Farge
Vestlandsindeks

Vestlandsindeks

Vestlandsindeks er en kvartalsvis temperaturmåler på næringslivet på Vestlandet utarbeidet av Sparebanken Vest i samarbeid med Respons Analyse. Første publisering var 15. februar 2012. Indeksen er den eneste som omfatter hele Vestlandet idet den baserer seg på en spørreundersøkelse blant bedriftsledere i Hordaland, Rogaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.

Vår i anmarsj for Vestlandsøkonomien

Forventningsindeksen går tydelig opp og er nå nære sitt historiske maksimalnivå. Særlig forventinger om bedret etterspørsel og lønnsomhet bidrar til den økte optimismen. De positive signalene fra Vestlandsindeks 1/2019 tyder på at vi kan vente oss en høyere veksttakt i vestlandsøkonomien det neste halve året. På tross av økt optimisme for alle vestlandsfylker i første kvartal 2019 er det fremdeles store forskjeller mellom fylkene. Bedriftsledere i Rogaland rapporterer den høyeste forventningsindeksen for fylket i Vestlandsindeksens historie.

Rapport 1 - 2019

En komplett oversikt over tidligere utgaver av Vestlandsindeks finnes også på www.spvnyheter.no/vestlandsindeks. Her ligger også pressemeldinger og interaktive grafer knyttet til rapportene. Første kvartal 2018 lanserte vi også husholdningsindeksen "Vestlendingen" som du finner mer informasjon om her: www.spvnyheter.no/vestlendingen.

2019
Vår i anmarsj for Vestlandsøkonomien Rapport 1 - 2019
2018
Er veksttoppen nådd? Rapport 4 - 2018
Skiftende skydekke på Vestlandet Rapport 3 - 2018
Full sommer i Vestlandsøkonomien Rapport 2 - 2018
Jobbene kommer! Rapport 1 - 2018
2017
Størst optimisme blant bedrifter eksponert mot olje og gass Rapport 4 - 2017
Ketchup-effekten kjem ikkje på Vestlandet Rapport 3 - 2017
Forsiktig oppgang Rapport 2 - 2017
Optimismen tilbake på Vestlandet Rapport 1 - 2017
2016
Beskjeden fremgang på Vestlandet  Rapport 4 - 2016 
Bunnen er nådd - men når kommer oppturen?  Rapport 3 - 2016
Usikker etterspørselsside bremser investeringene  Rapport 2 - 2016 
Fra særstilling til omstilling Rapport 1 - 2016
2015
Optimismen faller videre blant Vestlandsbedriftene, men i et roligere tempo  Rapport 4 - 2015 
Oljenedturen brer om seg Rapport 3 - 2015 
Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen Rapport 2 - 2015
Blått og sort gull like viktige i 2045 Rapport 1 - 2015
2014

Optimismen bremser blant Vestlandsbedriftene

Rapport 4 - 2014
Oljen gir nytt lavpunkt i Vest Rapport 3 - 2014
Økt optimisme, men lav investeringsiver  Rapport 2 - 2014
Internasjonal konkurranse - muligheter og utfordringer  Rapport 1 - 2014
2013
Leve oljeeventyret? Rapport 4 - 2013

Økt arbeidsinnvandring? Eller mer overtid? 

Rapport 3 - 2013

Bedriftene merker mer restriktiv kredittgivning 

Rapport 2 - 2013

Inn med mer og bedre vei - ut med tog 

Rapport 1 - 2013

2012

 

Prioritet nr 1: Flere flinke folk 

Rapport 4 - 2012

Vedvarende optimisme, men industrien tynges 

Rapport 3 - 2012

Optimisme på Vestlandet og i eksportrettede næringer,
men krisen i eurosonen tynger 

Rapport 2 - 2012
 

Vestlandsbedriftene ser lyst på fremtiden,
men er oppmerksomme på Europa-krisen 

Rapport 1 - 2012


Fakta om Vestlandsindeks

Vestlandsindeks er en kvartalsvis temperaturmåler for næringslivet på Vestlandet utarbeidet av Sparebanken Vest i samarbeid med Respons Analyse, og ble førstegang presentert februar 2012.

Bedriftene er tilfeldig utvalgt med to eller flere ansatte, fordelt på 200 bedrifter i Rogaland, 200 bedrifter i Hordaland og Møre og Romsdal og 100 i Sogn og Fjordane. Respondentene blir spurt om viktige indikatorer som for eksempel etterspørsel, sysselsetting, investering og markedsutsikter de tre foregående månedene og hvordan de forventer at utviklingen skal bli det neste halvåret.

Vestlandsindeks kan være mellom 0 og 100. Et tall over 50 indikerer at bedriftene har et positivt syn på den økonomiske situasjonen og utviklingen, mens et tall under 50 indikerer pessimisme. 

Resultatindeksen viser bedriftenes opplevelse av markedssituasjonen de siste tre måneder mens forventningsindeksen viser bedriftenes forventninger til markedssituasjonen til de neste seks måneder.

Ring oss - 915 05555

Åpent man-søn 07-23.

Våre kontorer

Skriv til oss

Send oss en e-post.

Send e-post