Farge

Kundevalg

I perioden 3.–10. januar 2020 ble det avholdet valg av representanter for kundene til bankens øverste organ, Generalforsamlingen.
Neste kundevalg gjennomføres i januar 2022. 

Kundevalg 2020 var i valgdistrikt Bergen, Sunnhordland/Haugaland/Sauda/Sand, Hardanger/Midthordland/Voss, Vest (inkl. Askøy), Nordhordland, Sogn og Fjordane og Rogaland (sør for Boknafjorden).

Generalforsamlingen i Sparebanken Vest har 48 medlemmer og 24 varamedlemmer, sammensatt av representanter valgt av kunden, det offentlige (Bergen kommune og fylkestingene i Hordaland, Sogn og Fjordane og Rogaland), egenkapitalbeviseiere og ansatte. Kundene velger 16 medlemmer og 8 varamedlemmer fordelt på valgdistrikt.

Oppgavene til Generalforsamlingen er blant annet å fastsette bankens vedtekter, vedta bankens regnskap, disponere overskudd, velge styre og valgkomiteer. 

I 2020 velges kundevalgte etter følgende fordeling - valget foregikk i perioden 3. - 10. januar:

 VALGDISTRIKT   MEDLEMMER   VARAMEDLEMMER
 Bergen

 1

 2

 Sunnhordland/Haugaland/Sauda/Sand 

 2 

 1

 Hardanger/Midthordland/Voss *  

 2

 1

 Vest (inkl. Askøy) **

 1

 1

 Nordhordland

 2

 1

 Sogn og Fjordane 

 0

 1

 Rogaland (sør for Boknafjorden)

 1

 1

*) Inkl. gamle Fusa kommune
**) Inkl. gamle Os kommune

Medlemmene og varamedlemmene ble valgt for 4 år.

Resultatet av kundevalget 2020:

Valgdistrikt Bergen:
Camilla Meland Madsen (gjenvalgt medlem)
Morten Meyer (nytt varamedlem)
Barbara Salopek (nytt varamedlem)

Valgdistrikt Sunnhordland/Haugaland/Sauda/Sand:
Irene Kvalvik (gjenvalgt medlem)
Nils Dale Elde (gjenvalgt medlem)
Raymond Kristiansen (nytt varamedlem)

Valgdistrikt Hardanger/Midthordland/Voss:
Hallvard Bjørgum (gjenvalgt medlem)
Thor-Arvid Hagen Pedersen (nytt medlem)
Øystein Hide (nytt varamedlem)

Valgdistrikt Vest (inkl. Askøy):
Rikard Toft Ledanger (nytt medlem)
Frode Høyland (varamedlem - tidligere medlem)

Valgdistrikt Nordhordland:
Jan Thore Vassdal (nytt medlem)
Ragnhild Langøy (gjenvalgt medlem)
Laila Borge (gjenvalgt varamedlem)

Valgdistrikt Sogn og Fjordane:
Martin Igland Malkenes (nytt varamedlem)

Valgdistrikt Rogaland:
Bjarte Skrettingland (gjenvalgt medlem)
Sigve Inge Håland (gjenvalgt varamedlem)

 

Generell informasjon om kundevalget: 

Stemmeberettigede
Stemmerett har alle myndige personer som er kunde i Sparebanken Vest og tilknyttet nevnte valgdistrikt. Kunder som har og i de siste seks måneder har hatt et innskudd i banken på minst 2 500 kroner, er valgbare og har stemmerett.

Forslag til kandidater
Stemmeberettigede kunder kan fremme forslag på kandidater. Frist for å fremme kandidatforslag var 1. desember 2019. Basert på innkomne forslag har Valgkomiteen utarbeidet en innstilling på kandidater som kan velges.

Gjennomføring av valget
Valgdagene var 3.–10. januar 2020. Valget gjennomføres elektronisk og vil foregå ved bruk av BankId via bankens hjemmeside.

Det kan kun stemmes på kandidater i det valgdistrikt stemmeberettigede har sin faste bopelsadresse. Stemmeberettigede som bor utenfor valgdistriktene skal avgi stemme i det valgdistrikt hvor kunden har sitt kundeforhold. Den som får flest stemmer anses valgt. Ved stemmelikhet avgjøres valget etter rekkefølge på valglisten.

Ytterligere informasjon – valglister
Aktuell informasjon kan fås ved henvendelse til bankens hovedkontor i Bergen. 
Aktuelt regelverk finnes her:

Oversikt over Generalforsamlingens nåværende medlemmer og varamedlemmer finnes her 

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor