Bli kunde

Sammen gjør vi det bedre

IR-politikk

Sparebanken Vest vil føre en åpen informasjonspolitikk om bankens økonomiske utvikling gjennom konsistent, rask, relevant og korrekt informasjon til egenkapitalbeviseierne, Oslo Børs og verdipapirmarkedet for øvrig. Den faste rapporteringen vil bestå av årsberetning og kvartalsrapporter.

Omsetning/Børsnotering

Banken vil fremme fri omsetning av egenkapitalbevisene og søke dem notert på Oslo Børs. Banken vil innordne seg under de reguleringer og bestemmelser slik børsnotering medfører, herunder registrere egenkapitalen i Verdipapirsentralen.

Emisjoner

Egenkapitalbeviseiere og banken har sammenfallende interesse av å holde tilstrekkelig soliditet i fremtiden. Dette kan skje gjennom oppbygging av egne fond og/eller ved utvidelser av egenkapitalen. Ved slike emisjoner skal både bankens og egenkapitalbeviseierenes langsiktige interesser ivaretas.

Egenkapitalbevis til ansatte

For å øke motivasjonen i eget arbeid og styrke tilknytingen til egen arbeidsplass ser banken det som positivt at ansatte erverver egenkapitalbevis. Ved emisjoner vil banken legge til rette for at de ansatte ved slike kjøp får rabatter som er økonomisk forsvarlige, allment akseptert i markedet og forenlig med god personalpolitikk.

Lokal forankring

Sparebanken Vest ser på sin lokale forankring som et vesentlig konkurransefortrinn. Banken vil derfor, innenfor rammen av fri omsettelighet, stimulere til at den lokale forankring blir reflektert i eierskapet til egenkapitalen.

Eierbegrensning/utenlandshandel

Som nevnt i pkt. 2 vil banken fremme fri omsetning av egenkapitalbeviset. Eneste begrensninger vil være de lovmessige krav som for tiden fastsetter at ingen kan eie mer enn 1/10 av egenkapitalbevis-kapitalen og at utlendinger ikke kan eie mer enn 1/3 av total egenkapital.

Personlig rådgiver

Kontakt oss

ringellerchat

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man - søn 07-23

radgiver

Snakk med oss

Hos oss kan du være trygg på at du får rådene og hjelpen du trenger.

FinnDittlokolkontor

Finn ditt lokalkontor

Vi er størst på Vestlandet. Se hvor du finner ditt nærmeste kontor.