Farge

IR-politikk

Sparebanken Vest vil føre en åpen informasjonspolitikk om bankens økonomiske utvikling gjennom konsistent, rask, relevant og korrekt informasjon til egenkapitalbeviseierene, Oslo Børs og verdipapirmarkedet forøvrig. Den faste rapporteringen vil bestå av årsberetning og kvartalsrapporter.

I tillegg til disse faste rapporteringene vil banken holde presentasjoner for finansmarkedet. Egenkapitalbeviseiere vil i valgmøte bli gitt slik presentasjon.

Omsetning/Børsnotering

Banken vil fremme fri omsetning av egenkapitalbevisene og søke dem notert på Oslo Børs. Banken vil innordne seg under de reguleringer og bestemmelser slik børsnotering medfører, herunder registrere egenkapitalen i Verdipapirsentralen.

Emisjoner

Egenkapitalbeviseiere og banken har sammenfallende interesse av å holde tilstrekkelig soliditet i fremtiden. Dette kan skje gjennom oppbygging av egne fond og/eller ved utvidelser av egenkapitalen. Ved slike emisjoner skal både bankens og egenkapitalbeviseierenes langsiktige interesser ivaretas.

Egenkapitalbevis til ansatte

For å øke motivasjonen i eget arbeid og styrke tilknytingen til egen arbeidsplass ser banken det som positivt at ansatte erverver egenkapitalbevis. Ved emisjoner vil banken legge til rette for at de ansatte ved slike kjøp får rabatter som er økonomisk forsvarlige, allment akseptert i markedet og forenlig med god personalpolitikk.

Lokal forankring

Sparebanken Vest ser på sin lokale forankring som et vesentlig konkurransefortrinn. Banken vil derfor, innenfor rammen av fri omsettelighet, stimulere til at den lokale forankring blir reflektert i eierskapet til egenkapitalen.

Eierbegrensning/utenlandshandel

Som nevnt i pkt. 2 vil banken fremme fri omsetning av egenkapitalbeviset. Eneste begrensninger vil være de lovmessige krav som for tiden fastsetter at ingen kan eie mer enn 1/10 av egenkapitalbevis-kapitalen og at utlendinger ikke kan eie mer enn 1/3 av total egenkapital.

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor