Farge

Bonus Egenkapitalbevis i Sparebanken Vest

Sparebanken Vest gjennomførte et nedsalg av Egenkapitalbevis fra Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest på Oslo Børs som ble sluttført den 21. november 2019. Ved nedsalget var det mulig å kjøpe Egenkapitalbevis inkludert en rettighet til å få Egenkapitalbevis i bonus – Bonus Egenkapitalbevis – på gitte betingelser i det Offentlige Tilbudet. 

Egenkapitalbevis med stor «E» er tildelt i det Offentlige Tilbudet, mens egenkapitalbevis med liten «e» var eid fra før eller kjøpt utenom det Offentlige Tilbudet. 

De fullstendige vilkårene for å få tildelt Bonus Egenkapitalbevis er beskrevet i det godkjente prospektet. I den grad det skulle være strid mellom opplysninger her og Prospektet, er det Prospektet som gjelder. Med mindre annet er angitt vil ord med stor bokstav ha den samme betydningen som i Prospektet.

12.11.2020: Informasjon om første tildeling av bonus egenkapitalbevis 

 

Slik beregner vi Bonus Egenkapitalbevis

Lurer du på om du kan få tildelt Bonus Egenkapitalbevis etter henholdsvis 12 og 24 måneder? Her får du noen praktiske eksempler som viser hvordan vi beregner Bonus Egenkapitalbevis.

En investor ble tildelt 1 000 Egenkapitalbevis i det Offentlige Tilbudet: 


1 000 Egenkapitalbevis eies uavbrutt i 12 måneder, og investoren får derfor 50 Bonus Egenkapitalbevis


1 050 egenkapitalbevis eies uavbrutt i ytterligere 12 måneder (24 måneder fra tildeling i det Offentlige Tilbudet), og investoren får derfor ytterligere 50 Bonus Egenkapitalbevis.


Samlet antall Bonus Egenkapitalbevis utgjør 100.

En investor ble tildelt 1 000 Egenkapitalbevis i det Offentlige Tilbudet:

1 000 Egenkapitalbevis eies uavbrutt i 12 måneder, og investoren får derfor 50 Bonus Egenkapitalbevis. 

Investor selger 50 Egenkapitalbevis 13 måneder etter tildeling i det Offentlige Tilbudet og kjøper tilbake 50 egenkapitalbevis 23 måneder etter det Offentlige Tilbudet. 

Investor har ikke krav på de siste 50 Bonus Egenkapitalbevis.

Samlet antall Bonus Egenkapitalbevis utgjør 50.
Investor eide 2 000 egenkapitalbevis fra før og ble tildelt ytterligere 1 000 Egenkapitalbevis i det Offentlige Tilbudet 

Investor selger 1 000 egenkapitalbevis 6 måneder etter det Offentlige Tilbudet. De resterende 2 000 eies uavbrutt i 12 måneder, og investoren tildeles derfor 50 Bonus Egenkapitalbevis for de 1 000 som ble tildelt i det Offentlige Tilbudet.

Investor selger nye 1 000 egenkapitalbevis 18 måneder etter det Offentlige Tilbudet. 1 050 eies uavbrutt i nye 12 måneder etter første mottak av Bonus Egenkapitalbevis (24 måneder fra tildeling i det Offentlige Tilbudet) og mottar derfor ytterligere 50 Bonus Egenkapitalbevis.

Samlet antall Bonus Egenkapitalbevis utgjør 100.
Investor eide 2 000 egenkapitalbevis fra før og ble tildelt ytterligere 1 000 Egenkapitalbevis i det Offentlige Tilbudet 

Investor selger 1 000 egenkapitalbevis 6 måneder etter det Offentlige Tilbudet. De resterende 2 000 egenkapitalbevis eies uavbrutt i 12 måneder og tildeles 50 Bonus Egenkapitalbevis for de 1 000 som ble tildelt i det Offentlige Tilbudet.

Investor selger nye 1 500 egenkapitalbevis 18 måneder etter det Offentlige Tilbudet. 550 Egenkapitalbevis eies uavbrutt i nye 12 måneder etter første tildeling av Bonus Egenkapitalbevis (24 måneder fra tildeling i det Offentlige Tilbudet). 

Investor har ikke krav på ytterligere Bonus Egenkapitalbevis og samlet antall Bonus Egenkapitalbevis utgjør 50.

Ofte stilte spørsmål om Bonusbevis

Et Bonus Egenkapitalbevis er et ordinært Egenkapitalbevis i Sparebanken Vest med samme verdi som andre Egenkapitalbevis.
Du vil motta Bonus Egenkapitalbevis fra Stiftelsen. Stiftelsen vil redusere sin eierandel i Sparebanken Vest tilsvarende det antallet Bonus Egenkapitalbevis som skal deles ut. Det blir ikke utstedt nye Egenkapitalbevis i forbindelse med tildelingen da Stiftelsen vil overføre disse fra sin egen beholdning.
Du vil motta endringsmeldinger fra VPS dersom du har en avtale med VPS som tilsier at endringsmeldinger skal sendes til deg. Alternativt kan du logge deg inn på VPS sine investortjenester (https://investor.vps.no eller eventuelt via din leverandør av verdipapirkonto) og se meldingene der. Sparebanken Vest har ikke oversikt over hvor mange Bonus Egenkapitalbevis som tildeles den enkelte

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor