Farge

Prospekt

2012 Vedlegg
14.06.2012: FRN Sparebanken Vest NOK 325 000 000 fondsobligasjonslån med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen - NO 0010635915  Verdipapirdokument
Registreringsdokument
2012 Vedlegg
27. mars 2012: Notering av 9 022 310 egenkapitalbevis i Sparebanken Vest, utstedt i forbindelse med sammenslåing av Sparebanken Vest og Sparebanken Hardanger, på Oslo Børs. Noteringsprospekt - sammenslåing Sparebanken Hardanger
2010 Vedlegg
Sparebanken Vest fondsobligasjoner på til sammen NOK 400 millioner - 18. mai 2010  pdf

Ring oss - 915 05555

Åpent man-søn 07-23.

Våre kontorer

Skriv til oss

Send oss en e-post.

Send e-post