbevis i banken, og som også vil være ei støtte ved fremtidige kapitalbehov, har banken laget et godt fundament som gjør at banken er godt posisjonert for fremtidas utfordringer. Jeg håper jeg kan få være en del av dette, og dersom jeg blir valgt vil jeg gjennom deltaking i generalforsamlinga gjøre mitt beste til å bidra til en fortsatt positiv utvikling for banken og bankens kunder. 


2. Anne-Kristin Heggøy (1960) gjenvalg

Anne-Kristin Heggøy jobber som oppdragsansvarlig revisor i Ultima Revisjon AS på Askøy, der hun også er aksjonær og styreleder. Hun har lang erfaring innen revisjon av små og mellomstore selskaper på Vestlandet. Bistår med oppsett av årsregnskap og skattemeldinger for selskaper, også for selskaper som ikke er revisjonspliktig, samt gir bistand med skattemeldinger til private personer. Er utdannet revisor og autorisert regnskapsfører.

Motivasjon til å stille som kandidat er:
- Er interessert i utvikling av næringslivet på Vestlandet, og hvordan Sparebanken Vest kan bidra i den utviklingen. Er også interessert i bankens tjenester med utvikling av digitalisering av tjenester til sluttbruker.  

 

 

3. Frode Herseth (1972) ny

Frode Herseth driver med salg, sikkerhet og samferdsel i Euroskilt AS. Er medlemsvalgt for region sør, Coop Norge AS. Har sin organisasjonserfaring innen Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) og politiske verv i Os. Har sin utdannelse fra teknisk fagskole.

Motivasjon til å stille som kandidat er:
- Er samfunnsengasjert og har stor arbeidskapasitet.

4. Magne Andersland (1967) ny 
Magne Andersland er oljearbeider/instrumenttekniker. Er styremedlem og økonomiansvarlig i Fagforeningen i Vår Energi AS. Er vararepresentant til Bedriftsutvalg og Samarbeidsutvalg Offshore i Vår Energi AS, samt er varaobservatør til diverse arbeidsmiljøutvalg. Er utdannet Maritim Elektro Automasjonsingeniør, fagskoletekniker, automatiker, skipselektrikeroffiser og elektriker i tillegg til handelsskole.

Motivasjon til å stille som kandidat er:
- Ønsker å påvirke banken som kunde med bakgrunn fra et maritimt og oljerettet ståsted.

5. Rikard Toft Ledang (1968) ny 
Rikard Toft Ledang er daglig leder i Vest Næringsråd. Har tidligere erfaring som daglig leder i ulike selskaper i regionen. Erfaring fra finansbransjen, bl.a. som avdelingsleder bedriftsmarked i Fana Sparebanken og senior manager i Ernst & Young. Har bred styreerfaring. Er utdannet Diplomøkonom BI Finans. 

Motivasjon til å stille som kandidat er:
- Ønsker å bidra i bærekraftig og næringslivsmessig utvikling i finansbransjen. Har et sterkt engasjement for nyskapende virksomheter og entreprenørskap.  
 
 

VALGDISTRIKT NORDHORDLAND
Kandidatnavn Kandidatens bakgrunn

1. Jan Thore Vassdal (1974) ny

Jan Thore Vassdal er for tiden plattformsjef på Aasta Hansteen plattformen i Equinor. Han har tidligere bakgrunn som Drifts- og vedlikeholdsleder på Statfjord A plattformen i Equinor. Av utdanning har han en Master i Business and Administration (MBA) fra Nord Universitet, Master of Science (MSc) i Prosessteknologi fra Universitetet i Bergen, og en Bachelor of Science (BSc) i Kjemiteknikk fra Høyskolen i Bergen. Organisasjonserfaring fra å ha bidratt til å etablere driftsorganisasjon for Aasta Hansteen plattform ifm utbyggingsprosjektet i perioden 2014-2018.

Motivasjon til å stille som kandidat er:
- Bidra til at kundene i Sparebanken Vest har en sikker og trygg bank som står seg godt i en tid med store endringer i en finansnæring med økt digitalisering og konkurranse, samt ønske om at banken fortsetter å vokse og ha en viktig rolle i den verdiskapningen som skjer på Vestlandet. 2. Laila Borge (1965) gjenvalg

Laila Borge arbeider som regnskapsfører. Har hatt diverse verv innen fotball og håndball blant annet fra Osterøy IL Håndball. Er utdannet bedriftsøkonom fra BI. 

Motivasjon til å stille som kandidat er:
- Spennende å følge med på utviklingen til Sparebanken Vest, spesielt med tanke på ty teknologi. 

 

 


3. Ragnhild Langøy (1954) gjenvalg
Ragnhild Langøy er pensjonist. Hun var daglig leder i Mongstadbase AS (nå CCB Mongstad AS) frem til 2015 og deretter rådgiver til 2016. Har tidligere jobbet med økonomi/administrasjon i ulike selskaper. 
Har i dag flere styreverv, bl.a. NGIR (Nordhordland og Gulen Intekommunale Renovasjonsselskap. Er utdannet ved Lillehammer distriktshøyskole, samt har diverse kurs innen økonomi og ledelse. 

Motivasjon til å stille som kandidat er:
- Sparebanken Vest er banken for Vestlandet.  

4. Lars Barstad (1955) ny 
Lars Barstad er KAM i privat selskap og styreleder i Meland Utbyggingsselskap AS. Har vært kommunestyremedlem i 24 år og styreleder Meland Golf i 5 år. Er utdannet radiograf. Har vært med i frivillig arbeid i 28 år. 

Motivasjon til å stille som kandidat er:
- Være med på samfunnsnyttige utfordringer.
VALGDISTRIKT SOGN OG FJORDANE
Kandidatnavn Kandidatens bakgrunn

1. Martin Igland Malkenes (1977) ny

Martin Igland Malkenes er daglig leder i Blindeforbundet Sogn og Fjordane. Har sin arbeids- og organisasjonserfaring blant annet i Redningsselskapet, Røde Kors, KS, TV-aksjonen/Unicef og  valgkampkoordinator for MDG i Sogn og Fjordane. Er avtroppende bystyrerepresentant for MDG i Flora kommune. Er styremedlem i vindusprodusenten H-vinduet Bauge.
Har yrkespraksis fra nevnte organisasjoner samt arbeidserfaring fra privat og offentlig sektor.
Har sin utdannelse fra Universitetet i Bergen, BI og Høyskolen i Bergen.

Motivasjon til å stille som kandidat er:
- Et bærekraftig Vestland for kunder, næringsliv og offentlig sektor. Samarbeid på tvers gjennom tidenes mulighet; det grønne skiftet. 


2. Helge Magnar Valvik (1961) ny

Helge Magnar Valvik er Advisor Employment Law & Employee Ralations. Har lang erfaring fra organisasjons- og styrearbeid. 10 år som fagforeningsleder i sentralstyret i Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT), leder for dommerkomite i Sogn og Fjordane Fotballkrets, styremedlem i Fotballkretsen, leder og nå styremedlem for Høgebakkane Burettslag i Høyanger. Er også medlem i Borettslaget RABS i Bergen. Har sin utdannelse innen organisasjon og ledelse fra Høgskolen i Sogn og Fjordane og bedriftsøkonomi fra BI Bergen.

Motivasjon til å stille som kandidat er:
- Er personlig motivert og ønsker å være med å utvikle Sparebanken Vest.

VALGDISTRIKT ROGALAND 
Kandidatnavn Kandidatens bakgrunn

1. Bjarte Skrettingland
(1976) gjenvalg

Bjarte Skrettingland er medeier og styreleder i Tinghaug AS. I tillegg sitter ha i styret i flere mindre lokale bedrifter på Jæren, blant annet Rogalandshus Gruppen AS, Grunn-Service AS og Kran Elektro Service AS. Tidligere jobbet daglig og faglig leder i Team Bygg Gruppen, teknisk sjef i Sola Betong AS, samt prosjekt- og byggeleder ved Nyland Byggeadministrasjon AS. Er medlem av Generalforsamlingen og medlem av Valgkomiteen i Sparebanken Vest. Har sin utdannelse fra Stavanger tekniske fagskole og Høgskolen i Stavanger.

Motivasjon til å stille som kandidat er:
- Å fremme Sparebanken Vest i Rogaland, både som privat- og bedriftsbank.
2. Sigve Inge Håland (1963) gjenvalg

Sigve Inge Håland er prosjektleder i Forus Næringspark. Tidligere meddommer i Sør-Rogaland Jordskifterett og skjønnsmedlem i Stavanger Tingrett. Er utdannet teknisk ingeniør.

Motivasjon til å stille som kandidat er:
- Er samfunnsengasjert.

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor