Farge

Risiko og kapitalstyring

Sparebanken Vest rapporterer årlig en beskrivelse av risiko- og kapitalstyring i virksomheten med detaljer for hvert risikoområde samt samlet.

Rapporter

Rapporten er basert på tall per 31.12 og blir oppdatert kvartalsvis med kvartalsinformasjon for ansvarlig kapital og kapitaldekning. Videre vil dokumentet bli oppdatert løpende med øvrig ny informasjon som kan ha vesentlig betydning for vurdering av bankens finansielle stilling.

Rapporten skal dekke kapitalkravsforskriftens Del IX[1] spesifikke krav om offentliggjøring av finansiell informasjon (Pilar 3).

Ring oss - 915 05555

Åpent man-søn 07-23.

Våre kontorer

Skriv til oss

Send oss en e-post.

Send e-post