Myrull natur

Sammen gjør vi det bedre

Prinsipper for IR-politikk

Vi gjør det enkelt og transparent å følge Sparebanken Vest.
  • All børssensitiv informasjon skal gis samtidig til alle markedsaktører.

  • Alle eksterne presentasjoner med finansielt/strategisk innhold holdt av bankens ledelse skal publiseres på spv.no.

  • Alle presentasjoner holdt på roadshow og kapitalmarkedsdager publiseres på spv.no.

  • Kurssensitive avvik skal rapporteres som et resultatvarsel før kvartalstallene blir offentliggjort (avvik over 20 % av kvartalets resultat).

  • Møter med investorer/analytikere søkes unngått etter kvartalsslutt til offentliggjøring av resultatet.

  • Ambisjon om å følge IR-anbefalingen fra Oslo Børs.
 

Personlig rådgiver

Kontakt oss

ringellerchat

915 05555

Åpent mandag til søndag 07 - 23.

sendEpost

Skriv til oss

Vi svarer så snart vi kan, normalt innen 2 dager.

radgiver

Snakk med oss

Hos oss kan du være trygg på at du får rådene og hjelpen du trenger.