Farge

Kandidater Kundevalg 2018

Nedenfor finner du en oversikt over kandidatene til Kundevalget 2018 til Generalforsamlingen i Sparebanken Vest.

Stemmeavgivningen foregår elektronisk mellom 4. - 10. januar der du benytter deg av BankID for identifikasjon. Stemmeavgivningen er avsluttet 10.01.2018 og man kan ikke lenger stemme.

Kandidatene er ført opp i den rekkefølgen som angir Valgkomiteens innstilling.

REGION BERGEN 
Kandidatnavn Kandidatens bakgrunn

1.
Gro Jofrid Aarli (57) [gjenvalg]

Gro Jofrid Aarlie er avdelingssjef for Arealkoordinering i Helse Bergen HF med ansvar for forvaltning av foretakets eiendommer. Hun har tidligere vært eiendomssjef og regiondirektør i Statsbygg Vest.
Aarlie har ellers bred arbeidserfaring bl.a. fra Havforskningsinstituttet og Sentralskattekontoret for utenlandssaker. I Sparebanken Vest har hun vært medlem av Generalforsamlingen fra 2010, medlem av valgkomitéen fra 2010 til 2016 og leder for valgkomitéen fra 2014 til 2015. Hun har også vært medlem i Utlendingsnemnda, medlem i overligningsnemnda ved Sentralskattekontoret for utenlandssaker (1998 – 2007) og styremedlem i Matre Eigedomsselskap AS.

Motivasjon til å stille som kandidat er:
«Banknæringen har betydning både for oss som privatpersoner, men også for det lokale og nasjonale samfunnet vi er en del av. Sparebanken Vest er den største lokale banken på Vestlandet og kan ha stor betydning for utviklingen av det lokale næringslivet avhengig av de valg som gjøres. Jeg er samfunnsengasjert. Å kunne følge med og eventuelt være med å påvirke den retningen banken går i, er min motivasjon for å ta gjenvalg som kundevalgt medlem av Generalforsamlingen».


2.
Kristine Heggøy (28) [ny]

Kristine Heggøy er revisjonsmedarbeider i Revisjons-Partner. Hun har tidligere jobbet deltid som kundekonsulent i Sparebanken Vest.  Heggøy har master i regnskap og revisjon og master i økonomi og administrasjon fra NHH, samt en bachelor i samfunnsøkonomi fra UiB.

Motivasjon til å stille som kandidat er:
«Jeg stiller som kandidat fordi jeg ønsker å ta del i den videre utviklingen av Sparebanken Vest gjennom saker som behandles i Generalforsamlingen».


3.
Marianne Louise Nielsen 
(49) [ny]

Marianne L. Nielsen er direktør ved Bymuseet i Bergen. Tidligere var hun leder ved Det Hanseatiske Museum & Schøtstuene, direktør Vest-Agder museet, konservator i Troms fylkeskommune og vikar som museumsleder Astruptunet og Eikaasgalleriet i Jølster.
Nielsen er utdannet cand.philol i Kunsthistorie fra UiB med spesialisering innen arkitekturhistorie og bygningsvern. I tillegg har hun en rekke fag som jus grunnfag, bedriftsøkonomstudiet BI, mellomfag i administrasjon og organisasjonsvitenskap, organisasjonspsykologi og regional utvikling.
Nielsen har lang styreerfaring særlig innenfor frivillighet/kulturminnevern. For tiden er hun styremedlem i Kulturvernforbundet og representantskapets ordfører i Fortidsminneforeningen.

Motivasjon til å stille som kandidat er:
«Sparebanken Vest har en betydelig posisjon i Bergen og på Vestlandet. Utviklingen banken har hatt de siste årene særlig i forhold til samfunnsansvar er noe jeg er svært interessert i. Dersom jeg velges inn som medlem i Generalforsamlingen håper jeg å kunne bidra til en positiv utvikling og om mulig med nye perspektiver».  

REGION SOGN OG FJORDANE
Kandidatnavn Kandidatens bakgrunn

1. 
Ove Ellingsen
(46) [gjenvalg]

Ove Ellingsen innehaver og daglig leder av Ellingsen Rekneskapsservice AS. Utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI. Medlem av generalforsamlingen siden 2007 og medlem i valgkomiteen i perioden 2011 til 2016. Deltar i ulike styrer og nemnder både i privat og offentlig sektor samt frivillige organisasjoner.

Motivasjon til å stille som kandidat er:
«Sparebanken Vest er svært viktig for både lokal og regionalt utvikling og jeg ønsker som representant å påvirke banken i denne utviklingen»

 
2.  
Kristoffer Kvalvaag (26) 
[ny]
           

Kristoffer Kvalvaag er daglig leder i Kvalvaag Maritim Kompetanse. Tidligere jobbet som navigatør DOD Sjø A/S og har vært overstyrmann Norled A/S. Utdanning Master Mariner.

Motivasjon til å stille som kandidat er:
«Jeg ønsker å bidra til å gjøre banken bedre for kundene og lettere tilgjengelig. Samtidig ønsker jeg at banken skal fortsette å være det ledende finanshuset på Vestlandet, med bl.a. å utvikle den nettbaserte delen av banken."

 
3.  
Gunnar Silden (65) [gjenvalg]

Gunnar Silden arbeider som driftsleder havbruk. Har sin bakgrunn innen fiske og havbruk.  Høyskoleutdannet innen oppdrett. Kommunestyrerepresentant rådsmedlem i Nordfjord Havn og styreleder i Prestebakken Næringsbygg.

Motivasjon til å stille som kandidat er:
«Lærdommen som en henter ut ved å sitte i en generalforsamling er en god motivasjon i lag med relasjonene som en får under slike forhold».


4. André Høyset (47)
[ny]

André Høyset jobber som driftsdirektør i Fjord1 ASA. Han har styreverv i bl.a. i Widerøe AS, The Fjords DA og NHO-Sjøfart. Har utdannelse som høgskolekandidat i økonomi og administrasjon og har en mastergrad i informatikk.

Motivasjon til å stille som kandidat er:
«Jeg er særskilt opptatt av næringslivsutvikling på Vestlandet, med regionalt forankra finansinstitusjoner som kan støtte opp under denne utviklingen. Sparebanken Vest sin rolle som medhjelper til utvikling av lokal idrett og kultur – er også medvirkende til at jeg stiller som kandidat til dette tillitsvervet».  


Ring oss - 915 05555

Åpent man-søn 07-23.

Stikk innom

Skriv til oss

Send oss en e-post.

Send e-post