Farge

Fortrinsrettemisjon 2015

Fullgarantert fortrinnsrettsemisjon i Sparebanken Vest 2015. Informasjon til deg som eier.

NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL.

Det vises også til børsmelding av 26.10.2015

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.11.2015: Tegningsperioden gjelder fra og med 24. november 2015. Fullstendig prospekt, tegningsblankett og brosjyre knyttet til fortrinnsrettemisjonen finnes på tilrettelegger Swedbank sine nettsider (side lastes i nytt nettleservindu).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Styret i Sparebanken Vest har som følge av økte myndighetskrav den 26.10. 2015 foreslått for representantskapet å gjennomføre en egenkapitalutvidelse på 750 millioner kroner gjennom en fortrinnsrettsemisjon mot eksisterende egenkapitalbeviseiere. Den foreslåtte emisjonen vil etter planen bli gjennomført innen utgangen av fjerde kvartal 2015, og er garantert fulltegnet av et konsortium bestående av hovedsakelig de største egenkapitalbeviseierne i banken. Emisjonen utgjør i overkant av 40 % av den eksisterende eierandelskapitalen.

Styret og ledelsen er overbevist om at tiltakene som nå iverksettes, samlet sett, er det beste for banken og våre eiere, og at Sparebanken Vest med dette kan fortsette den fine utviklingen man har sett de siste årene. Vi håper at du fortsatt slutter opp om banken og som egenkapitalbeviseier deltar i den kommende emisjonen.

Kort om din rolle som eier i emisjonen

Som eksisterende eier av egenkapitalbevis i Sparebanken Vest gis du fortrinn til å delta emisjonen. For hvert egenkapitalbevis du eier ved utløpet av 18. november 2015, blir du automatisk tildelt tegningsretter som du kan benytte til å opprettholde din nåværende eierandel i banken.

Du vil få tildelt et antall tegningsretter i forhold til din eksisterende beholdning som hver vil gi rett til å tegne nye egenkapitalbevis på rabattert kurs. Dette vil fremgå av det tilsendte prospektet, ventet omkring 24. november.

Det at man får anledning til å tegne egenkapitalbevis på rabatt til markedskursen, betyr (normalt) at andre investorer som ikke er eiere og dermed ikke har samme retter, vil tillegge disse rettene en verdi. Denne verdien kan man enten benytte seg av ved å tegne eller man kan søke å avhende rettene man får tildelt.

Tegningsretter som hverken benyttes eller avhendes innen utløpet av tegningsperioden, vil forfalle helt verdiløse.

Tegningsrettene vil bli notert på Oslo Børs under tickeren SVEG-T i tegningsperioden som er forventet å vare fra 24. november 2015 til 8. desember 2015. Dersom du ønsker å kjøpe ytterligere tegningsretter eller selge dine tildelte tegningsretter, kan vi hjelpe deg med informasjon om hvem du skal kontakte hos våre tilretteleggere, Fondsfinans, Swedbank, Norne Securities eller et annet verdipapirforetak.

Viktige datoer

 • 18. november Representantskapet behandler styrets forslag til vedtak om emisjonen, og offentliggjør samtidig tegningskurs og antall nye egenkapitalbevis
 • 19. november Ex-dato. Fra og med denne datoen vil egenkapitalbevisene handle uten tegningsrett i emisjonen
 • 24. november Start av tegningsperiode og notering av tegningsretter
 • 08. desember Utløp av tegningsperiode og notering av tegningsretter
 • 11. desember Tildeling av nye egenkapitalbevis
 • 15. desember Innbetaling
 • 22. desember Notering av nye egenkapitalbevis
Perioden frem til tegningsperioden

Frem til tegningsperioden 24. november kan du fritt kjøpe og selge egenkapitalbevis på vanlig måte. Det er verdt å merke seg at fra «ex-dato» den 19. november vil ikke kjøp eller salg av egenkapitalbevis inkludere tegningsretten knyttet til egenkapitalbeviset.


I forkant av tegningsperioden med start 24. november – etter at tegningskurs og antall nye egenkapitalbevis er fastsatt av representantskapet den 18. november – vil det sendes ut en mer detaljert brosjyre med nærmere detaljer og praktisk informasjon rundt emisjonen. Denne vil blant annet inneholde følgende informasjon:
 • Tegningskurs og antall nye egenkapitalbevis
 • Hvordan tegne egenkapitalbevis ved å benytte seg av tegningsretter
 • Tegningsblankett og beskrivelse av hvordan denne fylles ut
 • Hvordan betale for tegning av egenkapitalbevis
 • Hvordan selge tegningsretter
Det vil også sendes ut prospekt med forhåndsutfylt tegningsblankett, slik at du vil se antall retter du har fått tildelt (likt forhold for alle, avhengig av antall egenkapitalbevis du eier).For spørsmål er du velkommen til å kontakte oss igjen, eventuelt en av våre tilretteleggere

Fondsfinans AS

Swedbank Norge

Norne Securities

Haakon VII’s gate 2

Filipstad brygge 1

Fortunen 1

Pb. 1782 Vika

Pb. 1441 Vika

Pb. 622 Sentrum

0122 Oslo

0115 Oslo

5013 Bergen

Kristian Melandsø

Jørgen Aker Isaksen

Jeaneth Eide Knudsen

Tel: 23 11 30 81

Tel: 23 23 80 00

Tel: 55 55 91 79

  

Sparebanken Vest

Kaigaten 4

Pb. 7999

5020 Bergen

Stig Tore Vangen

Tel: 920 19 134***************************** Disclaimer ****************************These materials are not for distribution, directly or indirectly, in or into the United States (including its territories and possessions, any State of the United States and the District of Columbia), Canada, Australia, Japan or Hong Kong or in other jurisdictions where such distribution is not lawful. These materials do not constitute or form a part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States or in any other jurisdiction. The securities mentioned herein have not been, and will not be, registered under the United States Securities Act of 1933 (the "SecuritiesAct"). The securities mentioned herein may not be offered or sold in the United States except pursuant to an exemption from the registration requirements of the Securities Act. There will be no public offer of securities in the United States.The contemplated issue of ordinary equity certificates ("Equity Certificates") in Sparebanken Vest (the "Rights Issue"), the exercise or sale of subscription rights contemplated to be issued in the Rights Issue (the "Rights") and the subscription or purchase of Equity Certificates or Rights are subject to specific legal or regulatory restrictions in certain jurisdictions. Sparebanken Vest assumes no responsibility in the event there is a violation by any person of such restrictions.This stock exchange release is for information purposes only and has not been approved by any regulatory authority. It is not a prospectus, disclosure document or offering document and does not purport to be complete. Nothing in this stock exchange release should be interpreted as a term or condition of the Rights Issue. Investors should not subscribe for, purchase, otherwise acquire,sell or otherwise dispose of Rights and/or ordinary shares except on the basis of information in the prospectus to be published by Sparebanken Vest in due course in connection with the Rights Issue (the "Prospectus") which will contain further information relating to the company as well as a summary of the risk factors to which any investment is subject. This stock exchange release does not constitute or form part of any offer or invitation to sell or issue, or any solicitation of any offer to acquire any securities offered 

by any person in any jurisdiction in which such an offer or solicitation is unlawful.The distribution of this stock exchange release and/or the Prospectus into jurisdictions other than Norway may be restricted by law. Persons into whose possession this stock exchange release comes should inform themselves about and observe any such restrictions. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the securities laws of any such jurisdiction.Swedbank Norge, Fondsfinans AS and Norne Securities AS are acting for Sparebanken Vest and no one else in connection with the Rights Issue and will not be responsible to anyone other than Sparebanken Vest for providing the protections afforded to their respective clients or for providing advice in relation to the Rights Issue and/or any other matter referred to in this document.This document and any materials distributed in connection with this document may contain certain forward-looking statements. By their nature, forward-looking statements involve risk and uncertainty because they reflect Sparebanken Vest's current expectations and assumptions as to future events and circumstances that may not prove accurate. A number of material factors could cause actual results and developments to differ materially from those expressed or implied by these forward-looking statements, including the risks and uncertainties to be set out in the prospectus.

********************************************************************

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring 915 05555

Åpent man-søn 07-23

Ring oss

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor