Farge

Kundevalg 2020

I perioden 3.–10. januar 2020 avholdes valg av representanter for kundene til bankens øverste organ, Generalforsamlingen. 

Kundevalg 2020 er i valgdistrikt Bergen, Sunnhordland/Haugaland/Sauda/Sand, Hardanger/Midthordland/Voss, Vest (inkl. Askøy), Nordhordland, Sogn og Fjordane og Rogaland (sør for Boknafjorden). Vi oppfordrer kunder innen nevnte valgdistrikt til å avgi stemme ved valget.

Les om kandidatene HER.


Generalforsamlingen i Sparebanken Vest har 48 medlemmer og 24 varamedlemmer, sammensatt av representanter valgt av kunden, det offentlige (Bergen kommune og fylkestingene i Hordaland, Sogn og Fjordane og Rogaland), egenkapitalbeviseiere og ansatte. Kundene velger 16 medlemmer og 8 varamedlemmer fordelt på valgdistrikt.

Oppgavene til Generalforsamlingen er blant annet å fastsette bankens vedtekter, vedta bankens regnskap, disponere overskudd, velge styre og valgkomiteer. 

I 2020 skal det velges kundevalgte etter følgende fordeling:

 VALGDISTRIKT   MEDLEMMER   VARAMEDLEMMER
 Bergen

 1

 2

 Sunnhordland/Haugaland/Sauda/Sand 

 2 

 1

 Hardanger/Midthordland/Voss *  

 2

 1

 Vest (inkl. Askøy) **

 1

 1

 Nordhordland

 2

 1

 Sogn og Fjordane 

 0

 1

 Rogaland (sør for Boknafjorden)

 1

 1

*) Inkl. gamle Fusa kommune
**) Inkl. gamle Os kommune

Medlemmene og varamedlemmene velges for 4 år.

Stemmeberettigede
Stemmerett har alle myndige personer som er kunde i Sparebanken Vest og tilknyttet nevnte valgdistrikt. Kunder som har og i de siste seks måneder har hatt et innskudd i banken på minst 2 500 kroner, er valgbare og har stemmerett.

Forslag til kandidater
Stemmeberettigede kunder kan fremme forslag på kandidater. Frist for å fremme kandidatforslag var 1. desember 2019. Basert på innkomne forslag har Valgkomiteen utarbeidet en innstilling på kandidater som kan velges.

Gjennomføring av valget
Valgdagene er 3.–10. januar 2020. Valget gjennomføres elektronisk og vil foregå ved bruk av BankId via bankens hjemmeside.

Du kan få hjelp til avstemming ved å ringe tlf. nr. 915 05555 eller sende en e-post til kundevalg@spv.no

Det kan kun stemmes på kandidater i det valgdistrikt stemmeberettigede har sin faste bopelsadresse. Stemmeberettigede som bor utenfor valgdistriktene skal avgi stemme i det valgdistrikt hvor kunden har sitt kundeforhold. Den som får flest stemmer anses valgt. Ved stemmelikhet avgjøres valget etter rekkefølge på valglisten.

Ytterligere informasjon – valglister
Aktuell informasjon kan fås ved henvendelse til bankens hovedkontor i Bergen. 
Aktuelt regelverk finnes her:

Oversikt over Generalforsamlingens nåværende medlemmer og varamedlemmer finnes her 

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring 915 05555

Åpent man-søn 07-23

Ring oss

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor