Bli kunde
Default alt text

Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest

I perioden 16. – 22. mars 2021 ble det avholdt valg av representanter for kundene til stiftelsens øverste organ, generalforsamlingen

Valgperioden ble gjennomført 16. – 22. mars 2021. 

Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest 

Sparebankstiftelsen er opprettet av Sparebanken Vest og forvalter ca 2,6 mrd. overført fra banken. Stiftelsens formål er å kunne delta i kapitalutvidelser i Sparebanken Vest og forvalte midlene den er tildelt. Stiftelsen skal videreføre sparebanktradisjoner og sikre et godt sparebanktilbud på Vestlandet, herunder kan stiftelsen gi gaver til allmennyttige formål fortrinnsvis i Sparebanken Vest sitt nedslagsfelt.

Generalforsamlingen

Stiftelsens generalforsamling har 6 medlemmer og 2 varamedlemmer, som velges av myndige innskytere over 18 år i Sparebanken Vest. Det skal velges 2 medlemmer og 2 varamedlemmer. Valgkomiteen har i forståelse med stiftelsen sitt styre bestemt av valget gjennomføres ved at hver enkelt innskyter kan avgi to stemmer. De to som får flest stemmer vil bli medlemmer av stiftelsens generalforsamling og de to øvrige blir varamedlemmer.
 

Oppgavene til stiftelsens generalforsamling er blant annet å fastsette stiftelsens vedtekter, vedta stiftelsens regnskap, disponere overskudd, velge styret og valgkomiteer.

Oversikt over medlemmer og varamedlemmer i stiftelsens generalforsamling etter valget 2021:

Pål Pedersen (leder)

Trygve Wåge (medlem)

Inga Kjos (medlem)

Egil Mundal (medlem)

Jack Iversen (medlem)

Arne Sylta (medlem)

Tor Olav Langeland (varamedlem)

Aina Tysse (varamedlem)

Personlig rådgiver

Kontakt oss

ringellerchat

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man - søn 07-23

radgiver

Snakk med oss

Hos oss kan du være trygg på at du får rådene og hjelpen du trenger.

FinnDittlokolkontor

Finn ditt lokalkontor

Vi er størst på Vestlandet. Se hvor du finner ditt nærmeste kontor.