Myrull natur

Risiko og kapitalstyring

Sparebanken Vest rapporterer årlig en beskrivelse av risiko- og kapitalstyring i virksomheten med detaljer for hvert risikoområde samt samlet.

Rapporten er basert på tall per 31.12. Dokumentet blir oppdatert løpende med øvrig ny informasjon som kan ha vesentlig betydning for vurdering av bankens finansielle stilling.

Rapporter

  Investor relations

  Kontakt oss

  Frank Johannesen Konserndirektør - CFO

  Tlf: 952 65 971

  Brede Borgen Kristiansen Direktør Økonomi og IR

  Tlf: 479 06 402

  John Hopp - CEO Sparebanken Vest Boligkreditt

  Tlf: 450 81 776