Farge

Prinsipper for IR-politikk

Vi gjør det enkelt og transparent å følge Sparebanken Vest.

  • All børssensitiv informasjon skal gis samtidig til alle markedsaktører.
  • Alle eksterne presentasjoner med finansielt/strategisk innhold holdt av bankens ledelse skal publiseres på spv.no.
  • Alle presentasjoner holdt på roadshow og kapitalmarkedsdager publiseres på spv.no.
  • Kurssensitive avvik skal rapporteres som et resultatvarsel før kvartalstallene blir offentliggjort (avvik over 20 % av kvartalets resultat).
  • Møter med investorer/analytikere søkes unngått etter kvartalsslutt til offentliggjøring av resultatet.
  • Ambisjon om å følge IR-anbefalingen fra Oslo Børs.

Ring oss - 915 05555

Åpent man-søn 07-23.

Våre kontorer

Skriv til oss

Send oss en e-post.

Send e-post