Farge

Utbyttepolitikk i Sparebanken Vest

Sparebanken Vest har som mål å oppnå resultater som gir konkurransedyktig avkastning på bankens egenkapital.

Årsoverskudd etter skatt, fordeles mellom eierandelskapitalen og grunnfondskapitalen i forhold til deres relative andel av bankens egenkapital (eierbrøken).

Fordeling

Egenkapitalbeviseiernes andel av overskuddet fordeles mellom utbytte og utjevningsfond. Sparebanken Vest vil tilstrebe et attaktivt kontantutbytte til egenkapitalbeviseierne, som normalt vil utgjøre mellom 50-80 % av egenkapitalbeviseiernes andel av overskuddet. 

Andelen av overskuddet som avsettes til utbytte og gaver tilpasses bankens soliditet. 

Sparebanken Vest vektlegger et konkurransedyktig kontantutbytte

Utbyttebeløp:

År Utbytte per EKB Dato for forslag Dato for vedtak Dato for utbetaling
2016 4,50 01.02.17 23.03.17 31.03.17
2015 1,10 24.02.16 16.03.16 04.04.16
2014 4,00 26.02.15 18.03.15 19.03.15
2013 3,00 18.02.14 19.03.14 31.03.14
2012 2,50 20.02.13 20.03.13 05.04.13
2011 2,00 22.02.12 26.03.12 07.05.12
2010 3,50 21.02.11 16.03.11 25.03.11
2009 4,00 04.02.10 18.03.10 29.03.09
2008 3,75 28.01.09 12.03.09 27.03.09
2007 19,00 24.01.08 16.03.08 06.05.08
2006 18,25 25.01.07 16.03.07 30.03.07
2005 17,10 26.01.06 09.03.06 31.03.06
2004 12,60 27.01.05 10.03.05 31.03.05
2003 12,60 30.01.04 11.03.04 26.03.04

Ring oss - 915 05555

Åpent man-søn 07-23.

Stikk innom

Skriv til oss

Send oss en e-post.

Send e-post