Bli kunde
Søk boliglån i Sparebanken Vest.

Kundevalg 2022

I perioden 4.–11. januar 2022 ble det avholdt valg av representanter for kundene til bankens øverste organ, Generalforsamlingen.

Valget 2022 er avsluttet

Generalforsamlingen i Sparebanken Vest har 48 medlemmer og 24 varamedlemmer, sammensatt av representanter valgt av kunden, det offentlige (Bergen kommune og fylkestingene i Vestland og Rogaland), egenkapitalbeviseiere og ansatte. Kundene velger 16 medlemmer og 8 varamedlemmer fordelt på valgdistrikt.

Det er Generalforsamlingen som hvert år tar stilling til om vi skal utbetale kundeutbytte til kundene, og samfunnsutbytte til verdiskaping og det gode fellesskapet på Vestlandet. Den skal også velge styret i banken, fastsette vedtekter og regnskapet til banken. 

I 2022 ble det valgt etter følgende fordeling*:
Bergen4
Sunnhordland/Haugaland/Sauda/Sand0
Hardanger/Midthordland/Voss *0
Vest (inkl. Askøy og Bjørnafjorden) **1
Nordhordland0
Sogn og Fjordane2
Rogaland (sør for Boknafjorden)0

*) Det var ingen varamedlemmer på valg i 2022. De valgdistriktene som ikke hadde medlemmer på valg i 2022 vil ha det i 2024.

Medlemmene velges for fire år.

Her er resultatet etter kundevalget 2022


Stemmeberettigede
Alle myndige personer som er kunde i Sparebanken Vest og tilknyttet nevnte valgdistrikt har stemmerett. Kunder som har og har hatt et innskudd i banken på minst 2 500 kroner i de siste seks måneder er valgbare og har stemmerett.

Kandidater til Generalforsamlingen

Basert på blant annet innkomne forslag, utarbeider Valgkomiteen en innstilling på kandidater som kan velges. Listen vil normalt inneholde minst dobbelt så mange kandidater som det skal velges. Det kan ikke føres opp andre kandidater enn det som fremgår av innstillingen.


Nytt valg av kunderepresentanter er i januar 2024. 

Personlig rådgiver

Kontakt oss

ringellerchat

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man - søn 07-23

radgiver

Snakk med oss

Hos oss kan du være trygg på at du får rådene og hjelpen du trenger.

FinnDittlokolkontor

Finn ditt lokalkontor

Vi er størst på Vestlandet. Se hvor du finner ditt nærmeste kontor.